Skip to main content
Støtte for ReSound Smart app
Resound Smart app
Hvis du har et ReSound Smart høreapparat kan du bruke ReSound Smart app til å tilpasse høreopplevelsen helt etter egne preferanser. Enkelt. Diskret. Og rett fra mobiltelefonen din.
Nedlastinger

For å kunne støtte dem som opplever denne nye verdenen på best mulig måte, har vi laget materiale for å hjelpe deg med å bli kjent med denne teknologien.

Filene lastes automatisk ned når du klikker på dem: 

Hurtigguide til ReSound Smart-app

Bruksanvisning

Fra mars 2019
Nytt intuitivt design
Den redesignede ReSound Smart app har nå enkel og intuitiv navigasjon med ett-trykks tilgang til de viktigste app-menyene, som programvelger, favoritter og hurtigjustering av Sound Enhancer-innstillinger via hurtigknapper på hjem-skjermen. 

Funksjonaliteten i appen er den samme. Bare godta oppdatering av appen på smarttelefonen og følg instruksjonene, og du vil få oppleve den nye ReSound Smart app. 

Den redesignede appen er kompatibel med de samme enhetene som tidligere. 

Vanlige spørsmål

Kompatibilitet

Gå til www.resound.com/compatibility for å se om den er kompatibel. 
ReSound LiNX², ReSound ENZO², ReSound LINX høreapparater er kompatible. Se www.resound.com/compatibility for hvilke apper du kan bruke med andre høreapparater.
Se listen over kompatible enheter på www.resound.com/compatibility. Hvis enheten din ikke står på listen er den ikke kompatibel med appen.

Kom i gang

Det avhenger av om du har en Apple- eller Android-enhet: 

- iPhone, iPad eller iPod touch: Du må først pare høreapparatene med iOS. Gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Høreapparat, og mobilenheten søker etter høreapparatene. Åpne og lukk batterilukene på høreapparatene. Trykk når de vises på displayet og trykk deretter på Pare (to ganger for to høreapparat), og enheten er paret. Åpne så appen og følg flyten for å komme i gang.

- Android-enhet: Åpne appen og følg flyten for å komme i gang. Ikke par høreapparatene med enhetens OS. 

 

Vennligst kontroller følgende:

- Er høreapparatene paret til andre smarttelefoner i rommet? Hvis ja, slett eller fjern paring fra andre enheter før du parer med en ny enhet.

- (For audiografer) Er høreapparatene koblet til en Airlink/NOAHlink før paringen startet? Hvis ja, koble fra før du går videre med paring til en ny enhet.

- Er høreapparatene slått på før du starter paringen? Hvis ja, vent med å slå på høreapparatene til pareprosessen har startet i appen.

- Er høreapparatene allerede paret via telefonens Bluetooth-meny? Hvis ja, fjern paringen fra høreapparatene, start dem på nytt og start paring fra app-menyen.

- Sier appen "Prøv igjen" i pare- eller tilkoblingsprosessen? Hvis ja, slå av høreapparatene og prøv igjen. Hvis enheten fortsatt ikke kobler seg til og den ikke er på listen over verifiserete enheter, er enheten ikke kompatibelt.

(For audiologer) Er høreapparatene koblet til en Airlink/NOAHlink før paringen starter? Hvis ja, vennligst koble fra før du fortsetter med paring på en ny enhet.

Lydjusteringer

Ja. Du ønsker å beholde lydjusteringene for et bestemt program frem til du starter høreapparatene på nytt (slår av og på igjen). Du kan også lagre innstillingene som en Favoritt og velge om en bestemt favoritt automatisk skal brukes når du kommer til et bestemt sted. Eller du kan benytte dem når du måtte ønske ved å velge den aktuelle favoritten fra appen.

Her er fire måter du kan tilbake justeringene dine på:

1) Gå til Sound Enhancer og trykk på Tilbakestill nederst på skjermen. Dette tilbakestiller alle justeringer unntatt volum.

2) Merker på de enkelte skyvebryterne for volum, Noise Reduction, Speech Focus, og Wind Noise Reduction viser standardinnstillinger. Sett skyvebryterne til denne markeringen for å tilbakestille. Diskant/bass er standard satt til 0.

3) Hvis du har aktivert en hurtigknapp på Hjem-skjermen, trykker du på knappen igjen for å deaktivere.

4) Åpne og lukk batterilukene på høreapparatene for å omstarte dem. Dette tilbakestiller høreapparatene til innstillingene fra tilpasningen.

Tilkobling

Hvis appen mister tilkoblingen, er det vanligvis koblingen mellom høreapparatene og mobilenheten som er brutt. Et lite rødt merke på Tilkobling-knappen varsler om tilkoblingen er brutt. Gå til Tilkobling-skjermen og trykk på det merkede punktet for brutt tilkobling for informasjon om hvordan du gjenoppretter tilkoblingen. 

Det er også lurt å slå av og på Bluetooth på mobilenheten På de fleste mobilenheter gjøres dette fra kontrollpanelet ved å sveipe opp fra bunnen av skjermen (Apple) eller ned fra toppen av skjermen (Android). Trykk på Bluetooth-ikonet for å slå av, vent et par sekunder og trykk igjen for å slå på.

Streaming

Hvis du har Made for Apple høreapparater kan du koble dem direkte til iOS på en iPhone, iPad eller iPod touch for å streame telefonsamtaler, musikk osv. Hvis du ikke har et Made for Apple høreapparat, bruker du ReSound Phone Clip+ til lydstreaming. For mer informasjon viser vi til hurtigguiden for tilkobling og ReSound Smart™ app.
Hvis du har en Android-enhet bruker du ReSound Phone Clip+ til å streame lyd. For mer informasjon viser vi til hurtigguiden for tilkobling og ReSound Smart™ app.
Når du streamer lyd direkte fra din iPhone, iPad eller iPod touch, skifter høreapparatene automatisk over til iPhone-programmet. For å gå tilbake til et høreapparatprogram, avslutter du telefonsamtalen eller annen lydstreaming.

App-oppdatering

Alt du må gjøre er å oppdatere appen til siste versjon fra App Store.
Det er ikke mulig å flytte favoritter til det nye designet og den nye plattformen. For å få tilbake favorittene dine må du opprette dem på nytt.

Annet

Hvis du aktiverer Demomodus kan du kjøre appen uten at den er koblet til høreapparatsystemet. Dette er nyttig ved demonstrasjoner eller hvis du vil prøve appen.
Demomodus simulerer funksjonalitet i appen som om de er koblet til en høreapparat. Du kan for eksempel endre programmer og foreta justeringer i Sound Enhancer. Du kan velge Demomodus i hele flyten og aktivere/deaktivere Demomosud under Mer i appen. 
Behov for personlig hjelp?
Vi samarbeider med audiografer over hele verden og vi kan hjelpe deg å finne en audiograf i nærheten. 
ReSounds audiograf i direkte kontakt med en pasient under en konsultasjon.