Skip to main content
Kontakt oss
Kontoret mottar kun besøk etter avtale. Reparasjoner kan sendes til vår postboksadresse. Legg ved navn, adresse og en feilbeskrivelse, og send kun inn det defekte produktet. Vi anbefaler å sende med sporing. 

Kontor

GN Hearing Norway AS 
Postadresse: Postboks 132 Sentrum, 0102 Oslo
Tlf for sluttbrukere: 22 47 75 30. Åpen 9-11, og 13-14.
Fax: 22 47 75 50
 

Fagpersonell bes bruke vår fagpersonell tlf, se info her