Skip to main content
ReSonans -  vårt magasin om hørsel
Har du hørt om ReSonans - vårt magasin om hørsel?
  • Målgruppe:
    Mennesker med hørselstap - både de som har erkjent at de har det, de som ikke har det, og deres pårørende.
  • Formål:
    Å gi et innblikk i hvordan det er å leve med hørselstap - også som pårørende
  • Innhold:
    Artikler som, med fokus på hørsel, beskriver situasjoner som mennesker med hørselstap og deres pårørende kan kjenne seg igjen i.  Artikler som gir nyttig kunnskap om hørsel, artikler som veileder, og artikler om den nyeste teknologien. Artikler som kanskje kan gjøre det litt lettere å leve med hørselstap - og som viser at vanskelige situasjoner ofte kan forbedres.

 

ReSonans er utgitt av GN Hearing Nordic

Du kan lese den nyeste utgaven av ReSonans her