Skip to main content

Vanliga frågor (FAQ) om hörselnedsättning och hörapparater

Hörseln

Om hörselnedsättning

Om du har en hörselnedsättning så är du inte ensam. Omkring 466 miljoner människor världen över har en begränsande hörselnedsättning - och 34 miljoner av dessa är barn. (World Health Organization, 2019)

 

Hörselnedsättning kan bero på ett antal olika faktorer – åldringsprocessen, ärftlighet, sjukdom, exponering till buller och ansamling av öronvax, bland annat.
Många faktorer kan orsaka hörselnedsättning hos barn, t.ex. tidig födsel, förlossningsskador, exponering för starka ljud, infektioner eller ototoxiska (öronskadliga) läkemedel. 
Det finns tre grundläggande typer av hörselnedsättning: konduktiv, sensorineural och kombinerad hörselnedsättning. Sensorineural hörselnedsättning är beroende av typ och grad av hörselnedsättning.
Konduktiv hörselnedsättning härstammar från problem i ytterörat eller mellanörat och kan orsakas av infektioner, uppbyggnad av vax eller vätska eller otoskleros (onormal förändring av benvävnad). Denna typ av hörselnedsättning är ofta tillfällig kan och ibland behandlas genom borttagning av öronvax, med hjälp av läkemedel eller kirurgi.
Sensorineural hörselnedsättning orsakas av problem med hörselsnäckan och hörselnerven. Hörselnedsättning av denna typ kan vara åldersbetingat eller bero på exponering till starka ljud. Omkring 90 % av alla hörselproblem hos vuxna beror på sensorineural hörselnedsättning som kan avhjälpas med hörapparater och ibland kirurgi.
En kombinerad hörselnedsättning innefattar både konduktiv och sensorineural hörselnedsättning. Det betyder att det finns skador i både ytterörat och innerörat. Ytterörat kan inte leda ljudet korrekt till innerörat och innerörat kan inte bearbeta ljudet och skicka det till hjärnan. 
Bakteriell meningit (hjärnhinneinflammation) kan orsaka hörselnedsättning oavsett ålder. Över 30 % av alla fall av bakteriell meningit leder till någon grad av hörselnedsättning, från mild till grav dövhet. 
Det finns över 200 läkemedel (receptbelagda och receptfria) som kan orsaka hörselnedsättning. De kallas ototoxiska läkemedel eftersom de kan orsaka tillfälligt eller permanent hörselnedsättning. 
Ja. Mycket kraftigt eller långvarigt buller kan skada hörseln.
Skydda dig mot extremt starka ljud eller långvarig exponering till måttligt buller eftersom de små hårcellerna i hörselsnäckan kan få permanenta skador. Om omgivningen är så pass bullrig att du måste höja rösten är ljudet starkt nog för att skada hörseln – använd hörselproppar eller annan skyddsutrustning. 
Boka tid för ett hörseltest hos en audionom på en hörselklinik. Om du har en hörselnedsättning kan din audionom ge dig råd och hjälp om vilka hörsellösningar som passar dig bäst.

Om tinnitus

Tinnitus: ett onaturligt ljud som uppfattas (många beskriver det som ringande, tjutande, väsande eller liknande ljud som är kontsant eller som kommer och går) trots att ingen extern ljudkälla finns.
Tinnitus kan orsakas av starka ljud, överproduktion av öronvax, öroninfektioner, högt blocktryck, åldrande och sensoriska nervsjukdomar. Alkohol, koffein, rökning och vissa läkemedel kan också orsaka tinnitus. 
Du är inte ensam – cirka 15 % av jordens befolkning drabbas regelbundet av tinnitus.
Det finns tyvärr inget botemedel mot tinnitus, men symptomen går att lindra. Att undvik starka ljud och stress, ge kroppen vila, motion och minskat saltintag kan lindra din tinnitus. Konkurrerande ljud, såsom en radio, brusgenerator eller fläkt, kan också neutralisera ljudet som du hör i öronen. ReSound erbjuder gratisappen ”Relief” som du kan använda för att få lindring mot tinnitus.
Ljudterapi introducerar nya ljud som gör att tinnitusljudet försvinner i bakgrundsljudet. Prova ljudterapi med appen ReSound Relief.
Tinnitus orsakar inte hörselnedsättning, men det finns ett samband mellan tinnitus och hörselnedsättning. 4 av 5 personer med tinnitus har även problem med hörseln. Att använda en hörapparat som förstärker ljud har visat sig vara effektivt för att maskera tinnitusljudet och göra det mindre distraherande. Vissa hörapparater har en inbyggd tinnitus brusgenerator som ger en viss flexibilitet vid behandling av både hörselnedsättning och tinnitus.

