Skip to main content
Support för ReSound Micro Mic
ReSound Micro Mic hörapparatstillbehör, sett från sidan.

ReSound Micro Mic ansluter direkt till alla trådlösa ReSound hörapparater och ökar räckvidden på hörseln med upp till 25 meter i fri sikt.

ReSound Micro Mic är extremt lättanvänd och tar bara några sekunder att parkoppla med ReSound trådlösa hörapparater. Nu kan du njuta av konversationer även i bullriga miljöer. ReSound Micro Mic är idealisk för shoppingutflykter, restauranger, kaféer och konversationer i bilen.

Ladda ner

Vi har tagit fram följande supportmaterial för att hjälpa dig komma igång.

Filerna laddas ned automatiskt när du klickar på dem:

Bruksanvisning

Vanliga frågor

Anslutning och inställningar

Det är möjligt att parkoppla upp till tre ReSound streamingenheter – t.ex. en ReSound Micro Mic eller ReSound Multi Mic och två TV/Audio Streamers (tillbehör) – med ett par hörapparater. Därför måste kanal 1, 2 eller 3 väljas när parkopplingsprocessen påbörjas.

Parkoppla en ReSound Micro/Multi Mic på kanal 1

1. Kontrollera att ReSound Micro/Multi Mic är påslagen. Dina hörapparater måste vara AV – öppna batteriluckorna.
2. Med en pennspets eller ett liknande föremål trycker du på den lilla parkopplingsknappen enligt bilden till höger. Statusindikatorn ovanpå ReSound Micro/Multi Mic kommer nu att blinka gult varannan sekund för att visa att ReSound Micro/Multi Mic är klar att parkopplas på kanal 1. ReSound Micro/Multi Mic stannar kvar i parkopplingsläge i 20 sekunder.
3. Med parkopplingsläget aktiverat stänger du batteriluckan på båda hörapparaterna och ser till att de är PÅ. Vid lyckad parkoppling hörs en signal i båda hörapparaterna varefter statusindikatorn lyser gult i tre sekunder.
Du kan nu använda ReSound Micro/Multi Mic!

Parkoppla ReSound Micro/Multi Mic på kanal 2 eller 3
Parkoppla ReSound Micro/Multi Mic på kanal 2 genom att trycka två gånger på parkopplingsknappen. Statusindikatorn kommer nu att blinka gult två gånger varannan sekund för att indikera att den är redo att parkopplas på kanal 2. Stäng hörapparaternas batteriluckor.
Parkoppla ReSound Micro/Multi Mic på kanal 3 genom att trycka tre gånger på parkopplingsknappen. Lysdioden kommer nu att blinka gult tre gånger varannan sekund för att indikera att den är redo att parkopplas på kanal 3. Stäng hörapparaternas batteriluckor.

ReSound Micro/Multi Mic kan parkopplas med ett valfritt antal hörapparater.
Fördröjningen är mindre än 20 millisekunder för att förhindra problem med eko och läppsynkronisering. Om fördröjningen är mer än cirka 35 millisekunder och ljud kan höras genom hörapparaternas mikrofoner, kan eko uppstå.
Ja. ReSound Micro/Multi Mic har ett inbyggt laddningsbart batteri som laddas med den medföljande laddaren.
Dina trådlösa hörapparater kan vara parkopplade med tre streamingenheter samtidigt – till exempel en ReSound Micro/Multi Mic och två TV/Audio Streamers.

Användning

Slå AV ReSound Micro/Multi Mic genom att hålla på/av-knappen intryckt i cirka 1,5 sekunder tills statusindikatorn lyser grönt. När du släpper på/av-knappen blinkar statusindikatorn grönt med 2,5 sekunders intervall. ReSound Micro/Multi Mic startar alltid i mikrofonläge (Mic Mode).

Slå AV ReSound Micro/Multi Mic genom att hålla på/av-knappen intryckt i cirka 1,5 sekunder tills statusindikatorn lyser rött. Detta indikerar att enheten stängs av.

Om batterinivån är låg blinkar statusindikatorn gult varannan sekund.

Statusindikatorn ovanpå ReSound Micro/Multi Mic blinkar grönt med 2,5 sekunders intervall. 

Om statusindikatorn på ReSound Micro/Multi Mic l blinkar gult är batteriets laddning nästan slut och bör då laddas med den medföljande laddaren.

