Skip to main content
Juridisk informasjon
Dette nettstedet er ment som en introduksjon til aktivitetene til GN Hearing A/S. 
Vennligst les denne teksten før du bruker dette nettstedet.
 

Ved å benytte dette nettstedet aksepterer du vilkårene som er beskrevet her.

Om du ikke aksepterer vilkårene, vennligst forlat nettstedet.

Du kan laste ned materiell presentert på dette nettstedet kun for ikke-kommersiellt og personlig bruk, forutsatt at du respekterer og opprettholder all opphavsrett, varemerker og andre proprietære merknader.
Du kan ikke kopiere, reprodusere, republisere, laste opp, presentere, overføre eller distribuere på noen måte innholdet på dette nettstedet, inkludert tekst, bilder, lyd eller video for offentlig eller kommersiell bruk eller kommunikasjon, uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra GN Hearing.

 

Varemerkeansvarsforklaring

Navnene, varemerkene, servicemerkene, logoene og ikonene til ReSound som vises på dette nettstedet kan ikke brukes på noen måte av brukere av dette nettstedet uten skriftlig forhåndsgodkjenning av GN Hearing.

 

Apps

Apper for bruk med trådløse høreapparat:

GN Hearing samler kort fortalt inn aggregert, ikke personidentifiserbar data fra alle aktive brukere av apper ved å analysere hvordan funksjonene i appene generelt blir benyttet. Dette kan være informasjon om hvor mye en funksjon blir brukt og når funksjonen vanligvis blir aktivert. Vi kan også finne ut om volumstolpen brukes av et flertall av brukerne, men vi sporer ikke ditt personlige bruk av volumstolpen.
I noen av appene dine kan du motta programvareoppdateringer, tjenester for ekstern fininnstilling og motta kundeservice, for at du skal få mest mulig utbytte av høreapparatet ditt. Hvis dette er aktuelt vil vi be om din tillatelse når du installerer appen. Bruk av appen er frivillig og gir deg de ekstra fordelene og fleksibiliteten ved å kunne motta maskinvareoppdateringer, men som følge av dette må noen av dine personopplysninger behandles slik som beskrevet nedenfor. Ved å bruke appen lar du oss få tilgang til og behandle opplysningene nedenfor om deg og din bruk av appen: Høreapparatets serienummer, identifikasjonsnummer på maskinvare og programvareversjon, innstillinger på høreapparatet, hvor lenge du bruker høreapparatet, typeinformasjon om enheten, informasjon fra den tekniske loggen og sted (når du har godtatt GPS-tjenester). 
For å motta tjenester for fininnstilling må du kontakte audiografen din og signere et samtykkeskjema. Vi viser til personvernmeldingen som du mottok da du ga ditt samtykke til tjenesten for ekstern fininnstilling.
Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, vil du ikke kunne motta programvareoppdateringer til høreapparatet via appen. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt til å motta ekstern fininnstilling,  vil du ikke kunne bruke denne tjenesten. Hvis du bruker stedstjeneste, kan du når som helst slå av stedstjenesten og GPS-funksjonen på den mobile enheten din og forhindre innsamling og behandling av denne informasjonen.

Apper som kan brukes uten høreapparat:

I noen av appene våre kan du abonnere på funksjonalitet, for eksempel for å lage din egen plan for håndtering av tinnitus. Ingen personlige opplysninger utover det som nevnes over i avsnitt I (enhetsspesifikk informasjon) blir behandlet.Betaling for abonnement via apper håndteres enten gjennom Apple Appstore og din iTunes-konto eller gjennom din Google Play Store-konto. GN Hearing har ikke tilgang til betalingsopplysningene dine. Vi viser til personvernerklæringen for betalingstjenesten.

 

Ansvarsfraskrivelse for nettsted

Dette nettstedet kan inneholde informasjon knyttet til enkelte sykdommer, plager og tilhørende behandling. Slik informasjon skal ikke og må ikke benyttes som erstatning for en medisinsk diagnose eller behandling. Du bør oppsøke lege eller annet kvalifisert helsepersonell før du starter enhver form for behandling, eller hvis du har spørsmål knyttet til helse, fysisk tilsand eller medisinsk tilstand. GN Hearing leverer ikke råd eller tjenester innenfor områdene medisin, pleie eller helse. GN HEARING GARANTERER IKKE AT NOE AV INFORMASJONEN PÅ DETTE NETTSTEDET ER FULLSTENDIG, FRI FOR FEIL, TIDLØS, NYTTIG ELLER NØYAKTIG. Det er ditt ansvar å verifisere all informasjon før du baserer deg på den.

Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder drevet av andre enn GN Hearing. Slike lenker er kun oppgitt for at det skal bli enklere for deg å finne informasjon som GN Hearing fraskriver seg enhver kontroll over, relasjon med eller anbefaling av noen eksterne nettsteder som dette nettstedet kan inneholde lenker til. Vi anbefaler deg å utvise aktsomhet når du bruker www.resound.com og alle nettsteder knyttet eller lenket til. Internett inneholder materiale som kan vurderes som upassende eller seksuelt eksplisitt, som kan oppfattes som støtende eller kan inneholde unøyaktig informasjon, som kan bryte opphavsrett, injurieregler eller regler for ærekrenkelser.

Hvis du kjøper varer eller tjenester fra eksterne parter eller nettsteder, er GN Hearing ikke part i denne transaksjonen og har ikke noe erstatningsansvar eller ansvar i forbindelse med transaksjonen. Ingen deler av dette nettstedet må tolkes slik at det er en produktgaranti eller som en utvidelse eller på annen endring av en produktgaranti. Kontakt audiograf for informasjon om GN Hearings begrensede produktgaranti.

GN Hearing kan ikke garantere at nedlastede filer fra dette nettstedet eller fra andre nettsteder som er lenket til det, er fri for feil, virus eller andre uønskede elementer. Vi samtykker til å påta deg all risiko forbundet med nedlasting av filer eller innhenting av informasjon fra GN Hearings nettsteder, eller nettsteder knyttet til eller lenket til det. Du bekrefter at du har fått informasjon om at du bør iverksette alle nødvendige tiltak for å beskytte datamaskinen og filene dine mot sletting, ødeleggelse eller andre feil.

Samsvarserklæringer