Hörseltest

Du kan boka hörseltest hos en audionom på en hörselklinik. 
ReSound har återförsäljare över hela världen som hjälper dig med alla dina hörselfrågor. Hitta en audionom nära dig.
När du kommer till hörselkliniken för ett hörseltest kommer audionomen att ställa frågor om din livsstil och dina hörselbehov. Sedan genomgår du ett komplett hörseltest, en öronundersökning och ett orduppfattningstest. Dessa tester används som underlag för att bedöma om du har en hörselnedsättning och vilka åtgärder som bör vidtas.
Nej. Hörseltester är smärtfria.
Kostnaden för ett hörseltest kan variera beroende på klinik och ort. Hörseltestet kan även vara gratis.
Vi rekommenderar hörseltest vart 10:e år fram till 50 års ålder och minst var tredje år efter att du fyllt 50.
Webbaserade hörseltest ger bara en indikation om du har nedsatt hörsel eller inte. Det bästa är att boka tid för ett hörseltest hos en audionom. 

Hjälpa en närstående som har drabbats av hörselnedsättning

Många med nedsatt hörsel är inte medvetna om graden av hörselnedsättningen eftersom de förlitar sig på närstående som fungerar som deras öron. Här är några enkla steg för att hjälpa närstående som har hörselnedsättning att få den hjälp de behöver:

Du bör inte:

 
Upprepa det du har sagt
 
Höja din röst
 
Översätta konversationer
 
Agera tolk i telefon 

Du bör:
 
Berätta hur hörselnedsättningen påverkar er relation
 
Hjälpa personen att inse att hörselnedsättningen inte kommer att försvinna eller förbättras på egen hand
 
Uppmuntra personen att göra ett hörseltest
 
Hjälpa till att boka ett hörseltest och följa med
Hörapparater

About hearing aids

Moderna hörapparater förvandlar ljudet till digital binärkod (nollor och ettor). Denna information bearbetas sedan av signalbehandlingskretsen inuti hörapparaten. När ljudet är bearbetats omvandlas den digitala signalen till en analog signal. Denna signal sänds till hörapparatens högtalare och hörs av hörapparatens användare.
ReSound erbjuder många olika modeller med egenskaper och funktioner som uppfyller olika behov. Din audionom kan identifiera vilken typ hörapparat som passar bäst för din hörselnedsättning och livsstil. Se alla våra produkter här.
Vilken som är rätt hörapparat för dig beror på din hörselnedsättning, livsstil och tekniska och kosmetiska krav.  Din audionom kommer att titta på dina behov och rekommenderar hörapparater baserat på din individuella hörselnedsättning, ditt audiogram och dina anpassningsbehov.
Typen av hörselnedsättning bestämmer om du behöver en eller två hörapparater. Forskningen visar däremot på att det är lättare att höra med hörapparater i båda öronen då våra öron samverkar för att uppfatta ljud. I både normala och bullriga miljöer fokuserar den ena hörapparaten på röstljud, medan den andra dämpar bakgrundsbullret. Med två hörapparater är det även lättare att höra varifrån ljudet kommer.
Hörapparater varierar i pris från region till region över landet och på om du köper dina hörapparater privat eller inte. 
Priset på hörapparater varierar också beroende på modell, tekniska funktioner, service och underhåll. Privata hörselkliniker reglerar själva priserna, varför även detta varierar från klinik till klinik. Hör dig för hos din audionom om vad som gäller där du bor.  
Att köpa hörapparat är en stor investering för både hälsan och välbefinnandet. Om du köper hörapparater på internet är de inte anpassade efter dina behov. Därför riskerar du att få apparater som är obekväma och ineffektiva och som du inte slutänden inte gillar att använda. Att köpa hörapparater hos en legitimerad audionom säkerställer att du får personligt anpassade hörapparater och rätt vård. 
Det tar tid att vänja sig vid nya hörapparater. Börja med att bära hörapparaterna hemma några timmar per dag och i olika ljudmiljöer. När du är redo att gå utanför hemmet med dina nya hörapparater kan du börja med att besöka lugna miljöer. Undvik stora folksamlingar till en början och prova dig gradvis fram i olika ljudmiljöer. Audionomer rekommenderar återbesök efter 2–4 veckor för efterjustering av hörapparaterna.  
Moderna hörapparater är så pass små att de är praktiskt taget osynliga i örat. Dekorativa skal till hörapparater finns i många modeller och färger som passar olika smaker. Men de kommer att lägga märke till att du hör vad de säger. 
Ja. ReSound hörapparater använder funktioner som riktverkan och brusreducering för att hjälpa dig höra bättre i bullriga miljöer.
Moderna hörapparater håller i regel tre till sex år, men kan även hålla längre om de sköts väl.

Kostnad, försäkring och garanti

Villkor för utprovning av hörapparater varierar från region till region över landet. Hör dig för hos din audionom för att ta reda på vad som gäller där du bor. 
Villkor för hörapparatsgaranti varierar från region till region över landet och på om du köper dina hörapparater privat eller inte. Hör dig för hos din audionom för att ta reda på vad som gäller där du bor. 


Tips: Om du förlägger hörapparaterna kan du snabbt hitta dem med sökfunktionen i appen ReSound Smart  eller appen ReSound Smart 3D.

Villkor för hörapparatsgaranti varierar från region till region över landet och på om du köper dina hörapparater privat eller inte. Hör dig för hos din audionom för att ta reda på vad som gäller där du bor. 

På en RIE (Hörtelefon-i-örat eller Receiver-In-Ear) sitter de flesta av hörapparatens komponenter bakom örat och hörtelefonen sitter placerad i örat. På en BTE (Bakom-örat, Behind-the-Ear) finns även hörtelefonen placerad i den enhet som sitter bakom örat och ljudet leds via en slang in i örat. Eftersom hörtelefonen på en RIE - modell sitter i örat blir enheten som sitter bakom örat något mindre än på BTE-modeller.

Hörapparater kompenserar för användarens hörselnedsättning. Hörapparater är individuellt anpassade av en audionom och skiljer mellan olika sorts ljud och förstärker därmed ljud olika mycket så att den som har en hörselnedsättning kan fokusera på viktiga ljud såsom tal. Förstärkare är utformade för att personer med normal hörsel ska kunna förstärka alla ljud lika mycket i vissa situationer. Förstärkare kan inte ersätta en hörapparat för den som har en hörselnedsättning.

Bluetooth hörapparater från ReSound använder sig av radioågor för att ansluta trådlöst till Blåtandsteknik såsom kompatibla Apple® eller Android™ enheter och trådlösa tillbehör. Du kan direktstreama telefonsamtal, musik, ljudböcker, poddar med mera till ReSound hörapprater från Apple® och Android™ enheter. I bullriga ljudbiljöer kan du också ta använda ReSound trådlösa tillbehör för att streama ljud direkt till hörapparaterna för att förbättra hörseln ytterligare.

När man hör talas om osynliga hörapparater menar man ofta så kallade I-örat hörapparater (IIC, Invisible-in-Canal). I-örat-modeller sitter, som namnet antyder, helt eller nästan helt i örat och hörselgången utan att någon komponent finns bakom örat. Olika typer av hörapparater passar för olik IIC hearing aids are worn inside the ear. Some other hearing aid models are worn outside the ears. Vilken hörapparat som passar vem beror på många faktorer, men både i-örat modeller och bakom-öratmodeller är små och diskreta. Din audionom kan hjälpa dig att avgöra vad som passar bäst för dig - men ett är säkert - det finns en modell som passar för just dig.

Hörapparater som sitter inuti hörselgången kallas i-örat hörapparater. Det finns tre olika typer: Invisible-in-Canal (IIC), Completely-in-Canal (CIC), och In-the-Canal (ITC). Alla dessa är individuellt anpassade efter en avstöpning av användarens öra och hörselgång. I-örat hörapparater är små och diskreta. Den variant som kallas Invisible-in-Canal (IIC) är den allra minsta och mest diskreta eftersom den är så gott som dold i hörselgången. Din audionom kan hjälpa dig att avgöra om i-örat hörapparater skulle passa dina behov.

De allra minsta hörapparaterna kallas Invisible-in-Canal (IIC).  De är individuellt anpassade till användaren efter en avgjutning av hörselgången där de placeras så att de är nästan osynliga. Eftersom de är så små finns inte alltid utrymme för alla funktioner och är därför inte optimala för personer med grav hörselnedsättning. IIC-hörapparater passar därför oftast bäst för dig som har en mindre hörselnedsättning. Andra diskreta modeller finns tillgängliga för den som har en större hörselnedsättning.

Completely-in-Canal (CIC) är individuellt anpassade hörapparater som bärs inuti örat. Även om de är ganska diskreta är de något större än de allra minsta hörapparaterna som kallas Invisible-in-Canal (IIC) hörapparater. Completely-in-Canal (CIC) hörapparater har plats för utvalda funktioner som låter dig anpassa och kontrollera din ljudmiljö. De är ofta ett bra val om du har en lätt till måttlig hörselnedsättning och vill ha en liten hörapparat och kunna kontrollera din hörupplevelse. Som alltid kan din audionom hjälpa dig att avgöra vilken hörapparatmodell som är rätt för dig 

RIE, eller Hörtelefon-i-örat (Receiver-in-the-ear), är en typ av hörapparat som i huvudsak består av två enheter. Hörtelefonen är en tunn ljudslang med en dome som sitter inuti hörselgången. Ljudslangen är kopplad till resten av hörapparaten som sitter bakom örat. Eftersom hörtelefonen inte är placerad i den enhet som sitter bakom örat så är RIE-hörapparater ofta mindre och mer diskreta än andra hörapparater som sitter bakom örat. Den här typen är den vanligaste på marknaden.
Du kan ansluta ReSound hörapparater till din TV med hjälp av ReSound TV/Audio Streamer 2. Ljudet kan då streamas direkt från TV:n till hörapparaterna på upp till sju meters avstånd. ReSound TV Streamer 2 kan även användas för att direktstreama ljud från en stereo eller dator till hörapparaterna.
Med hjälp av ReSound TV/Audiostreamer 2 är det enkelt att streama ljudet direkt från en TV, stereo eller dator till ett par ReSound hörapparater, vilket gör att det blir lättare för den som har en hörselnedsättning att höra opch förstå. ReSound TVAudiostreamer 2 gör det möjligt att få en komfortabel ljudvolym från TVn så att familj och vänner kan titta på TV tillsammans utan bekymmer. 

Daglig användning

Här är några praktiska tips:
  • Stäng av hörapparaterna när du går och lägger dig
  • Lämna batteriluckan öppen så att de invändiga komponenterna får torka
  • Utsätt inte hörapparaterna för extremt höga eller låga temperaturer
  • Ta ut hörapparaterna när du applicerar kosmetika, parfym, rakvatten, hårspray, solskyddskräm och liknande produkter
  • Hantera hörapparaterna varsamt. Om du tappar hörapparaterna på golvet eller en annan hård yta bör du låta dem undersökas av din audionom för att kontrollera att de inte har skadats
  • Dränk aldrig hörapparaterna i vatten och skydda dem mot vatten och fukt
  • Förvara hörapparaterna utom räckhåll för barn och husdjur
Torka av dem med en mjuk fuktad trasa (inte våt) och/eller rengöringsmedel. Använd inte alkohol eller lösningsmedel för att rengöra hörapparaterna. Rengör hörtelefonen och ljudslangen om du har bakom-örat hörapparater. Kontakta din audionom om du behöver hjälp med att rensa bort vax i domerna eller insatserna. 
Nej. Dränk aldrig hörapparaterna i vatten och bär dem inte när du badar bastu, duschar eller simmar. Skydda hörapparaterna mot vatten och fukt. 
Extrem fukt kan kräva torkning med avfuktare eller silikabaserat torkmedel som du bör kunna köpa hos din audionom. Om hörapparaterna har blivit mycket våta bör du låta dem kontrolleras av din audionom.

Batterier till hörapparaterna

Du kan köpa batterier till hörapparaten hos din audionom, apoteket, vissa livsmedelsbutiker och i vår webshop.
Batterier varierar i pris beroende på butik och region.  
Ja. Batterier till hörapparater finns i fem olika storlekar och beror på vilken modell av hörapparat du har. Tack vare ett samarbete inom hörapparatsbranschen är det enkelt att hitta batterier att köpa (välj 5-röd, 10-gul, 13-orange, 312-brun, eller 675-blå). Den klibbiga ryggen på batteriet är också färgkodad. Små batterier har oftast kortare livslängd än stora.
Förvara batterierna vid rumstemperatur 18 – 26 °C för optimal energi. Undvik värme och kyla. Öppna batterifacket på hörapparaten varje natt för att låta den torka och spara batteri.
Batterier kan lagras i tre år, men batteriets livslängd beror på hörapparatsmodell och hur ofta den används. Vissa hörapparater som t.ex. digitala hörapparater med avancerade funktioner drar mer batteri än analoga hörapparater. Batteriet i en digital hörapparat räcker i regel 5-7 dagar. Kontakta din audionom om du upplever att hörapparaterna drar mycket batteri eftersom det kan vara möjligt att göra vissa justeringar. 
Förvara batterierna vid rumstemperatur 18– 26 °C eftersom höga temperaturer och fukt kortar livslängden. Undvik att ha batterier i fickan eller handväskan där de kan komma i kontakt med metallföremål, såsom mynt och nycklar. Batterierna riskerar även att kortslutas. Stäng av hörapparaterna och öppna batterifacket när de inte används för optimal prestanda och batterilivslängd.
Förbrukade batterier är miljöfarliga och ska kasseras enligt gällande miljölagstiftning. Du kan också lämna in dina förbrukade batterier till din audionom.
Kontakta omedelbart läkare om ett batteri sväljs. 
Kontakta omedelbart läkare om ett batteri sväljs. Förvara batterier och hörapparater utom räckhåll för barn.
Kontakta omedelbart en veterinär eftersom batterier är minst lika skadliga för djur som för barn. Vänta inte då det kan vara livshotande för ditt husdjur.
Behöver du personlig hjälp?
Vi samarbetar med audionomer över hela världen och kan snabbt hjälpa dig få kontakt med en audionom nära dig. 
ReSound audionom tillsammans med patient i kliniken.