Support för appen ReSound Relief

Smart Relief app support
ReSound Relief - ditt personliga program för tinnitushantering

Behöver du personlig hjälp?

Vi samarbetar med audionomer över hela världen och kan snabbt hjälpa dig få kontakt med en audionom nära dig. 
ReSound audionom tillsammans med patient i kliniken.