Skip to main content

Vanlige spørsmål om hørselstap og høreapparat

Sunn hørsel

Om hørselstap

Hvis du hører dårlig, så er du ikke alene. Rundt 466 millioner mennesker verden over har et hemmende hørselstap, og omtrent 34 millioner av disse er barn (WHO, 2019).
Mange faktorer kan forårsake hørselstap, som blant annet aldringsprosessen, sykdom, eksponering for støy og opphopning av ørevoks.
Mange faktorer kan føre til hørselstap i barndommen, som blant annet for tidlig fødsel, fødselskomplikasjoner, eksponering for høye lyder, infeksjoner eller medisiner som skader hørselen. 
Det finnes tre hovedtyper hørselstap: konduktivt, sensorineuralt og kombinert hørselstap. Behandling av hørseltap avhenger av type og grad av hørselstap.
Konduktivt hørselstap kommer som følge av problemer i det ytre øret eller mellomøret forårsaket av infeksjoner, oppbygging av ørevoks eller væske, strukket trommehinne eller otosklerose (unormal utvikling av bein i mellomøret). Denne typen hørselstap er ofte midlertidig og kan noen ganger korrigeres eller behandles gjennom fjerning av ørevoks, medisinering eller kirurgiske inngrep.
Sensorineuralt hørselstap er forårsaket av problemer med sneglehuset og hørselsnerven.  Det kan også komme av aldring eller eksponering for høy støy. Ca. 90 % av alle hørselsproblemer er forårsaket av sensorineuralt hørselstap, som kan behandles med høreapparat og i enkelte tilfeller, kirurgiske inngrep.
Kombinert hørselstap har elementer av både konduktivt og sensorineuralt hørselstap. Dette betyr at det både er skade i det yre og indre øret. Det ytre øret kan ikke lede lyden skikkelig til det indre øret, og det indre øret kan ikke behandle lyden som blir sendt til hjernen. 
En bakteriell meningittinfeksjon (hjernehinnebetennelse) kan forårsake hørselstap for alle aldre. Over 20 % av tilfellene av bakteriell meningitt resulterer i noen grad av hørselstap, fra mild hørselsnedsettelse til alvorlig stor hørselsnedsettelse. 
Det finnes over 200 legemidler, både på resept og til fri kjøp over disk, som kan føre til hørselstap. Disse er kjent som ototoksiske legemidler, siden de kan gi midlertidig eller permanent hørselstap. 
Ja, svært høy eller langvarig støy kan skade hørselen.
Beskytt deg mot svært høy støy eller lengre eksponering for selv moderat høy lyd, siden dette kan gi permanent skade på de små hårcellene i sneglehuset. Hvis omgivelsene dine er stå støyende at du må heve stemmen for å bli hørt, er støyen høy nok til å skade ørene dine. Bruk derfor ørepropper eller annet verneutstyr. 
Sett opp en avtale for hørselstest med audiograf. Hvis du har et hørselstap vil audiografen din gi deg råd om hvilke løsninger som er tilgjengelig og hvilken som er riktig for deg.

Om tinnitus

Tinnitus er opplevelsen av lyd (ofte beskrevet som ringing, summing, fresing eller andre lyder som aldri forsvinner) der ingen faktisk støy er tilstede.
Tinnitus kan være forårsaket av eksponering for høye lyder, overflødig ørevoks, øreinfeksjoner, høyt blodtrykk, sykdommer i nervesystemet og aldring. Alkohol, koffein, røyking og bruk av legemidler kan også føre til tinnitus. 
Du er ikke alene, 10–15 % av verdens befolkning opplever tinnitus regelmessig.
Det finnes dessverre ingen kur mot tinnitus, men det finnes flere måter å lindre problemene på. Unngå høye lyder, pass på stressnivået, få tilstrekkelig hvile og moderat med fysisk trening og reduser inntaket av salt og sentralstimulerende midler kan dempe tinnitus. Konkurrerende lyder som radio eller hvit støy kan også utjevne støyen du hører i ørene. ReSound tilbyr en gratis Tinnitus Relief app med ulike lyder som bidrar til å lindre tinnitus.
Lydbehandling introduserer nye lyder som hjelper til med å tone tinnitus inn i bakgrunnen. Prøv lydbehandling med ReSound Relief app.
Tinnitus forårsaker ikke hørselstap, men det er en sammenheng mellom tinnitus og hørselstap. Omtrent 4 av 5 personer med tinnitus opplever også hørselsproblemer. Bruk av høreapparat til å forsterke lydene har en dokumentert positiv effekt på tildekking av tinnitus og det å gjøre det mindre distraherende. Noen høreapparater kommer med en innebygd tinnitus lydgenerator, som tilbyr ekstra fleksibilitet i behandling av både hørselstap og tinnitus.

