Skip to main content
Support för appen ReSound Smart
Appen ReSound Smart
Om du har en ReSound Smart hörapparat kan du använda appen ReSound Smart för att skräddarsy din hörupplevelse – helt och hållet efter egen smak. Enkelt. Diskret. Direkt från din mobiltelefon.
Ladda ner

Vi har tagit fram informationsmaterial för dig som vill veta mer om denna teknik.

Filerna laddas ned automatiskt när du klickar på dem:

ReSound Smart snabbguide

Bruksanvisning

 
Från mars 2019
Ny intuitiv design
Appen ReSound Smart har nu fått ny design och erbjuder enkel och intuitiv enknappsnavigering till de viktigaste appmenyerna, t.ex programbyte, favoriter och justering av Sound Enhancer-inställningar via snabbknappar på hemskärmen. 

Appen har samma funktioner som tidigare. Godkänn helt enkelt uppdateringen av appen på din mobil, följ instruktionerna och upplev den nya ReSound Smart-appen. 

Den nya appen har samma kompatibilitet som tidigare. 

Vanliga frågor

Kompatibilitet

Gå till www.resound.com/compatibility för att kontrollera om enheten är kompatibel. 
ReSound LiNX², ReSound ENZO² och ReSound LINX hörapparater är kompatibla. På www.resound.com/compatibility hittar du information om vilken app du kan använda om du har en annan hörapparatsmodell.
Se listan med kompatibla enheter på www.resound.com/compatibility. Om din enhet inte finns på listan är den inte kompatibel med appen.

Komma igång

Det beror på om du har en Apple- eller Android-enhet: 

- iPhone, iPad eller iPod touch: Hörapparaterna måste först parkopplas med iOS. Gå till Inställningar -> Allmänt -> Hjälpmedel -> Hörapparater och låt mobilenheten söka efter hörapparaterna. Starta om hörapparaterna genom att öppna och stänga batteriluckan, eller sätt i och ta ur dem ur laddaren om du har laddningsbara hörapparater. Tryck på namnet när de visas på skärmen och tryck sedan på Parkoppla (två gånger för två hörapparater) för att parkoppla dina enheter. Starta appen och följ instruktionerna på skärmen för att komma igång.

- Android-enhet: Starta appen och följ instruktionerna på skärmen för att komma igång. Parkoppla inte hörapparaterna med enhetens operativsystem. 

 

Kontrollera följande:

- Är hörapparaterna parkopplade med någon annan mobiltelefon i närheten? I så fall måste du ta bort parkopplingen innan du parkopplar med en ny enhet.

- (För audionomer) Var hörapparaterna anslutna till en Airlink/NOAHlink innan parkoppling påbörjades? I så fall måste du koppla från innan du parkopplar med en ny enhet.

- Var hörapparaterna påslagna när parkoppling påbörjades? I så fall ska du vänta med att slå på hörapparaterna tills parkopplingsprocessen har påbörjats i appen.

- Är hörapparaterna redan parkopplade via mobiltelefonens Bluetooth-meny? I så fall ska du ta bort parkopplingen med hörapparaterna från enheten, starta om hörapparaterna och parkoppla via appens meny i stället.

- Visas meddelandet ”Försök igen” under parkopplings- eller anslutningsprocessen? I så fall bör du starta om hörapparaterna och prova på nytt. Om anslutning ständigt misslyckas och enheten inte är vitlistad, är enheten inte kompatibel.

- (För audionomer) Var hörapparaterna anslutna till en Airlink/NOAHlink innan parkoppling påbörjades? I så fall måste du koppla från innan du parkopplar med en ny enhet.

Ljudinställningar

Ja. Ljudinställningar för ett visst program bevaras tills du startar om (stänger av och slår på) hörapparaterna. Du kan även spara inställningarna som en favorit och låta hörapparaterna växla till favoriten när du kommer till den specifika platsen. Du kan aktivera inställningarna när du vill genom att välja favoriten direkt i appen.

Det finns fyra sätt att återställa de ändringar som du har gjort:

1) Gå till Sound Enhancer och tryck på ”Återställ” nedtill på skärmen. Detta återställer alla inställningar utom volymen.

2) Markeringar på skjutreglagen för volym, brusreducering, röstfokus och vindbrusreducering indikerar standardinställningen. Flytta skjutreglagen till dessa märken för att återställa inställningarna. Standardvärdet för diskant/bas är 0.

3) Om du har aktiverat en snabbknapp på hemskärmen trycker du bara på knappen igen för att inaktivera.

4) Öppna och stäng batteriluckan på hörapparaterna för att starta om dem. Det återställer dem till sina ursprungliga inställningar.

Anslutning

Om appen tappar anslutningen är det vanligtvis anslutningen mellan hörapparaterna och mobilenheten som har brutits. Ett litet röd symbol på anslutningsknappen indikerar om anslutningen brutits. Gå till anslutningsmenyn och tryck på den indikerade anslutningen för att få hjälp med att återupprätta förbindelsen. 

Det kan även hjälpa att stänga av och slå på Bluetooth på mobilenheten. På de flesta mobilenheter kan detta göras via en kontrollpanel som öppnas genom att svepa uppåt från skärmens nedre kant (Apple) eller nedåt från skärmens övre kant (Android). Tryck på Bluetooth-ikonen för att stänga av funktionen, vänta några sekunder och tryck sedan på ikonen igen för att aktivera.

Streaming

Om du har Made for Apple-hörapparater kan du ansluta dem till iOS på en iPhone, iPad eller iPod touch för att streama telefonsamtal, musik mm direkt. Om du inte har hörapparater som är Made for Apple-certifierade kan du använda ReSound TelefonClip+ för att streama ljud. Mer information finns i anslutningsguiden och appen ReSound Smart ™.
Om du har en Android-enhet använder du ReSound TelefonClip+ för att streama ljud. Mer information finns i anslutningsguiden och appen ReSound Smart ™.
När du streamar ljud direkt från din iPhone, iPad eller iPod touch växlar hörapparaterna automatiskt till iPhone-programmet. För att återvända till hörapparatsprogrammet ska du avsluta telefonsamtalet eller ljudstreaming.

Appuppdatering

Allt du behöver göra är att uppdatera appen till den senaste versionen i appbutiken.
Det är inte möjligt att överföra favoriter till den nya appen och plattformen. Favoriter måste skapas på nytt.

Övrigt

Med demoläget kan du prova appen utan att ansluta hörapparaterna. Detta är praktiskt i demonstrationssyfte eller för att prova på appen.
I demoläget simuleras appens funktioner som om den vore ansluten till hörapparaterna. Du kan t.ex. ändra program och justera Sound Enhancer. Du kan välja demoläget på första gången du öppnar appen eller aktivera/inaktivera demo läge under Mer i appen. 
Behöver du personlig hjälp?
Vi samarbetar med audionomer över hela världen och kan snabbt hjälpa dig få kontakt med en audionom nära dig. 
ReSound audionom tillsammans med patient i kliniken.