Skip to main content

Hva er det indre øret?

Det indre øret er helt usynlig, men det spiller en avgjørende rolle for at du skal kunne høre.  Det er her celler og nerver behandler lyd og sender den til hjernen. En stor del av aldersrelatert hørselstap er knyttet til det indre øret, fordi de viktige cellene og nervene svekkes med alderen. Det indre øret hjelper oss også med å holde balansen. 
Sneglehuset.

Sneglehuset

Sneglehuset er et spiralformet hulrom i øret. Det minner litt om en sneglehus, derav navnet "cochlea" som er avledet av det greske ordet for "snegle". Lyd blir konvertert i sneglehuset av 15 000 ørsmå hårceller. Når disse hårcellene blir skadet, kan du få problemer med hørselen. 

Hørselsnerven.

Hørselsnerven

Den andre viktige delen av det indre øret er hørselsnerven. Den overfører lyd fra sneglehuset til hjernen. 

Hva skjer i det indre øret?
Hårcellene i sneglehuset konverterer lyd til elektriske signaler. Disse elektriske signalene blir overført via hørselsnerven til hjernen, som kan analysere det du hører.

Hårceller i sneglehuset.
Det indre øret og hørselstap
Når du har et hørselstap som stammer fra det indre øret, er dette vanligvis et sensorinevralt hørselstap. Dette kan vanligvis behandles med lydforsterkning fra gode høreapparater. I enkelte tilfeller kan man vurdere et cochleaimplantat for å forbedre funksjonsevnen til det indre øret. 
Bilde av det indre øret.