Skip to main content
Support på ReSound Micro Mic
ReSound Micro Mic tilbehør til høreapparat, sett fra siden.

ReSound Micro Mic kobler seg direkte til alle ReSound trådløse høreapparater og utvider rekkevidden til opptil 25 meter i direkte siktlinje.

ReSound Micro Mic er svært enkel å bruke og parer seg med alle ReSound trådløse høreapparater i løpet av sekunder. Du kan nå delta i samtaler selv i situasjoner med bakgrunnsstøy. ReSound Micro Mic er perfekt for handleturer, travle kafeer eller når du vil snakke i bilen.

Nedlastinger

For å kunne støtte dem som opplever denne nye verdenen på best mulig måte, har vi laget materiale for å hjelpe deg med å bli kjent med denne teknologien.

Filene lastes automatisk ned når du klikker på dem:

Bruksanvisning

Vanlige spørsmål

Oppsett og konfigurasjon

Det er mulig å pare opptil tre ReSound streamingenheter, f.eks. én ReSound Micro Mic eller ReSound Multi Mic og to TV-Streamers (valgfritt tilbehør) med et gitt sett med høreapparater. Det er derfor nødvendig på velge kanal 1, 2 eller 3 når du starter pareprosessen.

Paring av ReSound Micro/Multi Mic i kanal 1

1. Kontroller at ReSound Micro/Multi Mic er slått PÅ. Høreapparatene må være AV - åpne batteriluken.
2. Bruk spissen på en penn eller lignende til å trykke på den lille pareknappen én gang, som vist på bildet til høyre. Statuslyset øverst på ReSound Micro/Multi Mic blinker nå gult hvert andre sekund for å indikere at ReSound Micro/Multi Mic er klar for paring i kanal 1. ReSound Micro/Multi Mic forblir i paremodus i 20 sekunder.
3. Lukk batteriluken på begge høreapparatene mens paremodus er aktivert og kontroller at de er PÅ: En vellykket paring indikeres av en hørbar melodi som avspilles i begge høreapparatene, i tillegg til at statusindikatoren vil lyse gult i 3 sekunder.
Du er nå klar til å bruke ReSound Micro/Multi Mic!

Paring av ReSound Micro/Multi Mic i kanal 2 eller 3
For å pare ReSound Micro/Multi Mic i kanal 2, trykker du på pareknappen to ganger. Statuslyset blinker nå gult to ganger hvert andre sekund for å indikerer at den er nå klar for paring i kanal 2. Lukk batteriluken på høreapparatene.
For å pare ReSound Micro/Multi Mic i kanal tre, trykker du på pareknappen tre ganger. Lysindikatoren blinker nå gult tre ganger hvert andre sekund for å indikere at den er klar for paring i kanal 3. Lukk batterilukene på høreapparatene.

ReSound Micro/Multi Mic kan pares til et ubegrenset antall høreapparat.
Forsinkelsen er mindre enn 20 ms for å forhindre problemer med ekko og leppesynkronisering. Hvis forsinkelsen er over ~35ms, og hvis brukeren også kan høre direkte lyd gjennom mikrofonen på høreapparatet, kan brukeren oppleve ekko.
Ja, ReSound Micro/Multi Mic har et innebygd oppladbart batteri som kan lades opp med den medfølgende laderen.
Dine trådløse høreapparater kan pares med opptil tre streamingenheter i gangen, f.eks. 1 Resound Micro/Multi Mic og 2 TV-Streamere.

Bruk

For å slå PÅ ReSound Micro/Multi Mic trykker og holder du AV/PÅ-knappen i ca. 15 sekunder inntil statuslyset blir grønt. Etter at du slipper AV/PÅ-knappen blinker statuslyset grønt hvert 2,5 sekund. ReSound Micro/Multi Mic starter alltid opp i Mikrofonmodus (Mic-modus).

For å slå AV ReSound Micro/Multi Mic trykker og holder du AV/PÅ-knappen i ca. 1,5 sekunder inntil statuslyset blir rødt. Dette viser at enhetene slår seg av.

Hvis batterinivået er lavt blinker statuslyset gult hvert 2. sekund.

Statuslyset øverst på ReSound Micro/Multi Mic blinker grønt hvert 2,5 sekund. 

Hvis statuslyset på ReSound Micro/Multi Mic blinker gult flere ganger, holder enheten på å gå tom for strøm, og bør lades opp med den medfølgende laderen.

 
Statuslyset på ReSound Micro/Multi Mic blinker gult.
Batteriforbruk og hvor lang tid du kan bruke ReSound Micro/Multi Mic avhenger i stor grad av hvordan du bruker enheten. 
For å lade ReSound Micro/Multi Mic, setter du inn ladekabelen i micro-USB-ladekontakten på ReSound Micro/Multi Mic. Deretter setter du den andre enden i stikkontakten.
 

