Skip to main content
Støtte for ReSound Smart 3D app
Resound Smart 3D app
Den nye ReSound Smart 3D appen lar deg tilpasse og kontrollere høreapparatene dine i alle slags miljøer og situasjoner.

Vanlige spørsmål

Kompatibilitet

Gå til www.resound.com/compatibility for å se om den er kompatibel. 
ReSound ONE, ReSound ENZO Q, ReSound LiNX Quattro, ReSound ENZO 3D, ReSound LiNX 3D høreapparat er kompatible. Se www.resound.com/compatibility for hvilke apper du kan bruke med andre høreapparater.
Se listen over verifiserte enheter på www.resound.com/compatibility. Gjør følgende hvis enheten din ikke står på listen: Koble høreapparatene til appen. Hvis tilkoblingen er vellykket ber vi deg koble til/koble fra høreapparatene og appen 2–3 ganger for å sørge for at tilkoblingen er stabil etter den første paringen. Hvis tilkoblingen ikke lyktes, viser vi til "Jeg kobler til Android-enheten min for første gang, men den kobler ikke til. Hva skal jeg gjøre?" 

Kom i gang

Det avhenger av om du har en Apple- eller Android-enhet: 

- iPhone, iPad eller iPod touch: Du må først pare høreapparatene med iOS. Gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Høreapparat, og mobilenheten søker etter høreapparatene. Åpne og lukk batterilukene på høreapparatene. Trykk når de vises på displayet og trykk deretter på Pare (to ganger for to høreapparat), og enheten er paret. Åpne så appen og følg flyten for å komme i gang.

- Android-enhet: Åpne appen og følg flyten for å komme i gang. Ikke par høreapparatene med enhetens OS. 

 

Vennligst kontroller følgende:

- Er høreapparatene paret til andre smarttelefoner i rommet? Hvis ja, slett eller fjern paring fra andre enheter før du parer med en ny enhet.

- (For audiografer) Er høreapparatene koblet til en Airlink/NOAHlink før paringen startet? Hvis ja, koble fra før du går videre med paring til en ny enhet.

- Er høreapparatene slått på før du starter paringen? Hvis ja, vent med å slå på høreapparatene til pareprosessen har startet i appen.

- Er høreapparatene allerede paret via telefonens Bluetooth-meny? Hvis ja, fjern paringen fra høreapparatene, start dem på nytt og start paring fra app-menyen.

- Sier appen "Prøv igjen" i pare- eller tilkoblingsprosessen? Hvis ja, slå av høreapparatene og prøv igjen. Hvis enheten fortsatt ikke kobler seg til og den ikke er på listen over verifiserete enheter, er enheten ikke kompatibelt.

(For audiologer) Er høreapparatene koblet til en Airlink/NOAHlink før paringen starter? Hvis ja, vennligst koble fra før du fortsetter med paring på en ny enhet.

Lydjusteringer

Ja. Du ønsker å beholde lydjusteringene for et bestemt program frem til du starter høreapparatene på nytt (slår av og på igjen). Du kan også lagre innstillingene som en Favoritt og velge om en bestemt favoritt automatisk skal brukes når du kommer til et bestemt sted. Eller du kan benytte dem når du måtte ønske ved å velge den aktuelle favoritten fra appen.

Her er fire måter du kan tilbake justeringene dine på:

1) Gå til Sound Enhancer og trykk på Tilbakestill nederst på skjermen. Dette tilbakestiller alle justeringer unntatt volum.

2) Merker på de enkelte skyvebryterne for volum, Noise Reduction, Speech Focus, og Wind Noise Reduction viser standardinnstillinger. Sett skyvebryterne til denne markeringen for å tilbakestille. Diskant/middle/bass er standard satt til 0.

3) Hvis du har aktivert en hurtigknapp på Hjem-skjermen, trykker du på knappen igjen for å deaktivere.

4) Åpne og lukk batterilukene på høreapparatene for å omstarte dem. Dette tilbakestiller høreapparatene til innstillingene fra tilpasningen.

ReSound Assist

Gå til menyen Min MySound i ReSound Smart 3D app. Hvis du ser tilgjengelige elementer under ReSound Assist, har du tilgang. Hvis du ser "Aktiver ReSound Assist", trykker du og følger flyten for å få tilgang. Hvis du ikke ser ReSound Assist i menyen, eller du mener du bør ha flere elementer tilgjengelig, kontakter du audiografen din, som må aktivere ReSound Assist for deg. Merk at ReSound Assist bare er tilgjengelig i enkelte globale markeder.
Hvis du har mottatt et pushvarsel fra appen om at nye innstillinger er tilgjengelig, går du til Min ReSound og deretter Mine forespørsler og nye innstillinger, slik at appen laster de nye innstillingene fra audiografen.
Du kan gjenopprette dine tidligere innstillinger. Gå til Min ReSound, trykk på Mine forespørsler og nye innstillinger, trykk deretter på Gjenopprett til tidligere innstillinger nederst på skjermen. Du kan enten gjenopprette til de siste innstillingene tilpasset av audiografen på klinikken, eller til de siste innstillingene sendt deg (hvis tilgjengelig). Når du har foretatt ditt valg må du følge installasjonsflyten.

Gjør følgende:

- Undersøk at du har en nettverkstilkobling (Wifi eller mobil).

- Hvis du har nettverkstilkobling og ReSound Assist ikke vises, legger du fingeren på Min ReSound-menyen og sveiper ned på skjermen. Skjermen blir da oppdatert.

- GN Online Services kan være midlertidig utilgjengelig. Når du har undersøkt det over, ber vi deg prøve senere. 

