Skip to main content
Instruktionsfilmer för hörapparater
Videoguider för bakom-örat-modeller (BTE)
Isättning av BTE med tunn ljudslang och dome.
Isättning av BTE med formgjuten insats.
Uttagning av BTE med tunn ljudslang och dome.
Uttagning av BTE med formgjuten insats.
Ändra volymen på BTE 77/BTE 88.
Byta program på BTE 88.
Byta program på BTE 77.
Videoguider för i-örat hörapparater (ITE)
Rengöring av ITE modell.
Byte av färgat filter på ITE modell.
Byta vitt filter på ITE modell.
Slå på och av.
Isättning av ITE modell.
Isättning av ITE Mic-In-Helix (MIH) modell
Uttagning av ITE modell
Volymkontroll på ITE modell.
Byta program på ITE modell.
Videoguider för bakom-örat med extern hörtelefon (RIE) hörapparater
Så sätter du i batterier i dina RIE-hörapparater
Så sätter du på och tar av domar från dina RIE-hörapparater
Så sätter du i och tar bort vaxfiltret på dina RIE-hörapparater
Så byter du program på dina RIE-hörapparater
Så sätter du på och tar av dig dina RIE-hörapparater
Så rengör du dina RIE-hörapparater
Så sätter du i och tar bort hörtelefonen på RIE-hörapparater
Så sätter du i höger/vänstermarkeringar på RIE-hörapparater
Behöver du personlig hjälp?
Vi samarbetar med audionomer över hela världen och kan snabbt hjälpa dig få kontakt med en audionom nära dig. 
ReSound audionom tillsammans med patient i kliniken.