Slå på ReSound Micro/Multi Mic og kontroller at høreapparatene er slått PÅ. Du kan starte streaming på tre måter.
1. Trykk og hold programvelgeren på begge høreapparatene i tre sekunder for å høre et strømmet lydsignal*.
Merk: Hvis programmet for øre-til-øre-koordinering er aktivert på høreapparatene, trenger du bare å aktivere streaming på ett av høreapparatene.
2. Hvis du har en ReSound Fjernkontroll 2 (ekstrautstyr), trykker du på  streamingknappen på ReSound Fjernkontroll 2*.
3. Hvis du bruker en ReSound-app med fjernkontrollfunksjonalitet, velger du ønsket ReSound Micro/Multi Mic-program på programskjermen*.
*Når høreapparatene er koblet til ReSound Micro/Multi Mic, høres en kort "streaming aktivert"-lyd i høreapparatene, etterfulgt av den streamede lyden.

Starte streaming fra streamingenhet to eller tre
Hvis høreapparatene er paret med mer enn én streamingenhet, kan du starte streaming fra disse enhetene på tre måter.
1. Trykk og hold programvelgeren i ca. tre sekunder en andre eller tredje gang for å få tilgang til den andre eller tredje ReSound streamingenheten.
2. Hvis du bruker en ReSound Fjernkontroll 2 (valgfritt tilbehør), trykker du på streamingknappen på ReSound Fjernkontroll 2 to eller tre ganger for å få tilgang til den andre eller tredje ReSound streamingenheten.
3. Hvis du bruker en ReSound-app med fjernkontrollfunksjonalitet, velger du ønsket  streamingprogram på programskjermen.

 
Streaming kan stoppes på følgende tre måter:
1. Trykk på programknappen på høreapparatene én gang*.
2. Hvis du har en ReSound Fjernkontroll 2 (valgfritt tilbehør), trykker du på "P"-knappen, som befinner seg midt på tastaturet*.
Du kan også trykke på hjemknappen for å gå tilbake til standardinnstillinger.
3. Hvis du bruker en ReSound-app, velger du ønsket program på programskjermen.
*Dette setter høreapparatene tilbake til det sist brukte programmet.
 
Hvis du bruker telefonen med ReSound Phone Clip+ eller ReSound Phone-Now™, blir streamingen via ReSound Miro/Multi Mic midlertidig avbrutt. Når du er ferdig med samtalen, vil streamingen  gjenopptas.

Hvis du mister streamingsignalet kan det være på grunn av: 

1) Høreapparatene er utenfor rekkevidden til ReSound Micro/Multi Mic. Forsøk å redusere avstanden mellom høreapparatene og ReSound Micro/Multi Mic.

 • Du kan befinne deg opptil 25 meter unna ReSound Micro/Multi Mic (klar siktlinje) avhengig av de fysiske omgivelsene. Hvis du er utenfor rekkevidden og kommer tilbake innenfor rekkevidde innen fem minutter, kobler høreapparatene seg til automatisk.
 •  Hvis du kommer utenfor rekkevidde og ikke kommer tilbake innen fem minutter, kan du koble til på en av følgende måter
  1. Trykk og hold programvelgeren på begge høreapparatene i tre sekunder for å høre et strømmet lydsignal*.
  Merk: Hvis programmet for øre-til-øre-koordinering er aktivert på høreapparatene, trenger du bare å aktivere streaming på ett av høreapparatene.
  2. Hvis du har en ReSound Fjernkontroll 2 (ekstrautstyr), trykker du på streamingknappen på ReSound Fjernkontroll 2*.
  3. Hvis du bruker en ReSound-app med fjernkontrollfunksjonalitet, velger du ønsket Micro/Multi Mic-program på programskjermen*.
  *Når høreapparatene er koblet til ReSound Micro/Multi Mic, høres en kort "streaming aktivert"-lyd i  høreapparatene, etterfulgt av den streamede lyden.

2) Hvis en ekstern lydkilde er koblet til ReSound Multi Mic via linje inn, kan det være at ledningen mellom  ReSound Multi Mic og lydkilden ikke er skikkelig satt inn.

ReSound Micro/Multi Mic er designet for å gi et behagelig lydnivå fra det øyeblikket den er aktivert.  Men for enkelte enheter eller lytteomgivelser kan det være ønskelig å justere lydstyrken. Det kan gjøres på en rekke måter. Husk at justering av volum kun gjelder streamingssignalene, ikke volum til omgivelsene.