Du kan oppdatere programvaren på høreapparatene på to måter:

  • Oppsøk audiografen din, som kan sjekke og oppdatere firmwareen for deg.
  • Bruk Smart 3D app til å oppdatere programvaren på høreapparatene. Gå til Min Resound -> Oppdater høreapparatprogramvare.
Du trenger siste versjon av appen for å få programvareoppdateringen til høreapparatene. Gå til din app store og oppdater appen.

ReSound Assist må være aktivert, gå til Min ReSound og klikk på "Aktiver ReSound Assist".

Tilkobling

Hvis appen mister tilkoblingen, er det vanligvis koblingen mellom høreapparatene og mobilenheten som er brutt. Et lite rødt merke på Tilkobling-knappen varsler om tilkoblingen er brutt. Gå til Tilkobling-skjermen og trykk på det merkede punktet for brutt tilkobling for informasjon om hvordan du gjenoppretter tilkoblingen. 

Det er også lurt å slå av og på Bluetooth på mobilenheten På de fleste mobilenheter gjøres dette fra kontrollpanelet ved å sveipe opp fra bunnen av skjermen (Apple) eller ned fra toppen av skjermen (Android). Trykk på Bluetooth-ikonet for å slå av, vent et par sekunder og trykk igjen for å slå på.

Streaming

Hvis du har et Made for iPhone-høreapparat kan du koble dem direkte til iOS eller en iPhone, iPad eller iPod touch for å streame telefonsamtaler, musikk og mer. Hvis du ikke har Made for iPhone-høreapparat, kan du bruke ReSound Phone Clip+ til å streame lyd. For mer informasjon se Hurtigveiledning til tilkobling og ReSound Smart 3D™ app.
Hvis din Android telefon og Høreapparater støtter direkte streaming til Høreapparater kan du laste ned og installere ReSound Smart 3D Appen. Åpne den og trykk “kom i gang”. Når høreapparatene er paret med din telefon kan du streame direkte til de. Hvis Android direkte streaming ikke støttes av dine høreapparater eller Andorid telefon kan du bruke ReSound Phoneclip+ for å streame lyd.

Følg disse stegene: 

1. Forsikre deg om at dine høreapparater er oppdatert med den nyeste firmware versjonen. Dette kan du undersøke under Min ReSound og deretter programvareoppdatering for høreapparat i Smart 3D App

2. Forsikre deg om at du har den nyeste versjonen av ReSound Smart 3D installert og at du har en telefon som støtter direkte streaming for Android

3. Gå til din telefon`s Bluetooth meny og fjern paring til dine Høreapparater hvis du finner de der. Start deretter telefonen på nytt. 

4. Åpne appen og den vil automatisk restarte pare prosessen som du må fullføre for å sammenkoble høreapparatene med telefonen 
 

Android telefon har Android versjon 10 eller nyere

Telefon leverandøren må ha implementert støtte for Android streaming til Høreapparater

 ReSound ONE, ReSound ENZO Q, ReSound LiNX Quattro hearing aids with firmware version 1.0.43 or later

ReSound Smart 3D app versjon 1.5.0 eller nyere

Når du streamer lyd direkte fra din iPhone, iPad eller iPod touch, skifter høreapparatene automatisk over til iPhone-programmet. For å gå til bake til et høreapparatprogram, avslutter du telefonsamtalen eller annen lydstreaming.

Annet

Hvis du aktiverer Demomodus kan du kjøre appen uten at den er koblet til høreapparatsystemet. Dette er nyttig ved demonstrasjoner eller hvis du vil prøve appen.
Demomodus simulerer funksjonalitet i appen som om de er koblet til en høreapparat. Du kan for eksempel endre programmer og foreta justeringer i Sound Enhancer. Du kan velge Demomodus i hele flyten og aktivere/deaktivere Demomosud under Mer i appen. 
  Videoer
Finn ut hvordan du best bruker høreapparatene og deres smarte funksjoner:
 
Generelle innstillinger og funksjoner

Orientering.

Slik undersøker du om batterinivået på høreapparatene er lavt.
Slik bruker du Finn mitt høreapparat.
Slik endrer du programmer
Slik kontrollerer du trådløs tilkobling.
 Slik bruker du hurtigknappene.
Slik parer du ReSound Smart Hearing høreapparater med en Apple-enhet.
 

Lydjusteringer

Slik justerer du volum.
Slik justere du volumet på et streamingtilbehør.
Slik justerer du bass og diskant.
Slik justerer du tonehøyde og lydvariasjon.
Slik bruker du Sound Enhancer til å justere Noise Reduction og Speech Focus.
Slik velger du Nature Sounds.
 
Slik bruker du favoritter
Slik legger du til en ny Favoritt.
Slik sletter, gir nytt navn til eller endrer lokasjon for en eksisterende Favoritt.
Slik sletter du én eller alle Favoritter.
Slik endrer du innstillingene til å automatisk benytte eller manuelt velge en Favoritt.
Slik redigerer du navn programmer og Favoritter.
Slik lagrer du Sound Enhancer-justeringen til en eksisterende Favoritt.
 
ReSound Assist
Slik godkjenner og installerer du nye innstillinger med ReSound Assist.
Slik ber du om hjelp med ReSound Assist.
Slik gjenoppretter du tidligere innstillinger ved bruk av ReSound Assist.
Behov for personlig hjelp?
Vi samarbeider med audiografer over hele verden og vi kan hjelpe deg å finne en audiograf i nærheten. 
ReSounds audiograf i direkte kontakt med en pasient under en konsultasjon.