Skip to main content

Stort til svært storthørselstap

Når du har et stort til svært stort hørselstap, vil du bare kunne høre høy tale eller høye lyder. Personer med stort hørselstap kan ikke høre tale med samtalevolum, og personer med svært stort hørselstap kan i hovedsak bare oppfatte høye lyder som vibrasjoner. Grad av hørselstap varierer ofte mellom lyder av forskjellig tonehøyde, hvor hørselen er best ved lav tonehøyde. 
De med størst hørselstap
360 millioner mennesker rundt om i verden lever hver dag med hemmende hørselstap. Av disse har 10 % et stort til svært stort hørselstap.* 
 
Stort til svært stort hørselstap kan inntreffe ved alle aldre. Denne graden av hørselstap kan forekomme fra fødselen av eller komme ved ung alder, eller den kan utvikle seg med alderen.

*Verdens helseorganisasjon 2016.
360 millioner mennesker på verdensbasis lider av hørselstap.
Utfordringer

Hvis du har et stort til svært stort hørselstap kan du kjenne deg igjen i noen av disse utfordringene:

  • Støyende omgivelser - det er svært vanskelig å delta i en samtale i støyende omgivelser med mye bakgrunnsstøy
  • Hør tale klart - selv om lydene blir gjort høyere for eksempel med høreapparat, er viktige lyder som tale fortsatt ikke tydelige 
  • Telefonsamtaler - det er svært vanskelig eller nesten umulig å snakke i telefonen
Mann som bruker høreapparat og snakker med en venn.
Mestringsstrategier

Har du lagt merke til at du har begynt å bruke ulike mestringsstrategier for å håndtere forskjellige lyttesituasjoner? Noen av de mest vanlige mestringsstrategiene inkluderer:

  • Visuelle tegn - personer med stort til svært stort hørselstap er ofte avhengige av visuelle tegn f.eks. lesing på leppene (en studie viser at vi får 70 % bedre taleforståelse med FaceTime med bilde og lyd sammenlignet med bare lyd**)
  • Støyende omgivelser - prøver du alltid å finne det roligste hjørnet for å minimere støyen?
  • Store møterom - plasserer du seg selv i nærheten av den som snakker for å kunne høre det som blir sagt?
** Jespersen, CT, Kirkwood, B. Speech Intelligibility Benefits of FaceTime. Hearing Review. 2015;21(2):28.
Mann som bruker et par kraftige ENZO² høreapparater.

Mistenker du at du har et hørselstap? 

Sjekk hørselen din med vår raske, enkle og gratis nettbaserte hørselstest.

Ta nettbasert hørselstestDagens kraftige høreapparat gjør en forskjell
Kravene til høreapparat for personer med stort til alvorlig hørselstap er svært store. I dag finnes det høreapparat på markedet som kan hjelpe deg med å få en hverdag fylt av glede.
To ReSound ENZO 3D høreapparat.