Skip to main content

Åldersrelaterad hörselnedsättning

Åldersrelaterad hörselnedsättning klassas ofta som lindrig till måttlig hörselnedsättning. En lätt hörselnedsättning betyder att du har svårt att höra och förstå mjuka ljud, ljud på avstånd eller tal i en bullrig miljö. Personer med måttlig hörselnedsättning har svårt att höra normalt tal till och med på nära håll.
Vad är åldersrelaterad hörselnedsättning?
En åldersrelaterad hörselnedsättning kan komma gradvis allt eftersom du blir äldre. Det är en av de vanligaste åkommor som förekommer hos äldre personer. En åldersrelaterad hörselnedsättning uppstår oftast på båda öronen och eftersom försämringen sker gradvis kanske du inte ens är medveten om att din hörsel har försämrats.
Läsning med barnbarn | ReSound hörapparater

Tror du att du har hörselnedsättning? 

Kontrollera hörseln med vårt snabba och enkla nätbaserade hörseltest.

Gör hörseltest onlineOrsaker till åldersrelaterad hörselnedsättning
Det kan vara svårt att skilja på en åldersrelaterad hörselnedsättning och en hörselnedsättning som har andra orsaker. 
 
Bullerrelaterad hörselnedsättning orsakas av långvarig exponering för starka ljud, vilket kan skada de sensoriska hårceller i örat som hjälper dig att höra. Om dessa hårceller skadas växer de inte tillbaka och förmågan att höra försämras.
 
Vanligt förekommande sjukdomstillstånd hos äldre personer såsom högt blodtryck och diabetes kan också bidra till hörselnedsättning. Läkemedel som är giftiga för de sensoriska cellerna i öronen (exempelvis vissa cellgifter) kan också orsaka hörselnedsättning.
Par som fiskar | ReSound hörapparater
Person som inte kan följa familjens konversation.

Märker du skillnad?

Du kanske först märker att du har nedsatt hörsel när du börjar tappa delar av konversationer med närstående t.ex. på restaurangbesök eller om du behöver höja TV-volymen för att kunna höra ordentligt. En hörselnedsättning kan även äventyra säkerheten. Föreställ dig att du en dag inte hör en bil bakom dig när du går längs en trafikerad gata eller inte hör brandlarmet i ditt hem.

Det kan vara svårt att acceptera hörselnedsättning | ReSound

Det är inte bara du som påverkas

Nedsatt hörsel kan vara frustrerande både för dig och dem i din närhet. De kanske börjar betrakta dig på ett annat sätt än du ser dig själv. Du kanske blir tillbakadragen, tappar självförtroendet och känner dig isolerad från omvärlden, i synnerhet i gruppsituationer. Du kanske till och med upplever att du har svårt att klara av dina arbetsuppgifter. 

Ju längre du väntar desto svårare blir det

När hjärnan inte längre tar emot ljudstimulans förlorar den förmågan att bearbeta ljud. Ju längre du väntar, desto fler ljud försvinner, vilket gör att det tar längre tid för hjärnan att vänja dig vid ljud igen.

Du kanske testar synen regelbundet, men hur är det med hörseln? Vi rekommenderar hörseltest vart 10:e år fram till 50 års ålder och minst var tredje år efter att du fyllt 50. Ett hörseltest visar om du har en hörselnedsättning och en audionom på en hörselklinik kan ge dig råd om vad du kan göra åt den.

Audionom som testar patients hörsel.
Nyhetsbrev från ReSound

Vill du hålla dig uppdaterad om hörselteknik, hörselnedsättning och hörapparater - prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i formuläret: