Skip to main content

Typer av tinnitus


Selv om tinnitus er en svært vanlig tilstand, er hvert enkelt tilfelle litt forskjellig. Det finnes forskjellige typer tinnitus, og det er sannsynlig at din tinnitus faller innenfor en av disse kategoriene.
 
Subjektiv tinnitus
Dette er den vanligste formen for tinnitus, og den er ofte forårsaket av eksponering for høy lyd. Subjektiv tinnitus er noe bare du kan høre. 
 
Den kan komme og gå, og kan variere i lengde og intensitet. Tinnitus er plagsomt for mange personer fordi lyden tar over for andre relevante lyder. Dette gjør det vanskelig å fokusere på det som er viktig. 
 
Subjektiv tinnitus blir ofte behandlet med høreapparat som spiller en beroligende lyd, og distraherer deg fra ringing, summing eller andre lyder du måtte oppleve med denne typen tinnitus. 
Lydbarometer.
Sensorisk tinnitus
De fleste som opplever tinnitus, har sensorisk tinnitus. Sensorisk tinnitus er typisk en følge av et svekket hørselsorgan. I dag finnes det ingen kjent kur for sensorisk tinnitus, men bruk av et tinnitushånderingsprogram kan hjelpe med å håndtere tinnitus og redusere de negative effektene.
 
Sensorisk  tinnitus er en form for subjektiv tinnitus.  Den er vanligvis forårsaket av ulike lidelser som påvirker hvordan hjerner behandler lyd.
 
Hvis du har nevrologisk tinnitus kan du føle deg svimmel. 
Mann med armene i kryss | Resound
Somatisk tinnitus

Somatisk tinnitus er en type tinnitus som vanligvis er knyttet til fysisk bevegelse og berøring. Dette kan komme av muskelsammentreninger i øre eller nakke, eller av andre mekaniske kilder. Selv om lydbehandling kan brukes ved somatisk tinnitus, kan andre teknikker som blant annet massasje ofte være nyttig.

Alt som får nakken til å vri seg, som en pute eller vri på nakken for å se inn i et mikroskop, kan være kilde til somatisk tinnitus. 
Tannproblemer som sammentrykte visdomstenner og klikking med kjeven kan også gi denne typen tinnitus. 

Somatisk tinnitus kalles også konduktiv tinnitus, det vil si tinnitus forårsaket av ytre faktorer fremfor sensoriske/nevrologiske årsaker. Noen ganger kan mekaniske årsaker til tinnitus høres av andre.

Portrett av en mann med tinnitus.
Objektiv tinnitus
Dette er en av de mest sjeldne formene for tinnitus. Objektiv tinnitus er den eneste typen som kan høres av utenforstående, vanligvis med et stetoskop. Objektiv tinnitus beveger seg ofte etter hjerteslagene. 
Konsultasjon for tinnitus | ReSound
Håndtere tinnitus
Hvert tilfelle av tinnitus er unikt, men du er ikke alene. Ca. 15 % av befolkningen linder av tinnitus. Men det er håp. Ulike alternativer for tinnitushåndtering kan dempe stresset og angsten som ofte følger med tinnitus.
Par som gir hverandre en klem.
Opplev lindring av tinnitus

Uansett type tinnitus, kan ReSound Relief app hjelpe til å lindre plagene.  Spill av lydlandskaper og lydøvelser.

 

ReSound Relief app skjerm: fargeskjema og persontilpasset lydlandskap.
Høreapparater kan hjelpe
ReSound høreapparat kan hjelpe deg med å endre hvordan du reagerer på tinnitus ved å avlede deg fra lyden. 
ReSounds audiograf i direkte kontakt med en pasient under en konsultasjon.