Skip to main content
Support för ReSound TV/Audio Streamers
ReSound TV/Audio Streamer 2 hörapparatstillbehör.
Med ReSound TV/Audio Streamers fungerar dina hörapparater som trådlösa hörlurar. Den sänder stereoljud direkt från din TV, stereoanläggning eller annan ljudkälla till hörapparaterna.

Vanliga frågor

Anslutning och inställningar

Vid parkoppling upprättas en direktförbindelse mellan dina hörapparater och ReSound TV/Audio Streamer 2.

Din audionom kan utföra parkopplingen under anpassningen av hörapparaterna.

Alternativt kan du följa instruktionerna nedan för att parkoppla dina hörapparater med ReSound TV/Audio Streamer 2:

1. Kontrollera att nätadaptern till ReSound TV/Audio Streamer 2 är ansluten till vägguttaget och den gröna lysdioden är PÅ. Dina hörapparater måste vara avstängda – öppna därför batteriluckorna.

2. Tryck en gång på parkopplingsknappen på ReSound TV/Audio Streamer 2 . Detta tänder den brandgula indikatorlampan som visar att parkopplingsläget är aktiverat. Dessutom tänds kanalindikeringslampa 1 när du trycker på parkopplingsknappen en gång. Parkopplingsläget är aktivt i 20 sekunder.

3. Medan parkopplingsläget är aktiverat stänger du hörapparaternas batteriluckor och kontrollerar att de är påslagna. (Om den brandgula indikatorlampan släcks innan hörapparaterna är påslagna kommer parkoppling inte att slutföras.) Vid lyckad parkoppling hörs en signal i båda hörapparaterna. Du kan nu börja använda ReSound TV/Audio Streamer 2!

Parkoppling med en andra eller tredje ReSound TV/Audio Streamer 2
Det är möjligt att parkoppla upp till tre ReSound TV/Audio Streamer 2 med ett och samma par hörapparater. Parkoppla en andra ReSound TV/Audio Streamer 2 genom att trycka två gånger på enhetens parkopplingsknapp, vilket tänder kanalindikator 2 och stäng sedan hörapparaternas batteriluckor. Du kan parkoppla en tredje ReSound TV/Audio Streamer 2 genom att trycka tre gånger på enhetens parkopplingsknapp och slutföra proceduren enligt beskrivningen ovan.

Fördröjningen är mindre än 20 millisekunder. Vid en fördröjning på över 30 millisekunder kan eko uppstå om direktljud även kan höras av användaren.
Nej. ReSound TV/Audio Streamer 2 måste alltid vara ansluten till nätadaptern.
Dina trådlösa ReSound hörapparater kan vara parkopplade med upp till tre olika ReSound TV/Audio Streamer 2 samtidigt. 
Alla typer av enheter med ljudutgång (hörlursutgång eller RCA-kontakter) kan anslutas. Du kan till exempel ansluta en TV, stereo och dator till ReSound TV/Audio Streamer 2. 
ReSound TV/Audio Streamer 2 kan parkopplas med så många hörapparater som behövs.
För bästa prestanda bör ReSound TV/Audio Streamer 2 placeras så att det är fri sikt till personen som bär hörapparaterna.

1) Anslut nätadaptern till vägguttaget och anslut kabeln till micro-USB-kontakten på ReSound TV/Audio Streamer 2.

2) Anslut den röda och vita kontakten på ljudkabeln till motsvarande röda och vita kontakter på din TV.

3) Anslut den andra änden av ljudkabeln till TV:ns ljudutgång (”AUDIO OUT”).

4) Ljudutgångarna (”AUDIO OUT”) är i regel märkta ”L – R” för vänster respektive höger kanal och finns oftast på baksidan av TV:n.

Alternativt kan du ansluta denna kabel till din stereoanläggning.

Alternativ anslutning av ljudkabel:

Om ReSound TV/Audio Streamer 2 inte kan anslutas till ljudutgången (AUDIO OUTPUT) på din TV, finns det alternativa lösningar: Adapterkontakt och Scart-adapter.

Om din TV bara har en digital utgång behöver du en digital/analog omvandlare och en koaxialkabel eller optisk kabel för att ansluta ReSound TV/Audio Streamer 2 till din TV. Fråga en TV-expert i en elektronikbutik.

Adapterkontakt – för TV och dator:

1. Anslut nätadaptern till vägguttaget och anslut kabeln med micro-USB-kontakten till ReSound TV/Audio Streamer 2.

2. Anslut den röda och vita kontakten på ljudkabeln till motsvarande röda och vita kontakter på ReSound TV/Audio Streamer 2.

