Oppsøke audiograf

Oppsøk din øre-nese-hals lege eller audiograf hvis du mistenker at du lider av hørselstap. Det er ingen grunn til å vente. En hørselstest går fort, den er enkel og helt smertefri. I de fleste tilfeller kan audiografen gi deg resultatet umiddelbart etter testen og komme med råd om hvordan du får bedre hørsel.

Hørselstesten

En full profesjonell hørselsundersøkelse tar vanligvis mindre enn én time.

1. Audiografen starter vanligvis med å stille deg noen spørsmål om helsen og livsstilen din, samt helsen til ørene dine.

2. Deretter vil han se i ørene for å undersøke øregangen inn mot trommehinnen. Han vil være på leting etter mer tegn på hvordan hørselen din er. Undersøkelsen av ørene er ikke smertefull.

3. Under selve hørselstesten må du sitte med hodetelefoner og lytte til en serie toner for å evaluere hørselen din ved forskjellige frekvenser.

Resultatet av hørselstesten vises på et audiogram, en graf som du i de fleste tilfeller får se rett etter testen.

Audiograf som tester hørselen til en pasient.

Hva er et audiogram

Når audiografen beskriver hørselstapet vil han eller hun alltid referere til alvorlighetsgraden og "konfigurasjonen". Dette betyr tonehøydene eller frekvensene som du ikke hører. Disse tonene blir lagt inn i en graf som kalles et audiogram. 
 
Et audiogram viser hvilke frekvenser du hører, og ved hvilken lydstyrke. Audiogrammet gir audiografen en god idé om hvor alvorlig hørselstapet er, og hjelper vedkommende med å finne den beste behandlingen for deg.
Audiograf som viser en pasient et audiogram.

Hva om jeg lider av hørselstap?

Hørselsundersøkelsen gir deg svar på om du har et hørselstap eller ikke. Hvis du har et hørselstap, vil audiografen kunne fortelle deg hvordan du på best måte kan behandle hørselstapet, samt hvilken type høreapparat som er best egnet. 
Forstå hørselstap
To ReSound høreapparat på et bord.

Profesjoner som arbeider med hørsel

Når det gjelder å stille diagnose og behandle hørselstap må man oppsøke en fagperson Det finnes to yrkesgrupper som arbeider med diagnose og behandling av hørselstap: Audiografer og øre-nese-halsleger. 

Profesjoner som arbeider med hørsel
ReSound hørselsspesialist
ReSounds audiograf i direkte kontakt med en pasient under en konsultasjon.