Skip to main content
Personvernerklæring for hørselstest på nettet

Formålet med denne personvernerklæringen er å gi informasjon i samsvar med gjeldende personvernlovgivning samt EUs nye personvernforordning  (GDPR) for å gi databehandlingsansvarlig, GN Hearing A/S (org.nr. 55082715), Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup, Danmark (“GN”) («vi» eller «oss») muligheten til å bruker personopplysninger om den registrerte («deg») som beskrevet nedenfor. 
For å utføre en hørselstest, og for at din lokale audiograf for kontakte deg via ulike kommunikasjonsmetoder (inkludert telefon, e-post, direkte post osv.), diskutere testresultater og planlegge en hørselstest («hensikten»), trenger vi din tillatelse («samtykke») til å samle, behandle og overføre følgende data om deg («dataene»): Navn, telefonnummer, adresse, e-postadresse, kjønn, aldersgruppe og resultat fra hørselstesten under følgende vilkår: 

1. Vi samler inn og behandler personopplysninger på grunnlag av samtykket som du har gitt, og som utgjør det juridiske grunnlaget i henhold til paragraf 9 (2)(a) i personvernforordningen. 

2. Mottakerne av personopplysningene er:

 • GNs medarbeidere
 • Medarbeidere hos GNs avdeling i landet du befinner deg i
 • Lokal audiograf i landet du befinner deg i 
 • Databehandler, leverandører, forretningspartnere og utsalgssteder som vi samarbeider med for å fremme vår virksomhet (dvs. tjenesteleverandører, teknisk service, leverandører av betalingsløsninger, nettbutikker, analysetjenester, transporttjenester og finansinstitusjoner)
 • Mottakerne ovenfor vil kun (i) få tilgang ved behov og (ii) bare bruke personopplysningene for å oppnå formålet.

  Vær oppmerksom på at lokal audiograf i ditt land vil være en individuell databehandlingsansvarlig for de registrerte opplysningene. 

  3.Som en del av databehandlingen kan personopplysningene enten overføres og lagres på vår databehandlers server i USA (Resound- og Interton-tester) eller i Belgia (Beltone-testen). Ved overføring av personvernopplysninger til USA, vil det foregå i henhold til EU-U.S. Privacy Shield Framework. Hvis landet du bor i ligger utenfor EU/EØS, overfører vi personopplysningene dine til en GN-avdeling og lokale audiograf i det landet, i samsvar med standard databeskyttelsesklausuler vedtatt av EU-kommisjonen, jfr. artikkel 46 (2) (c) i personvernforordningen. Du kan få mer informasjon om dette ved å kontakte oss. (Se kontaktinformasjon nedenfor). 

  4.Dataene dine vil bli lagret så lenge det er nødvendig for å kunne yte tjenestene i tilknytning til høreapparatet ditt, såfremt ikke gjeldende lov krever at vi sletter dem før eller oppbevarer dem i en lengre periode. 

  Vær oppmerksom på at du kan trekke tilbake samtykket når som helst, og i slike tilfeller vil vi slutte å behandle personopplysningene dine og slette dem (såfremt vi ikke er forpliktet til å oppbevare dem). Tilbaketrekking av samtykket eller andre spørsmål om registrering og behandling av personopplysninger, kan rettes til GNs personvernansvarlig via e-postadressen dpo@gn.com 


  Du kan kontakte GNs personvernansvarlig via e-postadressen ovenfor hvis du har spørsmål eller andre henvendelser knyttet til registrering og behandling av personopplysninger. 

  Slike henvendelser kan for eksempel gjelde utøvelse av dine rettigheter i henhold til GDPR for tilgang til Dine Data, å protestere mot behandlingen, å trekke tilbake ditt samtykke (slik det er beskrevet over), å be om retting eller sletting av Dine Data, eller å be om begrensning av behandlingen. 

  GN er underlagt det danske Datatilsynet (www.datatilsynet.dk), Borgergade 28,5, DK-1300 København K, Danmark («Tilsynsmyndigheten»). I tillegg til din rett til å kontakte Oss slik det framgår over, har du rett til å levere klager knyttet til behandlingen av Dine Data til Datatilsynet.