Skip to main content

Barn med hørselstap

Gi barn med hørselstap den beste støtten. Lær hvordan du kan støtte og hjelpe i hverdagen. 

Hvor vanlig er hørselstap?
32 millioner barn på verdensbasis er berørt av hørselstap. Omtrent 1,4 til 5 av 1000 barn blir født med hørselstap, mens 60 % kommer av årsaker som kan forebygges. 

Hørselstap hos barn blir ofte identifisert ved hørselstest hos nyfødte som gjennomføres 24–48 timer etter fødselen. Noen barn som består denne testen, vil imidlertid vise tegn på hørselstap etter hvert som de vokser til. 1,1 milliarder mennesker i aldersgruppen 12–35 år står i fare for hørselstap som følge av eksponering av støy på fritiden, hvor 12,5 % har permanent skade på hørselen.
Barn som tegner.
Hørselstap og utvikling
Forskning viser at hørsel er viktig for tale- og språkutvikling, kommunikasjon og læring. Barn med hørselstap står i fare for sen utvikling når det gjelder å forstå andre og uttrykke seg selv, og de opplever ofte læreproblemer, dårligere resultater på skolen og problemer med å kommunisere og være sosial med familie og venner. 

Barn gjør lekser | Resound Up Smart
Umiddelbare tiltak nødvendig
Det er viktig å iverksette tiltak umiddelbart etter at det oppstår mistanke om hørselstap og/eller hørselstap er påvist.  Kontinuerlig eksponering for tale, språk og andre stimuli i barnets omgivelser er kritisk. Forskning viser at tidlig identifisering og tiltak hjelper barn med hørselstap med å utvikle språk (tale og/eller tegnspråk) som er like godt som jevnaldrende med normal hørsel.
Barn på lekeplassen | Resound Up Smart
Hørselsløsninger 

Tidlig identifisering og tiltak er svært viktig og sikrer at helsepersonell kan arbeide med familier for å lære dem hvordan de kan hjelpe barnets kommunikasjon og utvikling. Audiografen vurderer barnets hørsel og hjelper deg gjennom de neste stegene. Avhengig av type og alvorlighetsgrad av barnets hørselstap, kan tiltakene inkludere en kombinasjon av følgende tiltak:

  • Høreapparat - elektronisk enhet som bæres på øret for å forsterke lyd
  • Cochleaimplantat - en kirurgisk implantert enhet som direkte stimulerer hørselsnerven i det indre øret med elektrisk stimulering
  • Taleterapi - terapeutisk hjelp utviklet for å forbedre taleutvikling og kommunikasjon. 
  • Assistivt høreapparat - teknologi som hjelper til med å sende lyd direkte til barnets høreapparat og/eller cochleaimplantat 
Lekende barn | Resound
Hvert ord er viktig
Hørsel er spesielt viktig for barn som utvikler evnene de trenger for å lære og for å kommunisere. Barn lærer å snakke ved å lytte til tale. Konstant kommunikasjon med barnet kan gi et bedre resultat. 
Barns tegning.
Slik hjelper du barnet

Du kan hjelpe barnet på mange måter, inkludert:

  • Delta aktivt og stimulere til kommunikasjon med barnet. Innføre rutiner rundt det å snakke og lese bøker. Snakke tydelig og ikke lenger unna enn 2 meter. 
  • Oppmuntre barnet til å bruke høreapparatet. Forstå at barnet kanskje ikke ønsker å bruke det. Feir små seire på veien mot kontinuerlig bruk. 
  • Være forberedt på det uventede. Ta alltid med nye batterier, kjøp en klemme som fester høreapparatet til klærne og ta med telefonnummer til audiografen.
  • Reduser bakgrunnsstøyen hvis mulig. Gjør det enkelt for barnet å høre.
  • Vurder bruk av hjelpemidler som ReSound Micro Mic, Multi Mic eller et FM-system.
Tenåringsjente | Resound Up Smart
Fordi hørsel er nøkkelen til læring
ReSound høreapparat hjelper barnet med å komme i kontakt med verden, slik at han eller hun får tilgang til hverdagens lyder og ord.
Mor og barn | Resound Up Smart