Skötsel och felsökning

Det är viktigt att sköta hörapparaterna för att de ska hålla länge. Även om hörapparaterna är extremt hållbara och tål dagligt bruk, krävs daglig skötsel för att du ska kunna få bästa möjliga ljudkvalitet så länge som möjligt.

Skötsel och underhåll

Daglig

 • Ta ut hörapparaterna när du applicerar kosmetika, parfym, rakvatten, hårspray och solskyddskräm eftersom de kan ta skada av kemikalierna.
 • Torka av hörapparaterna med en mjuk trasa, hushållspapper eller lämpliga rengöringsverktyg för att ta bort öronvax, fett och fukt. Använd inte vatten eller lösningsmedel eftersom hörapparaterna kan skadas. 
 • Förvara hörapparaterna svalt och torrt och lämna batteriluckan öppen för att spara batteri.

Regelbunden

 • Använd en fuktig trasa för att rengöra hörtelefonen, ljudslangen och domen.
 • Spola inte vatten direkt på hörtelefonen, ljudslangen eller domen.
 • Kontakta din audionom om du behöver byta delar som blir stela, sköra eller missfärgade.

Övriga tips

Håll hörapparaten ren och torr:
 • Låt inte hörapparaten bli blöt när du befinner dig i regnväder eller i miljöer med hög luftfuktighet som t.ex. ångbad eller bastu. Ta ur dem när du duschar eller simmar.
 • Om hörapparaterna blir våta ska du ta ur batteriet och lämna batteriluckan öppen.
 • Placera hörapparaten i en lufttät behållare tillsammans med torkmedel, en sk. torkburk, över natten. Använd inte apparaterna innan de är helt torra.
 • Lämna inte hörapparaterna i solljus eller nära en värmekälla.
 • Var rädd om din hörapparat, undvik att tappa den på hårda ytor och golv.
 • Läs bruksanvisningen till hörapparaterna eller kontakta en audionom för att få hjälp med skötsel av hörapparaterna.
ReSound hörapparater på ett bord.

Felsökning

Även om du sköter dina hörapparater korrekt kan du stöta på problem. Felsök några av de vanligaste felen.

Varför fungerar/startar inte hörapparaten?
Varför är ljudet i hörapparaten otydligt eller förvrängt?
Varför får jag starka tjutande ljud/återkoppling från hörapparaten?
Varför är inte ljudet inte tillräckligt högt?

Behöver du mer hjälp?

Om du inte får hjälp av dessa åtgärder och tips ska du kontakta din audionom för hjälp. 
ReSound audionom tillsammans med patient.