Skip to main content

Aldersrelatert hørselstap

Aldersrelatert hørselstap blir ofte kategorisert som et mildt til moderat hørselstap. Et mildt hørselstap betyr at du har problemer med å høre og forstå myke lyder, lyder fra avstand eller tale i støyende omgivelser. Personer med et moderat hørselstap finner det vanskelig å høre vanlig tale, selv på nært hold.
Hva er aldersrelatert hørselstap?
Aldersrelatert hørselstap kan opptre gradvis etter hvert som du blir eldre. Det er en av de vanligste tilstandene som berører eldre. Aldersrelatert hørselstap opptrer vanligvis på begge ører, og siden hørselstapet kommer gradvis, er det ikke sikkert at du er klar over at du har mistet noe av evnen til å høre.
Lesing med barnebarn | Resound høreapparat

Mistenker du at du har et hørselstap? 

Sjekk hørselen din med vår raske, enkle og gratis nettbaserte hørselstest.

Ta nettbasert hørselstestÅrsaker til aldersrelatert hørselstap
Det kan være vanskelig å skille mellom aldersrelatert hørselstap og hørselstap som følge av andre årsaker. Det kan være mer enn én grunn som bidrar til svekket hørsel.
 
Støyrelatert hørselstap kommer av langvarig eksponering for lyder som er for høye eller varer for lenge. Dette kan skade de fine hårene i øret som sikrer at du kan høre. Hvis disse hårcellene blir skadet, vokser de ikke tilbake og hørselen din blir svekket.
 
Sykdommer som er mer vanlige hos eldre personer som høyt blodtrykk og diabetes, kan bidra til hørselstap. Legemidler som er giftige for sansecellene i ørene (f.eks. enkelte typer cellegift) kan også gi hørselstap.
Par som fisker | ReSound høreapparat
Person som går glipp av samtale i familien.

Har du lagt merke til at noe har endret seg?

Du kan begynne å legge merke til hørselstapet når du faller ut av samtaler på en restaurant eller må skru opp volumet på TV-en for å høre det som blir sagt. Sikkerhet kan også være et problem ved hørselstap. Bare tenk hvis du ikke hører bilen bak deg når du går i byen, eller ikke hører røykvarsleren i boligen din.

Hørselstap kan være vanskelig å akspetere | ReSound

Det påvirker ikke bare deg

Hørselstap kan være frustrerende for deg og menneskene rundt deg. Andre kan begynne å se annerledes på deg enn du ser deg selv. Du kan oppleve at du begynner å trekke deg tilbake, bli mindre selvsikker og føle deg isolert fra andre, spesielt i situasjoner med flere andre. Kanskje opplever du også at det er vanskelig å klare jobben på en tilfredsstillende måte. 

Jo lenger du venter, desto vanskeligere blir det

Når hjernen din ikke blir utsatt for stimulering fra lyd, mister den evnen til å behandle lyder. Jo lenger du venter, jo flere lyder forsvinner og det vil ta lengre tid å bygge opp igjen hørselen.

Du tar sikkert synstest med jevne mellomrom, men hva med hørselen din? Vi anbefaler at du gjennomgår en rutineundersøkelse hvert tiende år frem til du fyller 50 år. Deretter bør du teste hørselen minst hvert tredje år. En hørselstest kan fortelle deg om du har et hørselstap og en hørselsspesialist kan gi deg råd om hva du kan gjøre med det.

Audiograf som tester hørselen til en pasient.
Nyhetsbrev fra ReSound

Vil du holde deg oppdatert om hørselsteknologi, hørselstap og høreapparater - abonner på nyhetsbrevet vårt!

ReSound LiNX 3D høreapparat.