Karriere

Hvis du ønsker en utfordrende og lærerik karriere hvor du utgjør en forskjell, er ReSound rette arbeidsgiveren for deg. Våre medarbeidere er opptatt av å gjøre en forskjell og de arbeider kontinuerlig for å utvikle bedre løsninger som hjelper brukerne til å gjenoppdage hørselen sin, slik at de kan leve, rike, aktive og tilfredsstillende liv.
ReSound er opptatt at like muligheter og verdsetter medarbeidere fra forskjellig bakgrunn. ReSound støtter åpent og er opptatt av å rekruttere medarbeidere og gi medarbeidere opprykk helt uten hensyn til etnisitet, farge, religion, nasjonalitet, herkomst, seksuell orientering, funksjonsevne, alder, kjønn, sivilstatus eller andre forhold regulert gjennom lov eller forskrift.