Personvernregler

Ditt personvern er viktig for GN ReSound. Personvernerklæringens forpliktelser inkluderer.
Under ingen omstendigheter vil www.resound.com, leie ut eller selge informasjon om individuelle besøkende til vårt nettsted til noen parter utenfor GN ReSound.

GN ReSound respekterer personvernet til privatpersoner som besøker resound.no. Personlig informasjon som en person sender inn til oss på frivillig basis, herunder helse-og / eller eCommerce profiler, mailingliste abonnement og andre henvendelser på nettstedet vil kun brukes til det formål som den ble tiltenkt.
Alle personlige opplysninger som inneholder helseinformasjon hjelper oss bedre å tilby  tjenester eller gjør det enkler for oss å møte preferansene til våre brukere.

Når du benytter websiden kan vi automatisk samle tekniske data (for eksempel type nettleser og operativsystem, domenenavn til websiden du kom fra, antall besøk, tid brukt på nettstedet og besøkte sider). Slik informasjon gjør det mulig for oss å vurdere hvilke ressurser på vårt nettsted som brukes ofte, og hvordan vi kan møte behovene til våre brukere.

Databeskyttelse
Om du har spørsmål eller bekymringer i forbindelse med databeskyttelse, kan du kontakte:

Ansvarlig for datasikkerhet på dpo@gn.com
 

Nettstedets ansvarsfraskrivelse  

Dette nettstedet kan inneholde pedagogisk informasjon relatert til visse plager, fysiske forhold og behandling. Enhver slik informasjon skal ikke og kan ikke brukes som erstatning for en medisinsk diagnose eller behandling. Du bør søke hjelp hos din lege eller annet kvalifisert helsepersonell før du starter noen behandling, eller hvis du har spørsmål knyttet til helse, fysisk egnethet eller medisinske forhold. GN ReSound er ikke engasjert i å fremme eller praktisere medisinske, pleiemessige eller helseomsorgsmessige råd eller tjenester. GN RESOUND GARANTERER IKKE FULLSTENDIGHETEN, KORREKTHETEN, AKTUALITETEN, NYTTEVERDIEN eller NØYAKTIGHETEN AV NOE AV INFORMASJONEN SOM FREMKOMMER PÅ DETTE NETTSTEDET. Det er ditt eget ansvar å kontrollere all informasjon før du stoler på den.

Websiden kan ha linker til andre websider som styres av parter utenom GN. Slike linker er tilgjengelig kun for din tilfredshet. GN fraskriver seg enhver kontroll over, forhold til, eller anbefaling av tredjeparts nettsted som dette nettstedet kan ha linker til. Du rådes til å bruke skjønn og dømmekraft i surfing på resound.no og alle nettsteder relatert eller koblet til denne. Internett inneholder materiale som kan være upassende eller seksuelt eksplisitt, og kan virke støtende på deg, eller kan inneholde uriktig informasjon som kan være et brudd på opphavsrett, ærekrenkelse eller injurielover.

Hvis du kjøper varer eller tjenester fra tredjeparter eller nettsteder, er GN ReSound ikke part i denne transaksjonen og har ikke noe forpliktelse eller ansvar med hensyn til transaksjonen. INGENTING PÅ DETTE NETTSTEDET BØR TOLKES SOM Å UTGJØRE NOEN FORM FOR PRODUKTGARANTI, ELLER SOM EN UTVIDELSE ELLER MODIFISERING AV PRODUKTGARANTIEN. SE HØREAPPARATETS GARANTIPAPIRER ELLER OPPSØK FORHANDLER FOR DETALJER ANGÅENDE GN RESOUNDS PRODUKTGARANTI.

GN ReSound kan ikke garantere at nedlastede filer fra dette nettstedet eller fra området knyttet til den er fri for feil, virus eller andre destruktive egenskaper. Du aksepterer å påta deg all risiko ved nedlasting av filer eller henting av informasjon fra resound.no eller noen nettsteder relatert eller koblet til denne. Du erkjenner at du har blitt gjort oppmerksom på at du bør ta alle nødvendige skritt for å beskytte datamaskinen og filene fra å slettes, ødelegges eller andre feil.

Bruksvilkår og personvernregler for mobilapplikasjoner

Bruksvilkår
GN ReSound-apper er beregnet for bruk med GN ReSound trådløse høreapparater. GN ReSound-apper sender og mottar signaler fra GN ReSound trådløse høreapparater via utvalgte mobilenheter, som appene er utviklet for. Varslinger om app-oppdateringer bør ikke deaktiveres og det anbefales at brukeren installerer alle oppdateringer for å sørge for at appen vil fungere korrekt og holdes oppdatert. Appen kan bare brukes med de GN ReSound-enhetene som den er utviklet for. GN ReSound påtar seg ikke noe ansvar hvis appen brukes med andre enheter. Ethvert ansvar som oppstår direkte eller indirekte ved bruk av denne appen blir herved avvist. Informasjonen heri leveres "som den er" og uten uttrykte eller underforståtte garantier. Alle direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige, følgeskader eller skadeserstatning som følge av bruk av denne applikasjonen eller data som finnes heri fraskrives og utelukkes.

Personvernerklæring for mobilapplikasjoner
Som hjelp til å kunne tilby deg en forbedret ReSound-opplevelse er vi interessert i grunnleggende informasjon om hvordan du bruker mobilapplikasjonene. Ved å dele informasjon med oss om hvordan du bruker funksjonene i mobilapplikasjonene, kan vi lære om hvordan du bruker dem og hvordan vi kan forbedre fremtidige oppdateringer og produktlanseringer. Vi er opptatt av å bruke vår innsikt i brukeratferd til å videreutvikle brukernes opplevelser med våre fremtidige mobilapplikasjoner.

Typer innsamlet informasjon
ReSound samler inn informasjon ved å analysere hvordan applikasjonens funksjoner brukes. Dette kan være informasjon om hvor mye en funksjon blir bruke og når funksjonen vanligvis blir aktivert. 

Vi samler inn data fra all bruk av applikasjonene og vi sporer og analyserer ikke ditt individuelle bruk. 

Med andre ord er opplysningene vi samler inn aggregerte, ikke-personlige, og ikke identifiserbar blant alle aktive brukere. Vi kan for eksempel finne ut om volumstolpen brukes av et flertall av brukerne, men vi sporer ikke ditt personlige bruk av volumstolpen.

ReSound samler inn følgende type opplysninger:

  • Informasjon om applikasjonens funksjoner  
    Vi kan samle inn informasjon om hvilke tjenester som brukes og hvordan disse brukes. Dette kan i praksis være informasjon om hvilke funksjoner som blir bruk, hvor ofte de blir brukt og hvor lenge de blir brukt.