Skip to main content
Support på ReSound TV Streamere
ReSound TV Streamer 2 høreapparattilbehør.
ReSound TV Streamere omdanner høreapparatene til trådløse hodetelefoner. Den sender stereolyd direkte fra TV-en, stereoanlegget eller datamaskinen til høreapparatene.
Nedlastinger
For å kunne støtte dem som opplever denne nye verdenen på best mulig måte, har vi laget materiale for å hjelpe deg med å bli kjent med denne teknologien.
 
Filene lastes automatisk ned når du klikker på dem:


TV-Streamer+ Bruksanvisning
TV-Streamer 2 Bruksanvisning


Vanlige spørsmål

Oppsett og konfigurasjon

Paring er prosessen med å sette opp en kommunikasjonskanal mellom høreapparatene og din ReSound TV-Streamer 2.

Audiografen din kan utføre paring under tilpasningen av høreapparatene.

Eller du kan følge trinnene nedenfor for å pare høreapparatene med ReSound TV-Streamer 2:

1. Kontroller at ReSound TV-Streamer 2 er koblet til et vegguttak og at det grønne lyser er på. Høreapparatene må være avslått, åpne batteriluken.

2. Trykk på pareknappen på ReSound TV-Streamer 2 én gang. Nå vil det gule aktivitetslyset lyse for å indikere at paremodus er aktivert. Dessuten vil kanalindikatorlys nr. 1 slås på når pareknappen kun er trykket ned én gang. Paremodus vil være aktivert i 20 sekunder.

3. Lukk batterilukene på begge høreapparatene og kontroller at de er på mens paremodus er aktiv. (Hvis det gule aktivitetslyset slår seg av før høreapparatene er slått på, vil ikke paringen bli fullført). En vellykket paring indikeres av en hørbar melodi som avspilles i begge høreapparatene. Du er nå klar til å bruke ReSound TV-Streamer 2.

Pare en 2. eller 3. ReSound TV-Streamer 2
Det er mulig å pare opptil tre stk. ReSound TV-Streamer 2 med ett par høreapparat. For å pare en ekstra ReSound TV-Streamer 2, trykker du på pareknappen på den andre enheten to ganger. Dette tenner den andre kanalindikatoren.  Lukk deretter batteriluken på høreapparatene. En tredje ReSound TV-Streamer 2 kan pares ved å trykke på sammenkoblingsknappen tre ganger og fullføre fremgangsmåten som er beskrevet ovenfor.

Forsinkelsen er mindre enn 20 ms. Forsinkelse over 30 ms kan oppfattes som ekko hvis direkte lyd også hørbar for brukeren.
Nei, ReSound TV-Streamer 2 må alltid være tilkoblet en ekstern strømkilde, som strømnettet.
Dine trådløse ReSound høreapparater kan pares med opptil tre stk. ReSound TV-Streamer 2 i gangen. 
Alle enheter med lydutgang (høretelefonutgang eller RCA utgang) kan kobles til. Du kan for eksempel koble til TV-apparatet, stereoen og datamaskinen til ReSound TV-Streamer 2. 
ReSound TV-Streamer 2 kan pares med så mange høreapparat som det er behov for.
For best resultater bør ReSound TV-Streamer 2 plasseres i en rett siktlinje til brukeren av høreapparatene.

1) Sett støpslet i vegguttaket og ledningen i mini-USB-kontakten på ReSound TV-Streamer 2.

2) Koble den røde og hvite pluggen fra lydledningen i den røde og hvite inngang på TV-apparatet.

3) Plugg den andre enden av rød og hvit lydledning i "AUDIO OUT" på TV

4) "AUDIO OUT" er normalt merket med "L - R" for venstre (L) og høyre (R), og "AUDIO OUT" er plassert bak på TV-en

Eller du kan plugge denne kabelen inn i ditt musikkanlegg.

Alternativ installering med lydledning:

Du kan ikke koble ReSound TV Streamer 2 til LYDUTGANGEN på TV-apparatet, men det finnes flere andre muligheter: Jackadapter, scartadapter.

Hvis TV-apparatet bare har en digital port, trenger du en "digital til analog lydomformer" og en koakskabel eller optisk kabel for å koble ReSound TV-Streamer 2 til TV-apparatet. Ta kontakt med en TV-teknikker for disse to produktene.

