Skip to main content

Att hjälpa närstående

Hjälp en närstående med hörselnedsättning få bättre livskvalitet. Den som drabbas av en hörselnedsättning kan ha svårt att acceptera det och kan ignorera det länge. Det anses ofta vara privat, stigmatiserat och genant och som släkting är det inte alltid så enkelt att veta hur man ska hjälpa till. Nedsatt hörsel påverkar inte bara den drabbades livskvalitet, utan även närstående. Ju fortare någonting görs desto bättre. 

Hjälp någon som har nedsatt hörsel

Misstänker du att någon närstående har nedsatt hörsel?

Följande kan vara tidiga tecken på hörselnedsättning:

 • du behöver ständigt höja rösten för att göra dig hörd
 • du får intrycket av att personen inte hör hela konversationen
 • du måste be personen dämpa volymen på TV:n
 • du ser att personen har svårt att följa konversationer när det finns ljud i bakgrunden
Par som kopplar av och tittar på solnedgången.
Det kan vara svårt att acceptera en hörselnedsättning

Många människor har svårt att acceptera att hörseln inte är lika bra som förr. Nedsatt hörsel kan uppfattas som genant, ett ålderstecken eller svaghetstecken. Men att inte höra bra kan ha negativa effekter på relationer, hälsa och livskvalitet. 

Det känns sorgligt att se hur någon som du bryr dig om drar sig tillbaka och slutar engagera sig i sådant som de alltid har gillat för att hörseln försämrats. Kanske har du till och med märkt av personlighetsförändringar. 

Det kan vara svårt att acceptera hörselnedsättning | ReSound
Agera nu
Ju längre man väntar med att göra någonting åt en hörselnedsättning, desto värre blir problemet. 

Även om det kan vara tufft att hjälpa en närstående med hörselnedsättning så är det inte omöjligt och förutom bättre hörsel kan det innebära ett mer givande socialt liv.
Det kan vara svårt att acceptera hörselnedsättning | ReSound

Kontrollera en närståendes hörsel

Om du är bekymrad över en närståendes hörsel kan du föreslå att ni gör vårt internetbaserade hörseltest tillsammans. Personen i fråga kanske tycker att det känns lättare att börja med att göra ett onlinetest i stället för att behöva besöka en audionom.

Gör hörseltest online

Så kan du hjälpa till

Den största utmaningen för de flesta som drabbas av hörselnedsättning är att hitta rätt stöd.

Här är några sätt att hjälpa till:

 • Tala om för personen att du vill att hon eller han ska börja engagera sig mer med omgivningen.
 • Föreslå ett hörseltest hos en audionom.
 • Berätta att också många berömda personer använder hörapparater, t.ex. Bill Clinton.
 • Hjälp dem genom att visa att moderna hörapparater är nätta och små genom att söka efter den senaste hörapparatstekniken på internet. 
 • Berätta att behandling av hörselnedsättning oftast ger mycket goda resultat och att det inte finns någonting av förlora.
 • Ge personen tid. Nedsatt hörsel kan vara svårt att acceptera.
 • Visa ditt stöd och ha tålamod. 
Par som kramas.