Skip to main content

Karriere

Hvis du ønsker en utfordrende og lærerik karriere hvor du utgjør en forskjell, er ReSound rette arbeidsgiveren for deg. Våre medarbeidere er opptatt av å gjøre en forskjell og de arbeider kontinuerlig for å utvikle bedre løsninger som hjelper brukerne til å gjenoppdage hørselen sin, slik at de kan leve, rike, aktive og tilfredsstillende liv.
Ledige Stillinger
Klikk på lenken under for å se våre nye ledige stillinger.
ReSound er opptatt at like muligheter og verdsetter medarbeidere fra forskjellig bakgrunn. ReSound støtter åpent og er opptatt av å rekruttere medarbeidere og gi medarbeidere opprykk helt uten hensyn til etnisitet, farge, religion, nasjonalitet, herkomst, seksuell orientering, funksjonsevne, alder, kjønn, sivilstatus eller andre forhold regulert gjennom lov eller forskrift.