Skip to main content

Organic Hearing

ReSounds Organic Hearing-filosofi låter dig ansluta till omvärlden på det mest intuitiva och naturliga sättet.

Vi har lyckats med detta genom att utveckla hörsellösningar som samverkar med din individuella öronanatomi för att efterlikna hur ljud fångas upp naturligt och levereras till hjärnan. Detta frigör din hjärnas ”arbetsminne” för andra aktiviteter så att du inte behöver fokusera all din energi på att lyssna.

Våra hörapparater som bygger på Organic Hearing levererar en komplett ljudbild så att du kan välja de ljud som du vill höra – och dämpa de ljud du inte vill höra.

En lång innovationshistoria

Ideologin bakom våra hörsellösningar är holistisk. Vi tar hänsyn till både din hörsel och de olika sätt som du använder den i vardagslivet. På så sätt kan vi säkerställa att din hörapparat ger den bästa och mest personligt anpassade upplevelsen för dig.

Våra milstolpar inom innovation

ReSound var den första tillverkaren av hörapparater som förstod och tillämpade nya kunskaper om innerörat för att kompensera för skador på dess känsliga struktur. Vi förfinade sedan frekvensupplösningen av denna funktion baserat på en modell av den mänskliga hörselsnäckan med vår WARP-baserade signalbehandling.
ReSound utvecklade en konstruktion som var liten, praktiskt osynlig i örat och som lämnade hörselgången helt öppen. En sådan konstruktion gör att användare  kan dra nytta av förstärkning av ljud som de har svårt att höra – utan att störa de ljud som de kan höra naturligt.
ReSound gjorde en djupdykning i teknologin om hur den mänskliga hjärnans förmåga att hantera ljud från båda öronen fungerade.
Vi utvecklade ett sätt att tillämpa riktade mikrofoner som ger bättre hörsel i buller utan att filtrera bort omgivningsljuden. Denna binaurala strategi följer vi än idag.
Hjärnan förlitar sig på viktiga akustiska signaler från båda öronen som störs när riktverkan tillämpas. Genom att dela upp ingångsljudet i band och tillämpa riktverkan endast på området där det bidrar mest till taltydligheten, kunde vi behålla dessa naturliga signaler intakta och ändå förbättra hörseln i bullriga miljöer.
Det naturliga sättet människor lyssnar på, påminner om hur de interagerar med dagens teknik. ReSound såg möjligheten att öka tillgängligheten till ljud utan att stigmatisera användaren med krånglig extrautrustning. Vi har etablerat nya standarder för hjälpmedelsteknik för hörapparater som ger användaren fler möjligheter att leva ett mer naturligt och tillfredsställande liv.
Genom att lägga till en tredje mikrofon inuti hörselgången tar ReSound nästa steg i evolutionen av Organic Hearing. Det är vår mest individualiserade lösning som utnyttjar örats anatomi för att fånga upp ljud på ett naturligt sätt.
Att balansera natur och vetenskap

Vi följer Organic Hearing-metodiken eftersom vi anser att inspiration bör komma från hur vi hör och interagerar naturligt med omvärlden.

Vår målsättning är att balansera natur och vetenskap i perfekt harmoni och utveckla hörsellösningar som passar din tillvaro – i stället för tvinga dig att anpassa livet efter din hörselnedsättning.

Organic Hearing är inte något nytt koncept för oss. Historien bakom Organic Hearing omfattar naturligtvis många exempel på banbrytande innovationer.

Nästa steg i Organic Hearing-evolutionen

Vår organiska metodik skiljer sig markant från andra och mer traditionella hörapparatslösningar.

Organic Hearing, som realiserats i ReSound ONE, förbättrar din upplevelse av den akustiska miljön, hjälper till att återställa biologiska funktioner, ger en rik och transparent ljudbild som är unik för dig – på ett naturligt sätt.

Så säger våra användare
Se vad några av våra användare har att säga om ReSound hörapparater.