Organic Hearing

ReSounds Organic Hearing-filosofi låter dig ansluta till omvärlden på det mest intuitiva och naturliga sättet.

Vi har lyckats med detta genom att utveckla hörsellösningar som samverkar med din individuella öronanatomi för att efterlikna hur ljud fångas upp naturligt och levereras till hjärnan. Detta frigör din hjärnas ”arbetsminne” för andra aktiviteter så att du inte behöver fokusera all din energi på att lyssna.

Våra hörapparater som bygger på Organic Hearing levererar en komplett ljudbild så att du kan välja de ljud som du vill höra – och dämpa de ljud du inte vill höra.

En lång innovationshistoria

Ideologin bakom våra hörsellösningar är holistisk. Vi tar hänsyn till både din hörsel och de olika sätt som du använder den i vardagslivet. På så sätt kan vi säkerställa att din hörapparat ger den bästa och mest personligt anpassade upplevelsen för dig.

Våra milstolpar inom innovation

1988 - Multi-band Wide Dynamic Range Compression
2003 - Öppen anpassning
2007 – Open Access Directionality
2009 – Riktverkan
2010 och 2013 – 2,4 GHz-baserad trådlös teknik och Made for iPhone-certifierade hörapparater
2020 - ReSound ONE med M&RIE (RIE med extra mikrofon)

Att balansera natur och vetenskap

Vi följer Organic Hearing-metodiken eftersom vi anser att inspiration bör komma från hur vi hör och interagerar naturligt med omvärlden.

Vår målsättning är att balansera natur och vetenskap i perfekt harmoni och utveckla hörsellösningar som passar din tillvaro – i stället för tvinga dig att anpassa livet efter din hörselnedsättning.

Organic Hearing är inte något nytt koncept för oss. Historien bakom Organic Hearing omfattar naturligtvis många exempel på banbrytande innovationer.

Nästa steg i Organic Hearing-evolutionen

Vår organiska metodik skiljer sig markant från andra och mer traditionella hörapparatslösningar.

Organic Hearing, som realiserats i ReSound ONE, förbättrar din upplevelse av den akustiska miljön, hjälper till att återställa biologiska funktioner, ger en rik och transparent ljudbild som är unik för dig – på ett naturligt sätt.

Så säger våra användare

Se vad några av våra användare har att säga om ReSound hörapparater.