Support för appen ReSound Relief

Vanliga Frågor

Vad är ReSound Relief?
Vad gör ReSound Relief unikt?
Behöver jag hörapparater för att använda ReSound Relief?
Fungerar ReSound Relief på min telefon?
Är ReSound Relif gratis?
Hur ladder jag ner appen?
Är Relief designed för alla grader av tinnitus? (tex. Mild till Måttlig)
Kommer ReSound Relief att bota min tinnitus?
Hur fungerar abbonemang på Relief Premium?
Relief Premium – hur länge bör man abonnera?
Vilken data sparar ReSound från användaren?
Samlar ReSound Persondata från abonnemangen?

Kompatibilitet

Smart Relief app support
ReSound Relief - ditt personliga program för tinnitushantering
ReSound audionom tillsammans med patient i klinik.