 
Statusindikatorn på ReSound Micro/Multi Mic kommer att blinka gult.
Batteriförbrukningen och drifttiden på din ReSound Micro/Multi Mic beror på hur du använder enheten. 
Ladda ReSound Micro/Multi Mic genom att ansluta laddningskabeln till micro-USB kontakten på ReSound Micro/Multi Mic. Anslut den andra änden av laddningskabeln till ett vägguttag.
 

Slå PÅ ReSound Micro/Multi Mic och se till att även hörapparaterna är påslagna. Streaming kan startas på tre olika sätt.
1. Håll in tryckknappen på båda hörapparaterna i ungefär tre sekunder för att lyssna på den streamade ljudsignalen*.
Obs! Om öra-till-öra-kommunikation är aktiverat i hörapparaterna behöver du bara aktivera streaming på ena hörapparaten.
2. Om du har en ReSound Fjärrkontroll 2 (tillbehör) trycker du bara på streamingknappen på ReSound Fjärrkontroll 2*.
3. Om du använder en ReSound-app med fjärrkontrollfunktioner väljer du helt enkelt ReSound Micro/Multi Mic på programskärmen*.
*När hörapparaterna väl är anslutna till ReSound Micro/Multi Mic hörs en kort bekräftelsemelodi i hörapparaterna varefter ljudet streamas till hörapparaterna.

Starta streaming på en 2:a eller 3:e streamingenhet
Om hörapparaterna är parkopplade med fler än en streamingenhet kan du börja streama från enheterna på tre olika sätt.
1. Håll programknappen på hörapparaten intryckt i cirka tre sekunder två eller tre gånger i följd för att ansluta till den andra eller tredje ReSound streamingenheten.
2. Om du använder en ReSound Fjärrkontroll 2 (tillbehör), trycker du på streamingknappen på ReSound Fjärrkontroll 2 en andra eller tredje gång för att ansluta den andra eller tredje streamingenheten.
3. Om du använder en ReSound-app med fjärrkontrollfunktioner väljer du helt enkelt önskat streamingprogram på programskärmen.

 
Streaming kan stoppas på tre olika sätt:
1. Tryck en gång på hörapparatens programknapp*.
2. Om du har en ReSound Fjärrkontroll 2 (tillbehör) trycker du bara på knappen ”P” i mitten av kontrollen*.
Du kan också trycka på hemknappen för att återgå till standardinställningarna.
3. Om du använder en ReSound-app väljer du helt enkelt önskat program på programskärmen.
*Detta gör att hörapparaterna återgår till senast använda program.
 
Om du använder telefonen med ReSound TelefonClip+ eller ReSound Phone-Now™, avbryts tillfälligt streaming via ReSound Micro/Multi Mic. När du har avslutat samtalet återupptas det streamade ljudet.

Att streamingsignalen försvinner kan bero på att: 

1) Hörapparaterna är utanför räckvidden för ReSound Micro/Multi Mic. Minska avståndet mellan hörapparaterna och ReSound Micro/Multi Mic.

 • Du kan vara upp till 25 meter bort från ReSound Micro/Multi Mic (fri sikt) beroende på miljö. Om du hamnar utanför räckvidden och återvänder inom fem minuter återansluter hörapparaterna automatiskt.
 •  Om du hamnar utanför räckvidden och inte återvänder inom fem minuter kan du återansluta på ett av följande sätt:
  1. Håll in tryckknappen på båda hörapparaterna i ungefär tre sekunder för att höra den streamade ljudsignalen*.
  Obs! Om öra-till-öra-kommunikation är aktiverat i hörapparaterna behöver du bara aktivera streaming på den ena hörapparaten.
  2. Om du har en ReSound Fjärrkontroll 2 (tillbehör) trycker du bara på streamingknappen på ReSound Fjärrkontroll 2*.
  3. Om du använder en ReSound-app med fjärrkontrollfunktioner väljer du helt enkelt ReSound Micro/Multi Mic på programskärmen*.
  *När hörapparaterna har anslutit till ReSound Micro/Multi Mic hörs en kort bekräftelsemelodi, varefter ljudet streamas till hörapparaterna.

2) Om en extern ljudkälla är ansluten till ReSound Multi Mic via line-in, kanske kabeln som ansluter ReSound Multi Mic till ljudkällan inte är korrekt isatt.

ReSound Micro/Multi Mic har utformats för att återge en behaglig ljudnivå direkt när den aktiveras. För vissa enheter eller ljudmiljöer kan du behöva justera volymen. Detta kan göras på olika sätt. Tänk på att volymjusteringar bara gäller för det streamade ljudet, inte omgivningsljud.

