Att besöka en audionom

Att boka tid hos en audionom är det första steget du ska ta om du misstänker att du har nedsatt hörsel. Det finns egentligen ingen anledning att vänta. Ett hörseltest är snabbt, enkelt och smärtfritt. I de flesta fall kan audionomen ge dig resultaten direkt efter testet ge råd och vägledning om hur du kan få bättre hörsel.

Hörselundersökningen

En komplett hörselundersökning tar normalt sett inte längre än en timme.

1. Audionomen börjar förmodligen med att ställa några frågor om varför du kommit och om din allmänhälsa och livsstil, samt i vilka situationer du upplever problem att höra.

2. Sedan undersöker audionomen hörselgången som leder till trumhinnan. Där kan det finnas ledtrådar om din hörsel. Öronundersökningen är inte smärtsam.

3. Under själva hörseltestet får du ett par hörlurar och får lyssna på ett antal toner för att utvärdera din hörsels känslighet vid olika frekvenser.

Resultaten av hörseltestet presenteras på ett audiogram som brukar visas direkt efter testet.

Audionom som testar patients hörsel.

Vad är ett audiogram?

När audionomen beskriver din hörselnedsättning kommer hon eller han att hänvisa till graden av hörselnedsättning och dess ”konfiguration”, vilket syftar på de tonlägen eller frekvenser som du inte kan höra. Dessa toner ritas upp i ett diagram som kallas audiogram. 
 
Audiogrammet visar vilka ljudfrekvenser du kan höra och vid vilken volym. Audiogrammet ger audionomen en bra bild av hur pass svår hörselnedsättning du har och fungerar som underlag för en lämplig behandling.
Audionom som visar patient ett audiogram.

Vad händer om jag har en hörselnedsättning?

Hörselundersökningen ger en tydlig indikation på om du har nedsatt hörsel. Om du har en hörselnedsättning kan din audionom berätta om en hörapparat kan hjälpa dig och vilken typ som passar dig bäst. 
Att förstå hörselnedsättning
Röda ReSound hörapparater på ett bord.

Typer av hörselspecialister

När det gäller att diagnosticera och behandla hörselnedsättning kan audionomer och ÖNH-specialister göra hörselundersökningar och förse dig med en lämplig hörapparat.

En audionom är en person med antingen magister- eller doktorsexamen i audiologi. Audionomen arbetar med utredning av hörseln och mäter hörseln med olika hjälpmedel för att ställa diagnos om hörselhjälpmedel. En audionom innehar även kompetens för utredning av åkommor som tinnitus och balansproblem.

En ÖNH-specialist, även kallad otolaryngolog, är en läkare som är specialiserad på sjukdomar i öron, näsa och hals.

Typer av hörselspecialister
ReSound audionom
ReSound audionom tillsammans med patient i kliniken.