Behöver du personlig hjälp?

Vi samarbetar med audionomer över hela världen och kan snabbt hjälpa dig få kontakt med en audionom nära dig. 
Hitta en audionom nära dig
ReSound audionom tillsammans med patient i kliniken.