• Bruk "+" og "-" for å justere lydstyrken til et behagelig nivå. Sørg for at høreapparatene  er behagelig justert før du endrer innstillingene med volumkontrollen.
Merk: ReSound Micro/Multi Mic går tilbake til standardnivå for alle modi ved omstart.

• Bruk Resound Fjernkontroll 2 (tilleggsutstyr) for å justere streamingvolum i høreapparatene. Spør audiografen for mer informasjon om dette tilbehøret. 

• Volumet kan i enkelte tilfeller justeres ytterligere ved kilden for signalet, for eksempel ved å justere lyden på TV-en.
I mange tilfeller vil dette justere volumet på både streamet lyd (overført trådløst til høreapparatene) og ikke-streamet lyd (lyd som når frem til  mikrofonene på høreapparatene på vanlig måte). Dette vil selvfølgelig også påvirke lyttevolumet for andre i rommet.

Du skal kunne høre streamet signal på en avstand på opptil 25 meter unna Micro/Multi Mic i situasjoner hvor ReSound Micro/Multi Mic befinner seg i klar siktlinje til høreapparatene. Hvis lyden ikke er klar, kan det være at du må flytte deg nærmere ReSound Micro/Multi Mic.

Ja, du bør alltid forsøke å justere volumet på lydenheten til et behagelig nivå for å minimere elektronisk støy.

Volumet kan også justeres ved hjelp av volumkontrollen på ReSound Micro/Multi Mic.

Hvis ReSound Multi Mic kobles til hodetelefoninngangen på TV, musikkanlegg eller datamaskin, kan justeringer på disse enhetene også justere volumet i høreapparatene.

Person til person-kommunikasjon
Fest ReSound Micro/Multi Mic på talerens jakke eler andre klær eller heng den rundt halsen med den medfølgene stroppen. Plasser enheten innenfor en rekkevidde på 10-40 cm fra talerens munn. Sørg for at ReSound Micro/Multi Mic er montert vertikalt med statuslyset pekende mot munnen.

Bordbruk (kun ReSound Multi Mic)

Plasser ReSound  Multi Mic horisontalt på en jevn overflate (f.eks. et bord) i nærheten av de personene du ønsker å høre. Hvis du plasserer ReSound Micro/Multi Mic horisontalt på et bord, bytter mikrofonen automatisk til en modus optimalisert for å fange opp stemmene til flere personer. 

Ja, men husk at den også vil fange lyden rundt deg.  
Nei. For å kunne høre signalet må høreapparatene være paret til ReSound Micro/Multi Mic.
Andre radiofrekvensenheter i nærheten kan skape forstyrrelser, vanligvis  sprakelyder. Dette kan være andre Bluetooth-enheter, trådløse nettverk, mikrobølgeovner, babyovervåkingsutstyr og fjernkontroller. 
ReSound Micro/Multi Mic fungerer sannsynligvis ikke gjennom vegger. Men i situasjoner med svært gunstige forhold, kan ReSound Micro/Multi Mic sende lyd gjennom åpninger mellom rom (f.eks. døråpninger). 
ReSound Micro/Multi Mic er ikke vanntett. Hvis den utsettes for vann eller for mye damp kan den  bli skadet. Hvis ReSound Micro/Multi Mic skulle komme i kontakt med vann eller fukt, tørker du godt av den med en myk klut.

Feilsøking

Det kan være fordi:

 • Høreapparatene er utenfor rekkevidden til ReSound Micro/Multi Mic. Forsøk å redusere avstanden mellom høreapparatene og ReSound  Micro/Multi Mic.
 • ReSound Micro/Multi Mic kan være for nær annet elektrisk utstyr som en DVD-spiller eller stereomottaker, noe som forårsaker forstyrrelser. Kontroller at den ikke ligger på en annen  enhet.
 • Når du bruker linje inn (kun ReSound Multi Mic): Ledningen som kobler ReSound Micro/Multi Mic til den eksterne kilden er ikke skikkelig satt inn. Kontroller at alle ledningene er satt i skikkelig.

Det kan være fordi:

 • ReSound Micro/Multi Mic og høreapparatene er ikke innenfor trådløs rekkevidde. Sørg for at  ReSound Micro/Multi Mic og høreapparatene er innenfor trådløs rekkevidde.
 • Batteriet i høreapparatet er så tomt at det ikke lenger støtter lydstreaming: Sett inn nytt batteri.
  Videoer
Finn ut hvordan du best bruker høreapparatene og deres smarte funksjoner:
Se hvor enkelt det er å installere ReSound Micro Mic.
Finn ut hvor enkelt det er å bruke ReSound Micro Mic.
Behov for personlig hjelp?
Vi samarbeider med audiografer over hele verden og vi kan hjelpe deg å finne en audiograf i nærheten. 
ReSounds audiograf i direkte kontakt med en pasient under en konsultasjon.