Audionomer

Att hitta en bra hörselspecialist är det första viktiga steget för att itu med en hörselnedsättning, men vad är hörselspecialister och vad gör de?  En audionom är en specialistutbildad hörselspecialist som bedömer och behandlar hörselnedsättningar och balansstörningar. Oavsett vilken typ av hörselspecialist du vänder dig till kommer hon eller han matcha dig med hörapparaterna som passar din hörselnedsättning och ge dig råd om hur du utnyttjar dem optimalt.

Hitta en audionom

Audionomer finns på sjukhus och på privata hörselkliniker.  Att få hjälp och stöd av rätt audionom kan ha göra en stor skillnad för din hörupplevelse.
RIE – bakom-örat med extern hörtelefon på kliniken | ReSound hörapparater

Audionom

En person med magister- eller doktorsexamen i audiologi.  Audionomen arbetar med utredning av hörseln och mäter hörseln med olika hjälpmedel för att ställa diagnos om hörselhjälpmedel. En audionom innehar även kompetens för utredning av åkommor som tinnitus och balansproblem.

ÖNH-specialist (öron-näsa-hals-läkare)

En ÖNH-specialist, även kallad otolaryngolog, är en läkare som är specialiserad på sjukdomar i öron, näsa och hals. En ÖNH-specialist kan utföra och överse hörsel- och balanstest, samt skriva ut läkemedel, göra kirurgiska ingrepp och välja ut och anpassa hörapparater och andra hjälpmedel.

Det du kan förvänta dig av ditt första besök på hörselkliniken

Det finns ett enkelt och smärtfritt sätt att ta reda på vad som som händer med din hörsel och hur du kan förbättra den - boka tid hos en audionom på en hörselklinik och gör ett hörseltest. Innan testet börjar kommer ni att diskutera i vilka situationer som du har svårt att höra. Sedan tittar audionomen i örat för att säkerställa att det inte finns synliga blockeringar i örat.
Det du kan förvänta dig av ditt besök
Audionom som testar patients hörsel.

Personligt anpassad hörselvård

En audionom ger dig personlig hörselvård, bland annat:

  • test för hörselnedsättning
  • hjälp med att välja hörapparater
  • anpassning av hörapparater för dina unika behov
  • assistans med allt från skötsel, underhåll och support
Hitta en audionom nära dig
ReSound hörselvård – anpassning av ReSound hörapparat på patient.