Skip to main content
Support för appen ReSound Smart 3D
Resound Smart 3D app
Med ReSound Smart 3D appen kan du göra din hörupplevelse personlig och ställa in dina hörapparater efter miljö och situation

Vanliga frågor

Kompatibilitet

Vänligen gå till www.resound.com/compatibility för att kontrollera att enheten är kompatibel. 
ReSound ONE, ReSound ENZO Q, ReSound LiNX Quattro, ReSound LiNX 3D samt ReSound ENZO 3D hörapparater är kompatibla. Vänligen gå till www.resound.com/compatibility för information om vilken app du kan använda om du har en annan modell av hörapparater.
Se listan med verifierade enheter på www.resound.com/compatibility. Om din enhet inte finns på listan ska du göra följande: Anslut hörapparaterna till appen. Om anslutning lyckas bör du prova att ansluta/koppla från hörapparaterna från appen två eller tre gånger för att säkerställa att de återansluter automatiskt efter den första parkopplingen. Om anslutning misslyckas ska du se frågan: ”Jag försöker ansluta en Android-enhet för första gången, men den lyckas inte ansluta – vad ska jag göra?” 

Komma igång

Det beror på om du har en Apple- eller Android-enhet: 

- iPhone, iPad eller iPod touch: Hörapparaterna måste först parkopplas med iOS. Gå till Inställningar -> Allmänt -> Hjälpmedel -> Hörapparater och låt mobilenheten söka efter hörapparaterna. Starta om hörapparaterna genom att öppna och stänga batteriluckan, eller sätt i och ta ur dem ur laddaren om du har laddningsbara hörapparater. Tryck på namnet när de visas på skärmen och tryck sedan på Parkoppla (två gånger för två hörapparater) för att parkoppla dina enheter. Starta appen och följ instruktionerna på skärmen för att komma igång.

- Android-enhet: Starta appen och följ instruktionerna på skärmen för att komma igång. Parkoppla inte hörapparaterna med enhetens operativsystem. 

 

Kontrollera följande:

- Är hörapparaterna parkopplade med någon annan mobiltelefon i närheten? I så fall måste du ta bort parkopplingen innan du parkopplar med en ny enhet.

- (För audionomer) Var hörapparaterna anslutna till en Airlink/NOAHlink innan parkoppling påbörjades? I så fall måste du koppla från innan du parkopplar med en ny enhet.

- Var hörapparaterna påslagna när parkoppling påbörjades? I så fall ska du vänta med att slå på hörapparaterna tills parkopplingsprocessen har påbörjats i appen.

- Är hörapparaterna redan parkopplade via mobiltelefonens Bluetooth-meny? I så fall ska du ta bort parkopplingen med hörapparaterna från enheten, starta om hörapparaterna och parkoppla via appens meny i stället.

- Visas meddelandet ”Försök igen” under parkopplings- eller anslutningsprocessen? I så fall bör du starta om hörapparaterna och prova på nytt. Om anslutning ständigt misslyckas och enheten inte är vitlistad, är enheten inte kompatibel.

- (För audionomer) Var hörapparaterna anslutna till en Airlink/NOAHlink innan parkoppling påbörjades? I så fall måste du koppla från innan du parkopplar med en ny enhet.

Ljudinställningar

Ja. Ljudinställningar för ett visst program bevaras tills du startar om (stänger av och slår på) hörapparaterna. Du kan även spara inställningarna som en favorit och låta hörapparaterna växla till favoriten när du kommer till den specifika platsen. Du kan aktivera inställningarna när du vill genom att välja favoriten direkt i appen.

Det finns fyra sätt att återställa de ändringar som du har gjort:

1) Gå till Sound Enhancer och tryck på ”Återställ” nedtill på skärmen. Detta återställer alla inställningar utom volymen.

2) Markeringar på skjutreglagen för volym, brusreducering, röstfokus och vindbrusreducering indikerar standardinställningen. Flytta skjutreglagen till dessa märken för att återställa inställningarna. Standardvärdet för diskant/mellanregister/bas är 0.

3) Om du har aktiverat en snabbknapp på hemskärmen trycker du bara på knappen igen för att inaktivera.

