Skip to main content

Hva er en hørselsspesialist?

Det å finne en god hørselsspesialist er det viktige første trinnet for å ta tak i hørselstap, men hvem er dine hørselsspesialister og hva er det de gjør?  Hørselsspesialister er spesielt utdannet i behandling av hørsel og balanse.  Uansett hvilken type hørselsspesialist du velger, må vedkommende finne høreapparat til deg som passer til ditt hørselstap, og hjelpe deg med å bruke dem på best mulig måte.
Profesjoner som arbeider med hørsel
Audiograf
En helsearbeider med høyskoleutdannelse i audiologi. Audiografer identifiserer, vurderer og behandler lidelser i hørsels- og balansesystemene. De kan velge ut, tilpasse og distribuere høreapparat og andre relaterte enheter. De kan også tilby instruksjoner, rehabilitering og rådgivning.
Audiopedagog
En spesialpedagog med mastergrad i audiopedagogikk, det vil si med kunnskaper innenfor det audiologiske fagfeltet knyttet til ulike hørselstap og hørselsvansker, språk og kommunikasjon. Kunnskapene baserer seg både på tekniske og medisinske områder relatert til hørsel, og på pedagogiske og psykologiske forhold av betydning for hørsel og hørselstap.
Øre-nese-hals-lege
Medisinske leger med spesialisering. En lege med spesialisering i sykdommer i øre, nese og hals. En øre-nese-hals-lege kan utføre og overvåke hørsels- og balansetester, samt skrive ut legemidler, utføre kirurgiske inngrep og velge ut, tilpasse og distribuere høreapparat.
Dette kan du forvente under din første konsultasjon

Før testen starter, vil dere gå gjennom hvilke situasjoner som er blitt vanskelig for deg. Deretter vil hørselsspesialisten se inn i ørene dine for å kontrollere at det ikke finnes blokkeringer.

En audiograf gir deg persontilpasset hørselspleie inkludert:

testing for hørselstap

hjelp til valg av høreapparat

tilpasning av høreapparatene etter dine unike behov

hjelp med vedlikehold og support på høreapparat

Audiograf som tester hørselen til en pasient.
Hva er et audiogram
Når audiografen beskriver hørselstapet vil han eller hun alltid referere til alvorlighetsgraden og "konfigurasjonen". Dette betyr tonehøydene eller frekvensene som du ikke hører. Disse tonene blir lagt inn i en graf som kalles et audiogram. 
 
Et audiogram viser hvilke frekvenser du hører, og ved hvilken lydstyrke. Audiogrammet gir audiografen en god idé om hvor alvorlig hørselstapet er, og hjelper vedkommende med å finne den beste behandlingen for deg.
Audiograf som viser en pasient et audiogram.
Hva om jeg lider av hørselstap?
Hørselsundersøkelsen gir deg svar på om du har et hørselstap eller ikke. Hvis du har et hørselstap, vil audiografen kunne fortelle deg hvordan du på best måte kan behandle hørselstapet, samt hvilken type høreapparat som er best egnet. 
To ReSound høreapparat på et bord.