Skip to main content

 

Åpenhetslov

GN Hearing Norway A/S er et 100 % eid datterselskap av GN Store Nord A/S, og er som sådan et selskap som er fullt ut inkludert i GN Groups bærekraftstrategi. En strategi som viser GN-konsernets fulle engasjement for å ha en positiv innvirkning på verden.

I GN er vi stolte av den positive forskjellen produktene våre utgjør for samfunnet og menneskers liv. Høreapparatene våre hjelper brukerne våre til å leve bedre liv, mens lyd- og videoløsningene våre hjelper kundene våre til å velge fjernsamarbeid fremfor karbonutslippende reiser. For å sikre at fremtiden vår er like lys som fortiden, arbeider vi samtidig kontinuerlig med miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold (ESG) i hele verdikjeden vår. 

GNs bærekraftstrategi er drevet av et ønske om å skape reelle og varige verdier for alle våre interessenter. Derfor er bærekraft integrert i måten vi driver selskapet på, og er en del av alle beslutninger vi tar. 

GN Group har i flere år vært en flittig underskriver av FNs Global Compact, som sikrer grunnleggende menneskerettigheter i hele leverandørkjeden. GN kommuniserer forpliktelsene sine grundig i 
årsrapporten, og både forpliktelsene og fremdriften kan følges i detalj i dokumentet som er offentlig tilgjengelig på nettstedet vårt.

GN har en rekke retningslinjer som skal sikre de høyeste etiske standarder for våre egne ansatte, våre interessenter og de som bruker produktene våre. GN forplikter seg til disse høye standardene og krever at alle ansatte gjør det samme ved å følge 
GNs etiske retningslinjer, som alle ansatte må lese og forplikte seg til å følge årlig.

Videre er alle GNs leverandører pålagt å følge de samme standardene både for sine egne ansatte og for sine leverandører, og dette er godt beskrevet både i kontraktene GN inngår med alle leverandører og i 
GNs etiske retningslinjer for leverandører, som alle leverandører må følge. GN forplikter seg til å følge internasjonale arbeidsstandarder og følger International Labour Organization sine standarder for arbeidstakerrettigheter.

GN er opptatt av å samarbeide med leverandørene våre for å sikre bedre forhold, men forbeholder seg retten til kontinuerlig å vurdere om leverandørene våre overholder de avtalte standardene for Environmental Social Governance-spørsmål i hele leverandørkjeden. Vi vil revidere leverandørene våre med hensyn til både miljømessige, sosiale og styringsmessige standarder.

GN-gruppens arbeid med leverandørkjeden vår kommuniseres åpent og transparent til offentligheten i årsrapporten vår, som er tilgjengelig i sin helhet på nettstedet vårt, og som revideres av en uavhengig instans før publisering.GN-konsernet