Jackadapter - for TV og datamaskin:

1. Sett støpslet i vegguttaket og ledningen i mini-USB-kontakten på ReSound TV-Streamer 2.

2. Koble den røde og hvite pluggen på lydledningen inn i den røde og hvite inngangen på ReSound TV-Streamer 2.

3. Koble kontakten til den andre enden av lydledningen

4. Koble jackadapteren inn i HODETELEFON-utgangen på TV-en, eller i lydutgangen på datamaskinen.

Scartadapter – for TV:

1. Sett støpslet i vegguttaket og ledningen i mini-USB-kontakten på ReSound TV-Streamer 2.

2. Koble den røde og hvite pluggen på lydledningen inn i den røde og hvite inngangen på ReSound TV-Streamer 2.

3. Koble scart-kontakten til den andre enden av lydkabelen.

4. Plugg scartadapteren inn i scartkontakten på TV-en

Det er ikke nødvendig å lade ReSound TV-Streamer 2 siden enheten går på nettstrøm.

Bruk

Slå på TV, stereoanlegg, datamaskin eller annen lydenhet som er koblet til ReSound TV-Streamer 2. Sørg for at også høreapparatet er slått på. Streaming kan startes på to måter.

1) Trykk og hold nede trykknappen på et av høreapparatene i ca. tre sekunder. Dette må gjøres separat på begge høreapparatene for at streamingen skal kunne høres på begge ører. Når ReSound TV-Streamer 2 er koblet til, vil en hørbar melodi avspilles i høreapparatet og etterfølges av den streamede lyden.

2) Hvis du har en ReSound Fjernkontroll 2 (ekstrautstyr), trykker du på ReSound TV-Streamer 2- knappen. Søkeikonet vil da en kort periode vises i displayet på ReSound Fjernkontroll 2. Når høreapparatene er koblet til ReSound TV-Streamer 2, vil en kort melodi avspilles i begge ørene for å bekrefte tilstedeværelsen av streaminglyd og streamingikonet vil vises i displayet sammen med en indikasjon på at den ReSound TV-Streamer 2 som du lytter på: "A", "B","C" . "A", "B","C" kan tilpasses gjennom tilpasningsprogramvaren som benyttes av en høreapparatspesialist.

1) Trykk på programknappen på ett av høreapparatene. Dette vil stoppe streamingen på dette høreapparatet. 

2) Med ReSound Fjernkontroll 2 (ekstrautstyr) trenger du bare å trykke på P-knappen, som du finner midt på tastaturet. Dette vil føre høreapparatet tilbake til det forrige brukte programmet. Du kan også trykke på Hjemknappen for å gå tilbake til innstillingene for standardprogram 1.

3) Hvis du bruker telefonen med ReSound Phone Clip+ or Phone-Now™, vil streaming av ReSound TV-Streamer 2 være midlertidig utilgjengelig. Når du er ferdig med samtalen, vil streamingen gjenopptas.

Hvis du mister streamingsignalet kan det være på grunn av:

1) Høreapparatene er utenfor rekkevidde til ReSound TV-Streamer 2. Forsøk å korte ned avstanden mellom høreapparatene og ReSound TV-Streamer 2. 

a. Du kan være opptil 7 meter unna ReSound TV-Streamer 2. Hvis du kommer utenfor rekkevidde, men kommer tilbake innenfor igjen innen fem minutter, kobler høreapparatene seg til igjen automatisk.

b. Hvis du er utenfor rekkevidde og ikke er tilbake innenfor fem minutter, kan du koble høreapparatet til igjen ved å trykke på trykknappen i tre sekunder eller ved å trykke på ReSound TV-Streamer 2-knappen på tilleggsutstyret ReSound Fjernkontroll 2.

2) Kabelen som kobler ReSound TV-Streamer 2 til lydkilden er ikke skikkelig festet i ReSound TV-Streamer 2. Sikre at alle kabler plugges inn og at pluggen er i stikkontakten.

Det kan gjøres på en rekke måter. Husk at justering av volum kun gjelder streamingssignalene, ikke volum til omgivelsene. 

1) Bruk pluss- og minusknappene (+/-) på ReSound TV-Streamer 2 for å justere volum til komfortabelt nivå. Kontroller at høreapparatene er komfortabelt justert før du endrer innstillinger med volumkontrollen. I de fleste tilfeller skal denne justeringen bare foretas én gang, siden ReSound TV-Streamer 2 er beregnet som en "still inn og glem"-type enhet.

2) Juster volumet med ReSound Fjernkontroll 2 (ekstrautstyr).

3) Volumet kan i noen tilfeller ytterligere justeres ved kilden for signalet, for eksempel ved å  skru ned lyden på TV-en. Mange ganger vil dette justere volum til både streamet lyd (overført trådløst til høreapparatene) og ikke-streamet lyd (lyd som kommer til
mikrofonen på høreapparatene på vanlig måte). Dette vil selvfølgelig også påvirke lyttevolumet for andre i rommet.

Du skal kunne høre det streamede signalet opp til syv meter fra ReSound TV-Streamer 2. Hvis lyden ikke er tydelig, kan det være at du må flytte deg nærmere ReSound TV-Streamer 2.

