Skip to main content

Vad är innerörat?

Innerörat är inte synligt från kroppens utsida men spelar en kritisk roll för hörseln. Det är här som celler och nerver bearbetar ljudet och skickar det till hjärnan. Åldersrelaterad hörselnedsättning sker till stor del i innerörat eftersom dess celler och nerver slits ut med åldern. Innerörat hjälper dig också hålla balansen. 
Hörselsnäckan.

Hörselsnäckan

Hörselsnäckan är ett spiralformat hålrum djupt inne i örat som är fyllt med vätska som sätts i rörelse av ovala fönstrets ljudvibrationer. Hörselsnäckans utseende påminner om ett snigelskal och därav namnet – den latinska benämningen ”cochlea” härstammar från det grekiska ordet ”snäcka”. Hörselsnäckans vindlingar har omkring 15 000 hårceller som omvandlar ljudvibrationerna till nervimpulser. När dessa celler åldras kan hörseln försämras. 

Hörselnerven.

Hörselnerven

En annan viktig del av innerörats anatomi är hörselnerven. Den överför ljud från hörselsnäckan till hjärnan som tolkar impulserna till meningsfulla ljud - och du hör.

Vad händer i innerörat?
Hörselsnäckans hårceller omvandlar ljudet till elektriska impulser. Dessa impulser skickas via signalsubstanser längs hörselnerven till hjärnan som sedan tolkar det du hör.

Hårcellerna i hörselsnäckan.
Innerörat och hörselnedsättning
Om du har hörselnedsättning orsakad av problem i innerörat kallas det vanligen sensorineural hörselnedsättning. Hörselnedsättningen kan oftast behandlas med förstärkning från hörapparater. I vissa fall kan ”cochleaimplantat” vara ett sätt att förbättra innerörats funktion. 
Bild av innerörat.