Skip to main content

Hva er kombinert hørselstap?

Kombinert hørselstap har elementer av både konduktivt hørselstap og sensorinevralt hørselstap. Dette betyr at det er skade både på det ytre og indre øret. Det ytre øret klarer ikke å overføre lyd til det indre øret, og det indre øret kan ikke behandle lyden som skal sendes til hjernen. Det sensorinevrale problemet (indre øret) er vanligvis permanent, mens problemet knyttet til det ytre øret ikke nødvendigvis er permanent. Mange personer med kombinert hørselstap opplever lyder som svært myke i volum og vanskelige å forstå. 
Årsaker til kombinert hørselstap

De vanligste årsakene til blandet hørselstap er ikke så ulike som årsakene til konduktivt og sensorinevralt hørselstap og inkluderer:

 • Genetiske faktorer
 • Alder: etter fylte 65 år har én av tre personer hørselstap
 • For høy lyd, ofte fra arbeid eller høy musikk
 • Enkelte legemidler
 • Medfødte misdannelse
 • Svulster og sykdommer
 • Hodeskade
 • Ørevoks
 • Ørebetennelse
Portrett av en kvinne med høreapparat.

Mistenker du at du har et hørselstap? 

Sjekk hørselen din med vår raske, enkle og gratis nettbaserte hørselstest.

Ta nettbasert hørselstestBehandling av kombinert hørselstap
 • Høreapparat kan vanligvis være nyttig for personer med kombinert hørselstap. BTE-høreapparat (bak øret) kan være et godt alternativ fordi de kan brukes ved stort til alvorlig sensorinevralt hørselstap.
 • Cochleaimplantater er også et alternativ for det sensorinevrale aspektet av kombinert hørselstap.
 • Konduktivt hørselstap kan noen ganger behandles kirurgisk, dette gjelder blant annet hvis pasienten har en svulst eller blokkering. 
Audiograf som tilpasser en bruker med et custom-apparat.
Mistenker du at du har kombinert hørselstap?
Finn en hørselsspesialist i nærheten og få testet hørselen.
Audiograf som tester hørselen til en pasient.