Skip to main content
Støtte for ReSound fjernkontroller
ReSound fjernkontroll på en hvit bakgrunn
ReSound fjernkontroller er enkle å sette opp og bruke. De vil raskt bli en høyt verdsatt del av livet ditt.

Enkel Fjernkontroll - Ofte stilte spørsmål

Fjernkontrollen leveres med et CR2032 litumbatteri ferdig innsatt.
Hvor lenge batteriet varer avhenger selvsagt av bruksmønsteret. Ved vanlig bruk bør det holde i minst ett år.
Nei. Fjernkontroll får strøm fra et standard CR2030 litium-batteri, som du kjøper i vanlige dagligvarebutikker.
Fjernkontroll får strøm fra et standard CR2030 litium-batteri, som du kjøper i vanlige dagligvarebutikker.
Fjernkontrollen kommuniserer med høreapparatene ved hjelp av 2,4 GHz frekvensbåndet.
Du kan lade batteriene uten hjelp fra en audiograf. Batterirommet er tilgjengelig ved å åpne batteriluken ved hjelp av en mynt. Batteriet er et standard CR2032 litiumbatteri.
Nei, det er ikke behov for en av/på-knapp siden fjernkontrollen er fullstendig sovende når du ikke trykker på en knapp. Dette reduserer batteriforbruket til et minimum.
Under produktutviklingsprosessen gjennomførte vi tester for å vurdere risikoen for utilsiktet trykking på knapper. Det at knappene er konkave og krever en viss mengde kraft for å trykkes inn, gjør det usannsynlig at det oppstår problemer med utilsiktet trykking.
En dedikert flymodus er ikke nødvendig på grunn av at fjernkontrollen går i dvalemodus og ikke sender eller mottar data før den har mottatt data fra høreapparatene. Høreapparatene skal være i flymodus under flyreisen, og som en følge vil fjernkontrollen også være det.
Nei.

Fjernkontroll 2 - Ofte stilte spørsmål

Høreapparatet må pares med ReSound Fjernkontroll 2 for å opprette en privat kobling for videre  kommunikasjon, samt for å tillate at informasjon overføres mellom enhetene. 

Audiografen din vil kunne hjelpe deg med paringen vi Aventa tilpasningsprogramvare.

Høreapparatene kan også pares til ReSound Fjernkontroll 2 ved å trykke på pareknappen på ReSound Fjernkontroll 2 og åpne og lukke batteriluken på høreapparatene innen 20 sekunder.

 
På høyre side av ReSound Fjernkontroll 2 finner du en bryter med to posisjoner som kan brukes for å unngå utilsiktet aktivering. Denne funksjonen er praktisk når enheten ligger i en lomme eller veske. Når bryteren er i låst posisjon vil ingen av tastene kunne brukes. Når den stå i ikke-låst posisjon fungerer tastene som normalt. Når låsbryteren er aktivert vil et nøkkelikon vises i displayet når du trykker på en tast.

ReSound Fjernkontroll 2 har en rekkevidde på ca. 100 cm.

I tilfelle ReSound Fjernkontroll 2 ikke kan lese status på høreapparatet, vil søkeikonet vises på ReSound Fjernkontroll 2.

Ja, som standard vil program- og volumendringene skje samtidig. Det er mulig å justere volum i ett øre av gangen hvis dette er ønskelig. 

P-knappen brukes til å endre programmer som din høreapparatekspert har programmert for høreapparatet ditt. Hver gang du trykker på P-knappen vil programmet gå ett trinn frem og komme tilbake til program 1 ved slutten av syklusen (f.eks. P1, P2, P3, P1). 

Hver endring av program etterfølges av en tone i begge høreapparater og programmet som er aktivert vil vises i displayet. For optimal ytelse anbefaler vi at begge høreapparatene er innstilt på samme program.

Bruk pluss- og minustastene til å justere volumet. Volumet kan justeres på begge høreapparatene samtidig eller hver for seg. Som standard vil begge høreapparatene være "aktive" , dette vises i displayet som to pilspisser (< og >) ved siden av volumstolpen. Lyden på begge høreapparatene
kan økes samtidig ved å trykke på plusstasten eller reduseres ved å trykke på minustasten.
Hver justering etterfølges av en pipetone i høreapparatet og med visuell endring av  volumstolpen som vises i displayet.

