Skip to main content
Support för andra produkter
ReSound Up Smart

Här finns olika material som gör det lättare att hjälpa ditt barn utveckla språket och inlärningsförmågan. 

Filerna laddas ned automatiskt när du klickar på dem:

ReSound Up Smart bruksanvisning

 

 

Kvinna

Instruktionsfilmer för hörapparater

Se våra instruktionsfilmer för en snabb förklaring av hur du använder våra hörapparater.

ReSound audionom tillsammans med patient i klinik.

Behöver du personlig hjälp?

Vi samarbetar med auktoriserade audionomer över hela landet och kan snabbt hjälpa dig hitta audionom nära dig.