Skip to main content

Hjälp för hörselnedsättning

Hörselnedsättningar kan ha olika orsaker och kan uppstå gradvis eller plötsligt. Vissa typer av hörselnedsättning kan behandlas medicinskt medan andra typer inte kan. 

Läs mer om olika typer av behandlingar för hörselnedsättning. 
Hörselteknik
En av de vanligaste sätten att avhjälpa en hörselnedsättning är specialanpassade personliga förstärkningsenheter. En hörapparat är en slags förstärkningsenhet som gör det lättare att höra ljud.

Vänd dig till en legitimerad audionom för att få bästa möjliga hjälp med din hörselnedsättning. 

Varje fall av hörselnedsättning är unikt och en audionom hjälper dig välja och finjustera den teknik som passar dig bäst.
Kan hörapparater bota nedsatt hörsel?

Hörapparater kan inte bota en hörselnedsättning. De kan förstärka ljud så att de blir lättare att höra.

Det är vanligt att nya användare upplever att det tar ett par veckor att vänja sig vid att använda hörapparater, men det är också många som vänjer sig fortare vid förstärkningen. 

I takt med att du blir van vid att höra ljud igen känns ljudet gradvis mer och mer naturligt för dig.

ReSound bimodal hörsellösning
En bimodal hörsellösning bygger på ett hörselimplantat i ena örat och en hörapparat i det andra örat.
Vi har ingått ett samarbete med den världsledande tillverkaren av hörselimplantat, Cochlear, som vi kallar Smart Hearing Alliance och utvecklat en smart bimodal hörsellösning. 
Ritning av ReSounds bimodala lösning med cochleaimplantat.
Gör något åt din hörselnedsättning så snart som möjligt
Att vänta med att söka hjälp för en hörselnedsättning kan innebära att du går miste om mycket. Du kan även komma att känna dig isolerad.

Studier visar att de som snabbt söker hjälp för hörselnedsättning kan förbättra sina kognitiva färdigheter.

Om du misstänker att du har en hörselnedsättning ska du kontakta en hörselklinik för att få information om möjliga behandlingar.  
Par på terrass | ReSound hörapparater