For å endre volum kun på venstre siden trykker du "<"-tasten. Nå vil venstre høreapparat være aktivert og det høyre høreapparatet være inaktivt. Dette indikeres av "<" i displayet. Nå trykker du på "+" eller "-" for å justere volumet på venstre høreapparat.

For å endre volum kun på høyre siden trykker du ">"-tasten. Nå vil høyre høreapparat være aktivert og det venstre høreapparatet være inaktivt. Dette indikeres av ">" i displayet. Nå kan du trykke "+" eller "-" for å justere volum for høyre høreapparat.

Grunninnstillinger, dvs. de som gjelder når høreapparatet slås på, vil aktiveres ved å trykke på  Hjem-knappen. Ved å trykke på Hjem-knappen:

a. Aktiveres program 1 i begge høreapparatene

b Justeres begge høreapparatene til standard voluminnstillinger

c. Kan du stille inn volumet slik at det justeres samtidig

Hjem-knappen vil også avslutte alle streamede lydsignaler fra ReSound TV Streamer 2.

Batterinivået på Fjernkontroll 2 indikeres av en batterimåler med tre stolper. Etter hvert som batteriet tømmes, forsvinner stolpene gradvis. Når batteriet er nesten tomt starter batterimåleren å blinke for å vise at det er nødvendig å lade batteriet.

Grafikken er hvit som standard. Når du foretar en endring (f.eks. programendring eller volumjustering), vil grafikken endre seg til blå inntil endringen er gjennomført.
Nei, det er den ikke. Hvis den utsettes for vann eller for mye damp kan den  bli skadet. Hvis ReSound Fjernkontroll 2 kommer i kontakt med vann eller fukt, tørker du den godt med en myk klut.

Det kan være av flere årsaker:

1) ReSound Fjernkontroll 2 fungerer best når knappene trykkes ett trykk av gangen i stedet for i rask rekkefølge. For eksempel ved justering av volum trykker du ett kort trykk og venter et øyeblikk til du hører en pipetone* før du fortsetter. Dette tipset gjelder alle knappene, men er særlig relevant for voluminnstillinger.

2) Tastelåsen kan være aktivert.

Situasjon 1: Du har begynt med P1 i begge høreapparatene, men endret høyre høreapparat til P2 ved bruk av trykknappen på dette høreapparatet. Hvis du nå trykker på P-knappen på ReSound Fjernkontroll 2, vil venstre høreapparat gå frem til P2, slik at det matcher høyre høreapparat. Videre trykk på P-knappen  vil fremme begge høreapparatene og beholde det samme programmet på begge sider. 

Situasjon 2: Du har innstilt venstre høreapparat på P1 og høyre på P2. Hvis du nå trykker på Streaming-knappen vil begge høreapparater motta streamingen fra samme kilde (f.eks. TV). Hvis du nå trykker på P-knappen, vil streamingen avbrytes på begge sider og begge høreapparatene vil gå tilbake til deres
tidligere programmer (P1 og P2). 

Situasjon 3: Du har P1 på venstre side, men har startet streaming på høyre side ved å holde knappen på høyre høreapparat nede. Hvis du nå trykker på P-knappen vil streamingen på høyre side avbrytes og begge høreapparatene vil gå tilbake til P1. Hvis du trykker på Streaming-knappen i stedet,
vil begge instrumentene settes til det samme streamet lyd-programmet. 

Situasjon 4: Begge høreapparatene er innstilt på P1, men du bruker PhoneNow™-funksjonen på venstre høreapparat. Hvis du under en samtale trykker på P-knappen, vil høyre side gå frem til P2, men dette vil ikke forstyrre samtalen. Etter samtalen vil venstre side forsatt være i P1. Hvis du i stedet for trykker på Streaming-knappen under samtalen, vil streamingen bare begynne på høyre side, slik at du kan forsette samtalen på venstre side.

Situasjon 5: Streaming-knappen er brukt til å starte streamingen på begge høreapparatene, men du bruker PhoneNow™-funksjonen på venstre side. Hvis du under en samtale trykker på P-knappen, vil streamingen avbrytes, men dette vil ikke forstyrre samtalen. Hvis du under en telefonsamtale
trykker på Streamingknappen, vil streamingen på høyre side gå videre til neste streamingprogram, uten at samtalen blir avbrutt. 

Behov for personlig hjelp?
Vi samarbeider med audiografer over hele verden og vi kan hjelpe deg å finne en audiograf i nærheten. 
ReSounds audiograf i direkte kontakt med en pasient under en konsultasjon.