Skip to main content

Tinnitus og hørselstap

Tinnitus og hørselstap går ofte hånd i hånd, hvor ca. 80 % av personene som lider av tinnitus også har hørselstap.

Hørselstap kan påvirke signalene som blir sendt fra øret til hjernen. Disse signalene kan gi uønsket aktivitet i hjernen, som er kjent som tinnitus. Selv om tinnitus ikke forårsaker hørselstap, kan den oppfattede lyden være distraherende og gjøre det vanskelig å konsentrere seg om andre lyder. Dette er grunnen til at høreapparater for tinnitus kan være en effektiv løsning for behandling av både tinnitus og hørselstap.
Hva er tinnitus?

Tinnitus er blant annet beskrevet som ringing, summing, klikking eller fresing i ørene som bare du opplever. Tinnitus kan være konstant eller komme og gå. Type og intensitet på lydene varierer fra person til person. Det kan være en høyfrekvent lyd, en lavfrekvent lyd, eller en tone som endres.

Dette kan forekomme når som helst og hvor som helst, mens du snakker i telefonen, under en presentasjon på jobben eller når du sitter på et stille sted. Du hører en lyd som ingen andre hører og som ikke ser ut til å komme fra en kilde. Uavhengig av om lyden er mild eller alvorlig, sporadisk eller konstant, kan tinnitus hemme konsentrasjonen og hindre at du hører det du ønsker.

Selv om andre kanskje ikke opplever den samme lyden, er du ikke alene. Tinnitus er en av de vanligste helseproblemene i verden, hvor 10 til 15 % av den globale befolkningen jevnlig er berørt.

Hva er årsakene til tinnitus?
Tinnitus kan utvikle seg hos personer i alle aldersgrupper og bakgrunner, men eldre personer eller personer som har vært eksponert for høye lyder, er særlig i faresonen. Det er flere årsaker til tinnitus:
Høy støy
Hvis du blir eksponert for høy musikk, skudd eller eksplosjoner, eller høy lyd fra bygnings- eller produksjonsmaskiner, kan du bli rammet av tinnitus.
Legemidler
Enkelte legemidler kan også føre til tinnitus som bivirkning.
Aldring
Enkelte former for tinnitus er assosiert med aldersrelatert hørselstap. Etter hvert som du blir eldre blir antall nervefibre i ørene lavere, noe som kan føre til hørselsproblemer som ofte er assosiert med tinnitus.
Andre årsaker til tinnitus
  • Noen ganger kan ørevoks som blokkerer øregangen gi tinnitus.
  • Skade på ørene, hals eller hode
  • Nevrologiske sykdommer
  • Nedbrytning av bein i mellomøret
  • Infeksjoner i de øvre luftveier og temporomandibulær dysfunksjon kan også forårsake tinnitus.
Hvordan kan tinnitus håndteres?
Det finnes ingen kjent kur for tinnitus, men det finnes flere alternativer for håndtering av tinnitus som kan gi deg lindring. Enkelte typer tinnitusbehandling er ingenting mer enn gimmicker, men de tilnærmingene som er ført opp nedenfor har dokumentert effekt for mange personer som lider av tinnitus. Reduksjon av symptomene kan medføre bruk av de beste høreapparatene for tinnitus som passer din tilnærming til håndtering eller stil.
Lydbehandling
Lydbehandling betyr at ytre lyd blir benyttet til å maskere de plagsomme tinnituslydene. Dette kan være hvit støy, spesialisert øremaskeringsstøy, musikk på lavt volum eller dine egne persontilpassede lyder. Ved å lyte til ulike typer lyder blir det enklere å flytte oppmerksomheten fra tinnituslyden. Sammen med audiografen din kan du finne de beste høreapparatene for tinnitus med lydbehandling, som gir deg mest lindring.
Tinnitushåndteringsprogrammer
De fleste programmer for tinnitushåndtering har som mål å lære hjernen til å bli mindre distrahert av tinnituslyder, samtidig som den lærer å fokusere på andre lyder eller ting som er viktig for deg. Med tinnituslydene henvist til bakgrunnen, kan personer som lider av tinnitus fokusere på de mer viktige tingene i livet.
ReSound Relief app

Uansett hvordan du hører eller opplever tinnitus, hjelper ReSound Relief app deg med å håndtere symptomene på en enkel og diskré måte. Appen tilbyr en kombinasjon av lydbehandling, avslappende øvelser, meditasjon og rådgivning, slik at du kan fokusere på de viktige lydene. Du kan også sette sammen dit eget lydlandskap fra lyder i omgivelsene og små bruddstykker av musikk, som legges i lag med opptil fem lyder. Denne løsningen kan brukes av alle som lider av tinnitus, du trenger ikke å bruke høreapparater. Med smarttelefon eller nettbrett og en trådløs høyttaler eller hodetelefoner med Bluetooth, er du klar for å bruke ReSound Relief app og få tilgang til enkel lindring av tinnitus.