• Använd knapparna "+" och "-" för att justera volymen till en behaglig nivå. Se till att dina hörapparater är justerade innan du ändrar inställningarna med volymkontrollen.
Obs! ReSound Micro/Multi Mic återställer standardvolymen för alla funktionslägen när den startas om.

• Använd ReSound Fjärrkontroll 2 (tillval) för att justera streamingvolymen i hörapparaten. Fråga din audionom för mer information om detta tillbehör. 

• Volymen kan i vissa fall justeras ytterligare från signalkällan, till exempel genom att minska volymen på TV:n.
I många fall kommer detta att justera volymen för både streamat ljud (som överförs trådlöst till dina hörapparater) och icke-streamade ljud (ljud som når hörapparaternas mikrofoner på vanligt sätt). Självklart kommer detta också att påverka volymen för andra i rummet.

Du bör kunna höra den streamade signalen upp till 25 meter bort från Micro/Multi Mic i miljöer med fri sikt mellan ReSound Micro/Multi Mic och hörapparaterna. Om ljudet inte är klart kan du behöva flytta närmare ReSound Micro/Multi Mic.

Prova alltid först att justera volymen på den externa ljudkällan till en behaglig nivå för att minimera elektriskt brus.

Alternativt kan du justera volymen med volymkontrollen på ReSound Micro/Multi Mic.

Om ReSound Multi Mic är ansluten till hörlursutgången på din TV, stereo eller dator kan enhetens volyminställning påverka volymen i hörapparaterna.

Kommunikation person till person
Fäst ReSound Micro/Multi Mic på talarens jacka, ett annat plagg eller häng den i remmen runt talarens hals. Placera enheten 10-40 cm från talarens mun. Vid användning av clipset, se till att ReSound Micro/Multi Mic är placerad med statusindikatorn riktad mot talarens mun.

Bordsmikrofon (endastReSound Multi Mic)

Placera ReSound Multi Mic horisontellt på en jämn yta (t.ex. ett bord) nära personerna som du vill lyssna på. När ReSound Micro/Multi Mic placeras horisontellt på ett bord växlar enheten automatiskt till ett läge som är optimerat för upptagning av flera olika röster. 

Du kan göra så, men tänk på att den även kommer att fånga upp ljud från omgivningen . 
Nej. För att kunna höra signalen som sänds måste hörapparaterna vara parkopplade med ReSound Micro/Multi Mic.
Andra apparater i närheten som sänder radiosignaler kan orsaka störningar, vanligtvis ett knastrande eller sprakande ljud. Exempel på sådana enheter är andra Bluetooth-enheter, trådlösa nätverk, mikrovågsugnar, babyvaktkameror och fjärrkontroller. 
ReSound Micro/Multi Mic når förmodligen inte genom väggar. Däremot kan ReSound Micro/Multi Mic under gynnsamma förhållanden nå genom öppningar (dörröppningar) mellan två rum. 
ReSound Micro/Multi Mic är inte vattentålig. Exponering till vatten eller mycket fukt kan skada produkten. Om ReSound Micro/Multi Mic blir våt eller fuktig ska du torka av den varsamt med en mjuk trasa.

Felsökning

Det kan bero på att:

 • Hörapparaterna är utanför räckvidden av ReSound Micro/Multi Mic. Minska avståndet mellan hörapparaterna och ReSound Micro/Multi Mic.
 • ReSound Micro/Multi Mic kan vara för nära andra elektriska apparater som en DVD-spelare eller stereoförstärkare som orsakar störningar. Se till att den inte är placerad ovanpå en elektrisk apparat.
 • Vid användning av line-in (endast ReSound Multi Mic): Kabeln som ansluter ReSound Micro/Multi Mic till den externa ljudkällan kanske inte är ordentligt isatt. Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna.

Det kan bero på att:

 • ReSound Micro/Multi Mic och hörapparaterna inte är inom trådlös räckvidd: Se till att ReSound Micro/Multi Mic och hörapparaterna är inom trådlös räckvidd.
 • Batteriet i hörapparaten är så pass urladdat att det inte längre stödjer streaming: Byt batteri i hörapparaten.
  Videoguider
Ta reda på hur du använder hörapparaternas smarta funktioner optimalt:
Se hur enkelt det är att ansluta ReSound Micro Mic.
Se hur enkelt det är att använda ReSound Micro Mic.
Behöver du personlig hjälp?
Vi samarbetar med audionomer över hela världen och kan snabbt hjälpa dig få kontakt med en audionom nära dig. 
ReSound audionom tillsammans med patient i kliniken.