Skip to main content

Typerhørselstap

Det finnes mange forskjellige typer hørselstap, og bare en fagperson kan si sikkert hva slags hørselstap det er snakk om.

Dette er en kort oversikt over typer hørselstap. 
Konduktivt hørselstap

Konduktivt hørselstap er en av de vanligste formene for hørselstap og problemet litt i mellomøret eller det ytre øret.  Årsaken kan være en blokkering i øret som gjør at lyden ikke når frem til hjernen. Noen mulige årsaker inkluderer: 

  • Svømmeøre.
  • For mye ørevoks i det ytre øret.
  • Plutselige hull i trommehinnen fra høye lyder.
Den gode nyheten er at konduktivt hørselstap vanligvis kan behandles og noen ganger kan kureres helt. 
Bilde av det ytre øret.
Sensorinevralt hørselstap

Sensorivevralt hørselstap oppstår når det er skader i det indre øret. Vanligvis er de små hårene i det indre øret som overfører lyd i sneglehuset skadet.  I noen tilfeller kan imidlertid skaden være forårsaket av skader på nervene som overfører lyd til hjernen. 

Noen mulige årsaker:

  • Aldring
  • Genetiske faktorer
  • Cellegiftbehandling
  • Gjentatt eksponering for høy støy
En person med sensorinevralt hørselstap kan behandles med teknologi som forbedrer høreevnen, som høreapparat.
Bilde av det indre øret.
Kombinert hørselstap
Kombinert hørselstap er en kombinasjon av de to andre typene hørselstap, konduktivt og sensorinevralt. 

Mens den konduktive delen av hørselstapet kan behandles medisinsk, krever den sensorinevrale delen vanligvis lydforsterkning. 
Kombinert hørselstap.
Video miniatyrbilde: hørselstap.
Slik finner du en audiograf

Mistenker du at du har hørselstap? 

Bare en spesialist på hørselstap vil kunne slå fast hvilken type du har.
ReSounds audiograf i direkte kontakt med en pasient under en konsultasjon.