Stresshåndtering

Tinnitus og stress kan danne en vond sirkel. Tinnitus kan forårsake stress, som i sin tur forverrer tinnitus. Reduksjon av stress gjennom avstressende tiltak som det å lytte til beroligende lyder, trening og meditasjon kan være en effektiv form for behandling av tinnitus. Nok søvn og røykeslutt er også bra for den samlede helsen og nyttig for å bekjempe tinnitus.

Maskering av tinnitus

Tinnitushåndtering blir noen ganger omtalt som maskering av tinnitus. Tinnitus-maskering innebærer at de indre tinnitus-lydene dekkes over med ytre lyder. Full maskering av tinnitus er imidlertid ikke den beste tilnærmingen til tinnitushåndtering. Selv om maskering kan lindre tinnitus i noen grad, er det viktig at ikke all lyden blir maskert, siden dette kan hemme tilvenningen. Sammen med lydbehandling, som demper oppfattelsen av tinnitus, er tilvenning til tinnitus over tid en sentral del av tinnitushåndteringen. Uten tilvenning vil tinnitus sannsynligvis komme tilbake straks en maskeringslyd blir slått av, og noen ganger kommer lyden også tilbake høyere.

Ta kontroll over din tinnitus

Ingen behandling av tinnitus fungerer umiddelbart, det tar tid og krever forpliktelse fra din side. Mange finner imidlertid linding av tinnitus, særlig hvis de finner en erfaren audiograf som kan hjelpe dem med å finne de beste høreapparatene for maskering av tinnitus.

Slik finner du en audiograf

Hvordan kan høreapparater bidra til å lindre tinnitus?

Mange personer med tinnitus har også hørselstap. Ved hjelp av høreapparater for maskering av tinnitus kan personer med hørselstap høre lyder de ellers ville ha gått glipp av, som effektivt dekker over eller fjerner fokus fra tinnitusringingen. Når du kan høre alt som foregår rundt deg, kan det ofte gi lindring fra den indre lyden av tinnitus.

Lydbehandling med høreapparater

De beste høreapparatene for tinnitus kan programmeres til å gi en kontrast til de interne tinnituslydene. Hvis man forsterker ytre støy blir det vanskeligere å oppfatte indre lyder, slik at hjernen kan fokusere på ytre lyder. Effekten av høreapparater for maskering av tinnitus er særlig sterk for personer som har hørselstap i samme frekvensområde som deres tinnitus.

Auditiv stimulering

Auditiv stimulering kan lindre tinnitus for en kort periode. En rekke ulike lyder kan benyttes, inkludert musikk med ulike typer filtrering, forsterking av modulerte lyder med ulike frekvenser eller ulik støystimulering. Hvis du ikke har spesielle høreapparater for maskering av tinnitus, tilbyr ReSound Relief app en kombinasjon av lydbehandling, avslappingsøvelser, meditasjon og veiledning, som kan streames direkte til høreapparatene. Løsningen kan brukes av alle som lider av tinnitus. Hvis du ikke har høreapparater med Bluetooth, kan du koble smarttelefonen eller nettbrettet til hodetelefoner og være på vei mot et mer komfortabelt liv med tinnitus.

Forbedret kommunikasjon

Høy tinnitus kan gjøre det vanskelig for personer å delta i en samtale. De beste høreapparatene for tinnitus forsterker ytre lyder over det oppfattede volumet på tinnituslydene. Forbedret kommunikasjon med omgivelsene kan redusere symptomene på stress og angst, som ofte er forbundet med hørselstap.

Høreapparater for tinnitus

Siden tinnitus og hørselstap kan være forbundet, kan bruk av et moderne høreapparat for tinnitus være en effektiv behandling mot tinnitus. I tillegg til å forsterke ytre lyder, har de beste høreapparatene for maskering av tinnitus innebygd tinnitusterapi, som behandler ved hjelp av lyder som kan justeres til å kompensere for hørselstapet ditt.

Lydbehandling betyr at ytre lyd blir benyttet til å maskere de plagsomme tinnituslydene. Dette kan være hvit støy, spesialisert øremaskeringsstøy, musikk på lavt volum eller dine egne persontilpassede lyder. Tenk på et lys i et mørkt rom. Siden det er så stor kontrast mellom lyset og de mørke omgivelsene, skiller lyset seg ut. Mens det samme lyset i et godt opplyst rom glir inn i bakgrunnen. Det samme gjelder for tinnitus. Bruk av andre lyder maskerer tinntiuslydene, slik at de blandes inn i bakgrunnen og blir mindre fremtredende.

De beste høreapparatene for tinnitus

ReSound Nexia

Det kan være vanskelig å nyte samtaler når hverdagen er full av støy. ReSound Nexia™ innleder en ny æra innen hørselsteknologi og kombinerer velprøvd ytelse med banebrytende funksjoner som revolusjonerer måten vi opplever lyd på. 

ReSound OMNIA

Du kan høre alle detaljer du ikke kunne høre før i støyende situasjoner. Du kan automatisk følge med på det som skjer rundt deg, uansett retning. Du kan også velge skreddersydde ReSound OMNIA™ høreapparater. Velg vår minste modell som gjemmer seg i ørene, eller oppladbare modeller som ser ut som trådløse ørepropper.