4) Öppna och stäng batteriluckan på hörapparaterna för att starta om dem. Det återställer dem till sina ursprungliga inställningar.

ReSound Assist

I appen ReSound Smart 3D går du till menyn Mitt ReSound. Om du ser olika alternativ under ReSound Assist har du åtkomst. Om du ser ”Aktivera ReSound Assist”, trycker du på det alternativet och följer instruktionerna på skärmen. Om ReSound Assist inte finns på menyn eller om du tror att någon funktion saknas, ska du kontakta din audionom som kan aktivera ReSound Assist åt dig. Observera att ReSound Assist endast finns tillgängligt på utvalda globala marknader.
Om du har fått ett push-meddelande från appen om att nya inställningar finns tillgängliga ska du gå till Mitt ReSound och sedan ”My requests and new settings” för att låta appen ladda de nya inställningarna från din audionom.
Du kan återställa dina tidigare inställningar. Gå till Mitt ReSound, tryck på ”My requests and new settings” och välj ”Restore to previous settings” längst ned på skärmen. Du kan antingen återställa till de ursprungliga inställningarna som gjordes av din audionom eller till inställningarna som skickats via fjärrsupport. Välj önskat alternativ och följ sedan instruktionerna på skärmen.

Gör följande:

- Kontrollera att du har en nätverksanslutning (Wifi eller mobildata).

- Om du har en nätverksanslutning och ReSound Assist inte visas, placerar du fingret på Mitt ReSound-menyn och sveper nedåt på skärmen. Detta uppdaterar menyn.

- GN Online Services kan inte går att nå för tillfället. Om du har gjort enligt ovan ska du försöka igen senare. 

Det finns två sätt att uppdatera programvaran:

  • Besök din audionom som kan kontrollera och uppdatera programvaran åt dig
  • Använd appen ReSound Smart 3D för att uppdatera hörapparaternas programvara. Gå till My Resound -> Uppdatera programvaran i hörapparaterna. 
Du behöver den senaste versionen av appen för att kunna hämta uppdateringen till hörapparaterna. Gå till appbutiken och uppdatera appen.

ReSound Assist måste aktiveras: gå till My Resound och välj ”Aktivera ReSound Assist”.

Anslutning

Om appen tappar anslutningen är det vanligtvis anslutningen mellan hörapparaterna och mobilenheten som har brutits. Ett litet röd symbol på anslutningsknappen indikerar om anslutningen brutits. Gå till anslutningsmenyn och tryck på den indikerade anslutningen för att få hjälp med att återupprätta förbindelsen. 

Det kan även hjälpa att stänga av och slå på Bluetooth på mobilenheten. På de flesta mobilenheter kan detta göras via en kontrollpanel som öppnas genom att svepa uppåt från skärmens nedre kant (Apple) eller nedåt från skärmens övre kant (Android). Tryck på Bluetooth-ikonen för att stänga av funktionen, vänta några sekunder och tryck sedan på ikonen igen för att aktivera.

Det är möjligt att parkoppla upp till 5 st Appleenheter till samma hörapparat par. Observera dock att det endast är möjligt att ha bluetooth aktivt på EN enhet i taget. Hörapparatena försöker annars koppla mot flera enheter samtidigt, vilket orsakar nedkopplingar och oordning.

Streaming

Om du har Made for iPhone-hörapparater kan du direktansluta dem till iOS på en iPhone, iPad eller iPod touch för att streama telefonsamtal, musik mm. Om du inte har hörapparater som är Made for iPhone-certifierade kan du använda ReSound TelefonClip+ för att streama ljud. Mer information finns i Snabbguide för anslutning och Resound och appen ReSound Smart 3D™.
Om din Androidenhet och dina hörapparater stödjer direkt Androidstreaming till hörapparater så kan du ladda ner och installera appen ReSound Smart 3D. Öppna appen och välj "Kom igång". Så snart hörapparaterna är parkopplade med din telefon kan du streama direkt till dem. 
Om direktstreaming från Android inte stöds av dina hörapparater eller din Androidtelefon kan du använda ReSound TelefonClip+ för att streama ljud. 

