Skip to main content

Vad är en audionom?

Att hitta en bra audionom är det första viktiga steget för att itu med en hörselnedsättning, men vad är en audionom och vad gör de? Titeln audionom är en så kallad skyddad ykestitel och betyder att personen har genomgått utbildning i att bedöma och behandla hörselnedsättningar och balansstörningar. Audionomen kan matcha dig med de hörapparater som passar din hörselnedsättning och ge dig råd om hur du använder dem optimalt.
Typer av hörselspecialister
Audionom
En person med magister- eller doktorsexamen i audiologi.  Audionomen arbetar med utredning av hörseln och mäter hörseln med olika hjälpmedel för att ställa diagnos om hörselhjälpmedel. En audionom innehar även kompetens för utredning av åkommor som tinnitus och balansproblem.
ÖNH-specialist (öron-näsa-hals-läkare)
En ÖNH-specialist, även kallad otolaryngolog, är en läkare som är specialiserad på sjukdomar i öron, näsa och hals. En ÖNH-specialist kan utföra och överse hörsel- och balanstest, samt skriva ut läkemedel, göra kirurgiska ingrepp och välja ut och anpassa hörapparater och andra hjälpmedel.
Det du kan förvänta dig av ditt första besök

Innan testet börjar kommer ni att diskutera i vilka situationer som du har svårt att höra. Sedan tittar audionomen i örat för att säkerställa att det inte finns synliga blockeringar.

En audionom ger dig personlig hörselvård, bland annat:

test för hörselnedsättning

hjälp med att välja hörapparater

anpassning av hörapparaterna för dina unika behov

assistans med allt från skötsel, underhåll och support

Audionom som testar patients hörsel.
Vad är ett audiogram?
När audionomen beskriver din hörselnedsättning kommer hon eller han att hänvisa till graden av hörselnedsättning och dess ”konfiguration”, alltså de tonlägen eller frekvenser som du inte kan höra. Dessa toner ritas upp i ett diagram som kallas audiogram. 
 
Audiogrammet visar vilka ljudfrekvenser du kan höra och vid vilken volym. Audiogrammet ger audionomen en bra bild av hur pass svår hörselnedsättning du har och fungerar som underlag för en lämplig behandling.
Audionom som visar patient ett audiogram.
Vad händer om jag har en hörselnedsättning?
Hörselundersökningen ger en tydlig indikation på om du har nedsatt hörsel. Om du har en hörselnedsättning kan din audionom avgöra om en hörapparat kan hjälpa dig och i så fall vilken typ som passar dig bäst. 
Röda ReSound hörapparater på ett bord.