Support för appen ReSound Relief

Vanliga frågor

Vad gör appen ReSound Relief unik? 
Behöver jag hörapparater för att kunna använda ReSound Relief? 
Kommer ReSound Relief att fungera på min mobiltelefon? 
Är ReSound Relief gratis? 
Hur laddar man ner appen? 
Är Relief utformad för tinnitus av alla allvarlighetsgrader? (dvs. mild till svår) 
Kommer ReSound Relief att bota min tinnitus?
Vilka abonnemangsformer finns för Relief Premium? 
Relief Premium – hur länge ska man abonnera? 
Vilka uppgifter samlar ReSound in från användaren? 
Samlar ReSound in personuppgifter från abonnemang? 

Kompatibilitet

Smart Relief app support
ReSound Relief - ditt personliga program för tinnitushantering

Behöver du personlig hjälp?

Vi samarbetar med audionomer över hela världen och kan snabbt hjälpa dig få kontakt med en audionom nära dig. 
ReSound audionom tillsammans med patient i kliniken.