Vanligvis ikke. For å justere streamingen fra TV, musikkanlegg eller datamaskin kan du brukes volum  +/- på ReSound Fjernkontroll 2 (ekstrautstyr). 

Det finnes også en volumkontroll øverst på TV-en med svarte knapper med pluss- og minustegn.

Hvis ReSound TV-Streamer 2 er kobles til hodetelefoninngangen på TV, musikkanlegg eller datamaskin, vil justering  med f.eks. fjernkontrollen for TV, også justere volumet i høreapparatene.

PhoneNow:
Når telefonen ringer mens du ser på TV, kan du ta telefonen og høreapparatet vil automatisk skifte til PhoneNow hvis du har telefonmagneten festet til telefonen. Du vil få et varsel i høreapparatene om at du er i PhoneNow. Du vil fortsatt ha streamingssignalet i det andre øret. Når du avslutter samtalen vil høreapparatet automatisk gå tilbake til streaming og du vil høre en indikatorlyd i høreapparatet som gjør det oppmerksom på at du er i streamingsmodus.

ReSound Phone Clip+

Når du mottar en samtale på mobilen vil Bluetooth-indikatoren blinke, og etter en kort forsinkelse vil du høre ringetonen i høreapparatet. For å akseptere samtalen trykker du kort på  flerfunksjonsknappen på ReSound Phone Clip+. Hvis du har på deg begge høreapparatene vil stemmen til den som ringer streames i begge. Du kan også akseptere samtalen ved å trykke på godta-knappen på mobiltelefonen.

Det er mulig å høre telefonen ringe mens du ser på TV hvis høreapparatet er programmert med et streaming + mikrofonprogram. Hvis høreapparatene er programmert med et kun streaming- program, er det ikke mulig å høre telefonsamtalen mens du ser TV. Hvis du har en ReSound Phone Clip+ paret med mobilen vil den automatisk bli koble seg til telefonen. Spør audiografen om hvilket program du har.

PhoneNow:
Når telefonen ringer mens du ser på TV, kan du ta telefonen og høreapparatene vil automatisk skifte til PhoneNow hvis du har telefonmagneten festet til telefonen.
Du vil høre en indikasjonslyd i høreapparatet som gjør det oppmerksom på at du er i PhoneNow. Du vil fortsatt ha streamingssignalet i det andre øret. Når du avslutter samtalen vil høreapparatet automatisk gå tilbake til streaming og du vil høre en lyd i høreapparatet som gjør deg oppmerksom på at du er i
streamingsmodus.

ReSound Phone Clip+:

Når du mottar en samtale på mobiltelefonen blinker Bluetooth-indikatoren og etter en kort forsinkelse hører du ringetonen i høreapparatene. For å akseptere samtalen trykker du kort på flerfunksjonsknappen på ReSound Phone Clip+. Hvis du har på deg begge høreapparatene vil stemmen til den som ringer streames i begge. Du kan også akseptere samtalen ved å trykke  på godta-knappen på mobiltelefonen.

Ja, det er mulig å høre mobilen ringe hvis du har sammenpasset mobilen til d Phone Clip+. Telefonsignalene vil mottas i begge ører.
ReSound TV-Streamer 2 er ikke vanntett. Vann eller betydelig fukt kan skade produktet. Hvis ReSound TV-Streamer 2 blir eksponert for vann eller fukt, må du tørke av den forsiktig med en myk klut.

Feilsøking

Det kan være fordi:

1) Høreapparatene er utenfor rekkevidde til TV-Streamer 2. Forsøk å korte ned avstanden mellom høreapparatene og TV-Streamer 2.

2) Kabelen som kobler Unite TV til TV-apparatet, stereoen, datamaskinen eller andre lydkilder er ikke ordentlig festet i TV-Streamer 2. Kontroller at alle kabler er satt i og at strømkontakten er satt inn i stikkontakten.

3) TV-Streamer 2 bør plasseres vertikalt for optimal streaming. Kontroller at enheten er posisjonert vertikalt slik at den står og ikke ligger.

4) TV-Streamer 2 kan være for nær andre elektriske enheter som en DVD-spiller eller  stereoanlegg. Kontroller at den ikke ligger på en annen enhet.

Det er enkelt å sette opp

ReSound TV-Streamer+ og TV Streamer 2
er enkle å sette opp og bruke.

Veiledningsvideoer for TV-Streamer+

Se hvor enkelt det er å sette opp ReSound TV-Streamer 2.
Se hvor enkelt det er å bruke den nye ReSound TV Streamer 2.
Behov for personlig hjelp?
Vi samarbeider med audiografer over hele verden og vi kan hjelpe deg å finne en audiograf i nærheten. 
ReSounds audiograf i direkte kontakt med en pasient under en konsultasjon.