ReSound ENZO Q

Den komplette løsningen for alvorlig hørselstap tilbyr effektiv tinnituslindring som du kan tilpasse slik du ønsker. 

ReSound ENZO 3D
Lindre plagene forårsaket av tinnitus med ReSound ENZO 3D – det eneste Made for iPhone, iPad eller iPod touch (MFi) høreapparatet for personer med kraftig til alvorlig hørselstap.

Ta det første skrittet for å håndtere din tinnitus

Det er ikke mulig å bli kvitt tinnitus, og det finnes ingen behandlinger som fungerer raskt. Men med hjelp fra audiograf kan du sette deg realistiske mål og finne de beste høreapparatene for tinnitus.

Slik finner du en audiograf

Spørsmål og svar: Tinnitus og høreapparater

Høreapparater for tinnitus kan bidra til å redusere effekten av tinnitus ved å maskere lyden med hvit støy. I det usannsynlige tilfellet at høreapparatene for tinnitus gjør tinnitus-plagene verre, er det viktig at du kontakter audiograf. Tinnitus er unik fra person til person, men ved hjelp fra audiograf kan du finne riktig høreapparat for behandling av dine tinnitus-symptomer.
Høreapparater som maskerer tinnitus kan bidra til å redusere effekten av tinnitus ved å maskere lyden. Ved å forsterke naturlige lyder i omgivelsene, kan høreapparater for tinnitus gjøre den ubehagelige ringingen av tinnitus mindre fremtredende. Ved hjelp av spesialdesignede programmer kan høreapparatene spille ulike lyder, som også hjelper deg med å flytte oppmerksomheten bort fra tinnitus-lydene.
Høreapparater som maskerer tinnitus kurerer ikke tinnitus, men de kan bidra til å dempe symptomene. Selv om tinnitus-plagene ikke forsvinner fullstendig, finnes det mange måter du kan ta kontroll over tinnitus-plagene på og redusere effekten på livet ditt. En audiograf kan hjelpe deg med å håndtere symptomene gjennom opplæring, rådgivning og lydbehandling.
De beste høreapparatene for tinnitus er designet for å lindre ringingen i ørene. Ved å forsterke bakgrunnsstøyene for å redusere oppmerksomheten rundt tinnitus-lydene, fokuserer hjernen på lydene du ønsker å høre, i stedet for lyden av tinnitus.
Det finnes ingen kur for de fleste typene tinnitus, men det finnes løsninger for håndtering av tinnitus, som kan lindre problemet.
Et tinnitushåndteringsprogram har som mål å lære hjernen å bli mindre distrahert av tinnituslydene, samtidig som den lærer å fokusere mer på viktigere lyder. Et annet alternativ er ReSound Relief app, som tilbyr engasjerende aktiviteter og avanserte tips som hjelper deg med å forstå og håndtere tinnitus. Reduksjon av stress gjennom avstressende tiltak som det å lytte til beroligende lyder, trening og meditasjon kan også være en effektiv form for behandling av tinnitus.

En audiograf kan informere deg om hvilke behandlingsalternativer som er tilgjengelig. Siden tinnitus er unik fra person til person, er det viktig at du finner de beste høreapparatene for tinnitus for deg, i tillegg til en behandlingsplan som er tilpasset dine unike behov.
Kundeerfaringer med tinnitus høreapparater
Les om hvordan mennesker finner komfort og klarer å håndtere deres tinnitus med våre høreapparater beregnet for tinnitus.
"Jeg har hatt tinnitus og hørselstap i mange år. Jeg ble utsatt for ekstremt høy støy i forsvaret. Jeg måte skru opp lyden på TV og radio. Jeg kunne ikke høre eller forstå normale samtaler. Jeg kunne ikke følge med i samtaler på restauranter eller andre sosiale tilstelninger. Jeg må be de som snakker om å gjenta det de sier, slik at jeg kan forstå dem. Tinnitus-plagene påvirket søvnen.

Jeg oppsøkte audiograf for å få hjelp med tinnitus. Audiografen fastslo grad av hørselstapet mitt.

Dette er mine første høreapparater. Jeg forsto ikke hvor alvorlig hørselstapet var før jeg fikk mitt første høreapparat. Jeg kan nå høre og forstå det som foregår på TV. Når vennene mine eller min kone snakker til meg, må jeg be dem om å dempe stemmen. De forteller at de har vært vant til å heve stemmen for at jeg skal forstå dem. Jeg kan nå høre og forstå telefonsamtaler. Jeg kan delta i samtaler på restauranter og folksomme rom.

Jeg kan høre samtaler, TV, radio og telefonsamtaler. Jeg spiller klarinett som hobby, og når jeg stiller inn høreapparatene på riktig nivå er det mye enklere å skille mellom tonene. Når jeg leser i et stille rom slår jeg på bakgrunnslyder for å dempe tinnitus."


Bob Ruck, Folsom, LA