Skip to main content
ReSound Cochlear logo.

ReSound bimodal
hørselsløsning

Samarbeid for smartere hørsel

Sammen med Cochlear, den globale lederen innenfor hørselsimplantater, har vi etablert et samarbeid kalt Smart Hearing Alliance. Vi har en historie med produkt- og teknologsamarbeid og i 2017 kunne vi med stolthet lansere verdens aller første bimodale hørselsløsning. Det vil si to forskjellige enheter som samarbeider om å levere god hørsel som er Made for iPhone.

Hva er en bimodal hørselsløsning?

Høreapparat og cochleaimplantat som arbeider sammen

En bimodal hørselsløsning er når du har et cochleaimplantat i ett øre og høreapparat i det andre øre. 

Det er godt dokumentert at brukere som har et cochleaimplantat i ett øre kan ha stor nytte av å bruke høreapparat i det andre øret. Påviste fordeler inkluderer:

  • Overlegen lydkvalitet
  • Identifisering av lydkilden (romforståelse)
  • Talegjenkjenning i støy
  • Muligheten til å høre på musikk
Bimodal løsning, ReSound ENZO 3D og cochleaimplantat
Hva er en smart bimodal hørselsløsning?

Sammen med Cochlear tilbyr vi en smart bimodal løsning som er Made for iPhone.

Dette betyr at med en Cochlear™ Nucleus® 8 Sound Processor og et kompatibelt ReSound-høreapparat*, kan du kontrollere innstillingene og streame lyd direkte til begge ører fra en kompatibel iOS-enhet.

*Kun BTE- og RIE-modeller støtter en bimodal løsning
Tegning over ReSound Cochlear bimodale løsning