Följ dessa steg: 

1. Säkerställ att dina hörapparater är uppdaterade med senaste mjukvaruversion genom att se efter i appen under "Mitt ReSound" och "Programuppdateringar för hörapparaterna". 

2. Se till att du har installerat senaste versionen av appen ReSound Smart 3D och att du försöker parkoppla till en Androidtelefon som stödjer funktionen "Android Streaming to Hearing Aids".

3. Har du tidigare parade hörapparater i din telefon så gå till Bluetoothmenyn i din telefon och ta bort tidigare parkoppling.

4. När du öppnar appen kommer den automatiskt att starta om parkopplingen igen. Kontrollera att parkopplingen slutförs för att hörapparaterna ska ansluta korrekt. 

Android version 10 eller senare krävs

 Din telefontillverkare måste ha implementerat stöd för ASHA i din telefonmodell

 ReSound ONE, ReSound ENZO Q, ReSound LiNX Quattro hörapparater med mjukvaruversion 1.0.43 eller senare

ReSound Smart 3D app version 1.5.0 eller senare

När du streamar ljud direkt från din iPhone, iPad eller iPod touch växlar hörapparaterna automatiskt till iPhone-programmet. För att återvända till hörapparatsprogrammet ska du avsluta telefonsamtalet eller ljudstreaming.
För att kunna använda direktkopplade telefonsamtal parallellt med användning av ReSound TelefonClip + måste ”Spela upp ringsignaler” kopplas ur, annars kopplas telefonsamtalet alltid via MFi oavsett om du svarar på telefonclip eller inte. Du kopplar ur ”Spela upp ringsignaler” under Inställningar-Hjälpmedel-Hörapparater-Spela upp ringsignaler. 

Övrigt

Med demoläget kan du prova appen utan att ansluta hörapparaterna. Detta är praktiskt i demonstrationssyfte eller för att prova på appen.
I demoläget simuleras appens funktioner som om den vore ansluten till hörapparaterna. Du kan t.ex. ändra program och justera Sound Enhancer. Du kan välja demoläget på första gången du öppnar appen eller aktivera/inaktivera demo läge under Mer i appen. 
Batteriet i hörapparaten har en livslängd för att klara streaming och en annan längre livslängd för att endast driva hörapparaten. Om batterikapaciteten är låg kan det förhindra streaming, vilket kan förleda användaren att tro att det är fel på parkopplingen mellan mobil enhet. Se till att ha god batterikapacitet för att säkra streaming.
  Videoguider
Ta reda på hur du använder hörapparaternas smarta funktioner optimalt:
 
Allmänna inställningar och funktioner

Översikt.

Så kontrollerar du hörapparaternas batterinivå.
Så använder du sökfunktionen för att hitta hörapparaterna.
Så ändrar du program.
Så kontrollerar du din trådlösa anslutning.
Så använder du snabbknapparna.
Så parkopplar du dina ReSound Smart Hearing hörapparater med en Apple-enhet.
 

Ljudinställningar

Så justerar du volymen.
Så ändrar du volymen från ett streamingtillbehör.
Så justerar du bas, mellanregister och diskant.
Så ändrar du tonläge och ljudvariation.
Så använder du Sound Enhancer för att justera brusreducering och röstfokus.
Så väljer du Nature Sounds
 
Använda favoriter
Så lägger du till en ny favorit.
Så tar du bort, döper om eller ändrar plats för en befintlig favorit.
Så tar du bort en eller alla favoriter.
Så anger du automatisk aktivering av inställningar eller väljer en favorit manuellt.
Så ändrar du namn på program och favoriter.
Så sparar du Sound Enhancer-inställningar till en befintlig favorit.
 
ReSound Assist
Så accepterar och installerar du nya inställningar med ReSound Assist.
Så begär du service med ReSound Assist.
Så återställer du tidigare inställningar med ReSound Assist.
Behöver du personlig hjälp?
Vi samarbetar med audionomer över hela världen och kan snabbt hjälpa dig få kontakt med en audionom nära dig. 
ReSound audionom tillsammans med patient i kliniken.