3. Anslut adapterkontakten till den andra änden av ljudkabeln.

4. Anslut adapterkontakten till TV:ns hörlursuttag (HEADPHONE eller liknande) eller datorns ljudutgång.

Scart-adapter – för TV:

1. Anslut nätadaptern till vägguttaget och anslut kabeln med micro-USB-kontakten till ReSound TV/Audio Streamer 2.

2. Anslut den röda och vita kontakten på ljudkabeln till motsvarande röda och vita kontakter på ReSound TV/Audio Streamer 2.

3. Anslut Scart-adaptern till den andra änden av ljudkabeln.

4. Anslut Scart-adaptern till Scart-kontakten på TV:n.

ReSound TV/Audio Streamer 2 går inte att ladda, den drivs med en nätadapter som ansluts till ett vägguttag.

Användning

Slå på din TV, stereoanläggning, dator eller annan ljudenhet som är ansluten till ReSound TV/Audio Streamer 2. Kontrollera även att dina hörapparater är påslagna. Streaming kan startas på två sätt.

1) Håll in tryckknappen på en av hörapparaterna i ungefär tre sekunder. Detta måste göras på båda hörapparaterna för att streama till båda apparaterna. När ReSound TV/Audio Streamer 2 är ansluten spelas en melodi i dina hörapparater följt av det streamade ljudet.

2) Om du har en ReSound Fjärrkontroll 2 (tillval) trycker du helt enkelt på knappen ReSound TV/Audio Streamer 2. När du gör det visas en sök-ikon på displayen på ReSound Fjärrkontroll 2. När hörapparaterna är anslutna till ReSound TV/Audio Streamer 2 hörs en kort melodi i båda hörapparaterna för att bekräfta att streaming är aktiverat. En streamingikon visas på fjärrkontrollens display tillsammans med en indikation av vilken ReSound TV/Audio Streamer 2 som du lyssnar på: ”A”, ”B”, ”C” .”A”, ”B”, ”C” är fullt anpassningsbara namn som skapades av din audionom via ett anpassningsprogram.

1) Tryck på programknappen på någon av hörapparaterna. Detta avbryter streaming på motsvarande sida (vänster/höger). 

2) Med ReSound Fjärrkontroll 2 (tillval) är det bara att trycka på "P"-knappen, som är placerad i mitten av knappsatsen. Detta gör att hörapparaterna återgår till senast använda program. Du kan också trycka på hemknappen för att återgå till standardinställningarna för program 1.

3) Om du använder telefonen med ReSound TelefonClip+ eller PhoneNow™ avbryts tillfälligt streaming från ReSound TV/Audio Streamer 2 . När du har avslutat samtalet återupptas det streamade ljudet.

Att streamingsignalen försvinner kan bero på att:

1) Hörapparaterna är utanför räckvidden för ReSound TV/Audio Streamer 2. Minska avståndet mellan hörapparaterna och ReSound TV/Audio Streamer 2. 

a. Hörapparaterna kan vara upp till 7 meter bort från ReSound TV/Audio Streamer 2. Om du hamnar utanför räckvidden och återvänder inom fem minuter återansluter hörapparaterna automatiskt.

b. Om du hamnar utanför räckvidden och inte återvänder inom fem minuter kan du återansluta hörapparaterna genom att hålla tryckknappen intryckt i tre sekunder eller genom att trycka på knappen för ReSound TV/Audio Streamer 2 på ReSound Fjärrkontroll 2 (tillbehör).

2) Kabeln som ansluter ReSound TV/Audio Streamer 2 till ljudkällan är inte korrekt isatt i ReSound TV/Audio Streamer 2. Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna och att strömsladden är ansluten till vägguttaget.

Volymen kan justeras på flera sätt. Tänk på att volymjusteringar bara gäller för det streamade ljudet – inte omgivningsljud. 

1) Använd knapparna "+" och "-" på ReSound TV/Audio Streamer 2 för att justera volymen till en behaglig nivå. Se till att dina hörapparater är justerade innan du ändrar inställningarna med volymkontrollen. I regel behöver justeringen bara göras en gång eftersom ReSound TV/Audio Streamer 2 sparar den inställda volymnivån.

2) Använd ReSound Fjärrkontroll 2 (tillval) för att justera volymen.

3) Volymen kan i vissa fall justeras ytterligare vid signalkällan, till exempel genom att minska volymen på TV:n. I många fall kommer detta att justera volymen för både streamat ljud (överförs trådlöst till dina hörapparater) och icke-streamat ljud (ljud som når hörapparaternas
mikrofoner på vanligt sätt). Självklart kommer detta också att påverka volymen för andra personer i rummet.

