Skip to main content

Typer avhörselnedsättning

Det finns många olika typer av hörselnedsättning och bara audionom kan identifiera vilken slags hörselnedsättning du eller någon närstående har.

Det här är en översikt över typer av hörselnedsättning. 
Konduktiv hörselnedsättning

Konduktiv hörselnedsättning är en av de vanligaste formerna av hörselnedsättning och drabbar ytter- eller mellanörat.  Hörselnedsättningen beror ofta på en blockering av örat som gör det svårare för ljudet att nå hjärnan. Några möjliga orsaker är: 

  • Simmaröra.
  • Mycket vax i ytterörat.
  • Spräckt trumhinna på grund av starkt ljud.
Den goda nyheten är att konduktiv hörselnedsättning oftast går att behandla medicinskt och ibland till och med botas. 
Bild av ytterörat.
Sensorineural hörselnedsättning

Sensorineural hörselnedsättning beror på skador i innerörat. Oftast är de små håren som leder ljud till hörselsnäckan skadade. Ibland kan hörselnedsättningen bero på att nerverna som överför ljud till hjärnan har skadats. 

Några möjliga orsaker är:

  • Åldrande
  • Ärftlighet
  • Cellgifter
  • Upprepad exponering för kraftigt buller
En person med sensorineural hörselnedsättning kan behandlas med tekniska hjälpmedel som förbättrar hörseln, som t.ex. hörapparater.
Bild av innerörat.
Kombinerad hörselnedsättning
Kombinerad hörselnedsättning är en kombination av två typer av hörselnedsättning: konduktiv och sensorineural. 

Även om den konduktiva delen av hörselnedsättningen kan vara möjlig att behandla, kräver den sensorineurala delen förstärkningsteknik. 
Kombinerad hörselnedsättning.
Videominiatyr: hörselnedsättning.
Hitta en audionom nära dig

Tror du att du har en hörselnedsättning? 

En audionom kan tala om vilken typ av hörselnedsättning du har.
ReSound audionom tillsammans med patient i klinik.