Du bör kunna höra det streamade ljudet klart upp till minst 7 meter bort från ReSound TV/Audio Streamer 2. Om ljudet inte är klart kan du behöva flytta närmare ReSound TV/Audio Streamer 2.

I regel inte. Justera streamat ljud från din TV, stereo eller dator med volymknapparna +/- på ReSound Fjärrkontroll 2 (tillbehör). 

Det bör även finnas en volymkontroll på TV:n med knappar märkta ”+” och ”-”.

Om ReSound TV/Audio Streamer 2 till hörlursutgången på din TV, stereo eller dator kan volyminställningar som t.ex. görs med TV:ns fjärrkontroll påverka volymen i hörapparaterna.

Phone Now
Om telefonen ringer när du tittar på TV kan du svara och hålla telefonen mot örat – hörapparaterna växlar automatiskt till PhoneNow om det finns en telefonmagnet på telefonen. Du hör en ljudsignal som indikerar att PhoneNow är aktiverat. Du hör fortfarande streamat ljud i det andra örat. När du avslutar samtalet återgår hörapparaterna automatiskt till ljudstreaming och en ljudsignal i hörapparaterna indikerar att du är i streamingläge.

ReSound TelefonClip+

När du får samtal i mobiltelefonen blinkar Bluetooth-indikatorn och kort därefter hörs ringsignalen i hörapparaterna. Svara på samtalet genom att trycka på multifunktionsknappen på ReSound TelefonClip+. Om du bär två hörapparater streamas telefonsamtalet till båda öronen. Du kan också svara på samtal genom att trycka på svarsknappen på mobiltelefonen.

Det är möjligt att höra telefonsamtal medan du tittar på TV om hörapparaterna har programmerats med streaming + mikrofonprogram. Om hörapparaterna bara har program för streaming är det inte möjligt att höra telefonsamtal medan du tittar på TV. Om du har en ReSound TelefonClip+ parkopplad med din mobiltelefon ansluter den automatiskt till telefonen. Fråga din audionom vilka program du har.

Phone Now:
Om telefonen ringer när du tittar på TV kan du svara och hålla telefonen mot örat – hörapparaterna växlar automatiskt till PhoneNow om det finns en telefonmagnet på telefonen.
Du hör en ljudsignal som indikerar att PhoneNow är aktiverat. Du hör fortfarande streamat ljud i det andra örat. När du avslutar samtalet återgår hörapparaterna automatiskt till ljudstreaming och en ljudsignal i hörapparaterna indikerar att du är i
streamingläge.

ReSound TelefonClip+:

När du får samtal i mobiltelefonen blinkar Bluetooth-indikatorn och kort därefter hörs ringsignalen i hörapparaterna. Svara på samtalet genom att trycka på multifunktionsknappen på din ReSound TelefonClip+. Om du bär två hörapparater streamas telefonsamtalet till båda öronen. Du kan också svara på samtal genom att trycka på svarsknappen på mobiltelefonen.

Ja. Du kommer att höra mobiltelefonens ringsignal om den är parkopplad med ReSound TelefonClip+. Telefonsignalen hörs i båda öronen.
ReSound TV/Audio Streamer 2 är inte vattentålig. Exponering till vatten eller mycket fukt kan skada produkten. Om ReSound TV/Audio Streamer 2 blir våt eller fuktig ska du torka av den varsamt med en mjuk trasa.

Felsökning

Det kan bero på att:

1) Hörapparaterna är utanför räckvidden av ReSound TV/Audio Streamer 2. Minska avståndet mellan hörapparaterna och ReSound TV/Audio Streamer 2.

2) Kabeln som ansluter TV/Audio Streamer 2 till din TV, stereo, dator eller någon annan ljudkälla är inte korrekt isatt i TV/Audio Streamer 2. Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna och att strömsladden är ansluten till vägguttaget.

3) TV/Audio Streamer 2 bör placeras vertikalt för optimal streaming. Se till att enheten står upprätt (t.ex. i hållaren) och inte ligger ned.

TV/Audio Streamer 2 kan vara för nära någon annan elektrisk apparat som en DVD-spelare eller stereoförstärkare. Se till att den inte är placerad ovanpå en elektrisk apparat.

Installationen är enkel

ReSound TV-Streamer+ och TV Streamer 2
är enkla att installera och använda.

Instruktionsvideor TV-Streamer+

Se hur enkelt det är att ansluta nya ReSound TV/Audio Streamer 2.
Se hur enkelt det är att använda nya ReSound TV/Audio Streamer 2.
Behöver du personlig hjälp?
Vi samarbetar med audionomer över hela världen och kan snabbt hjälpa dig få kontakt med en audionom nära dig. 
ReSound audionom tillsammans med patient i kliniken.