Hørselstester

Du får foretatt en omfattende hørselstest på en hørselsklinikk. 
ReSounds representanter rundt om i verden står klar til å hjelpe deg med hørselen din. Slik finner du en audiograf.
Under en hørselstest stiller audiografen deg spørsmål om livsstil og hørselsbehov. Du vil deretter gjennomgå en omfattende hørselsundersøkelse, undersøkelse av ørene med kamera og ordtest. Disse testene avgjør om du har hørselstap eller ikke, og hjelper audiografen med å avgjøre hva som bør gjøres videre.
Nei. Hørselstester innebærer verken smerte eller inngrep.
Prisen for en hørselstest varierer fra sted til sted. I enkelte land er hørselstesten gratis.
Vi anbefaler at du gjennomgår en rutineundersøkelse hvert tiende år frem til du fyller 50 år. Deretter bør du teste hørselen minst hvert tredje år.
Nettbaserte hørselstester gir bare en generell indikasjon på om du har et hørselstap eller ikke. Den eneste måten å teste hørselen på er ved en omfattende hørselstest gjennomført av audiograf. 

Slik hjelper du et familiemedlem med hørselstap

Mange personer med hørselstap er ikke klar over omfanget fordi andre er blitt deres ører. Her er enkelte tips til hva du kan gjøre for å hjelpe et familiemedlem til å få den hjelpen de trenger:

Unngå å:

 
Gjenta deg selv
 
Heve stemmen
 
Oversette samtaler
 
Snakke på deres vegne i telefonen 

Gjør dette:
 
La dem vite at deres hørselstap påvirker deres relasjon
 
Hjelp dem med å forstå at hørselstapet ikke går bort eller blir bedre av seg selv
 
Oppmuntre dem til å få testet hørselen
 
Bli med dem til audiografen
Høreapparat

Pris, forsikring og garanti.

Ja. Du har muligheten til å prøve hvordan høreapparater fra ReSound høres ut i forskjellige lyttesituasjoner, alt før du forlater kontoret til audiografen din.
Audiografen kan tilby betalingsløsninger for kjøp av høreapparatet, inkludert kredittkjøp. Det kan også være at du får dekket noe av kostnadene gjennom helseforsikringen din. Hvis du er usikker på om helseforsikringen dekker høreapparat, anbefaler vi at du kontakter forsikringsselskapet. Din lokale audiograf kan hjelpe deg med mer informasjon om kredittkjøp og nedbetalingsløsninger, eller hjelp til å se gjennom helseforsikringen.
Enkelte helseforsikringer dekker hørseltap og kan brukes til kjøp av høreapparat. Kontakt forsikringsselskapet ditt hvis du er usikker på hva forsikringen dekker.
Hvis du har lagt høreapparatet på feil sted kan du raskt finne dem med ReSound Smart app og "Finner-funksjonen" i ReSound Smart 3D-appen.
Dine ReSound høreapparater kommer med 1–4 års garanti, avhengig av høreapparatmodell. Merk at den typiske levetiden til nye høreapparat er fem år, så det kan være fornuftig å undersøke om utvidet garanti er tilgjengelig.
ReSound er opptatt av fornøyde pasienter, men vi ser at enkelte justeringer eller lydforsterkninger kan være vanskelig å oppnå. Hvis du ikke er helt fornøyd kan alle ReSound høreapparater returneres i original stand, men rimelig slitasje aksepteres, til audiografen hvor de ble kjøpt.

Daglig bruk

Her er noen tips:
  • Slå av høreapparatet får du legger deg
  • La batteriluken stå åpen om natten for at delene på innsiden skal tørke
  • Oppbevar høreapparatene unna sterk varme eller kulde
  • Ta ut høreapparatene før du bruker hårspray, sprayparfyme, barberingslotion og andre produkter
  • Behandle høreapparatene forsiktig. Hvis høreapparatet faller ned på gulvet eller treffer noe hardt, bør du kontakte audiograf for å kontrollere at det ikke er blitt skadet.
  • Senk aldri høreapparatene i vann og beskytt dem mot vann eller høy luftfuktighet.
  • Oppbevar høreapparatene utilgjengelig for barn og dyr.
  • Hva må jeg gjøre hvis høreapparatene blir våte?
  • La våte høreapparat tørke i et tørkeskap eller tørkemiddel. Kontakt audiografen for hjelp i alvorlige situasjoner.
Bruk en myk, fuktig (men ikke våt) klut og/eller godkjent rengjøringsmiddel til å tørke at høreapparatene. Unngå alkohol eller løsemidler til rengjøring av høreapparater. Rengjør receiverslangen og receiverdomen i ditt bak øret-høreapparat. Kontakt audiograf hvis det samles ørevoks som er vanskelig å tørke vekk i domene eller øreproppene. 
Nei. Senk aldri høreapparatene i vann eller bruk dem mens du tar badstue, dusjer eller svømmer. Beskytt høreapparatene mot vann og fuktighet og følg produsentens instruksjoner hvis de blir våte.
Høy fuktighet kan kreve avfukter eller et silica-basert tørkemiddel som kan kjøpes fra audiografen. I alvorlige tilfeller bør du be audiografen om å kontrollere høreapparatene.

Høreapparatbatterier

Batterier til høreapparater kan kjøpes hos audiografen, på enkelte apoteker og på nettet. 
Prisen på batteriene varierer i pris avhengig av hvor du bor og hvor de selges.  Kostnaden til batterier kan enkelte steder helt eller delvis være dekket av helseforsikringen.
Ja. Høreapparatbatterier kommer i fem størrelser, og hvilken som er riktig avhenger av type og størrelse på høreapparatet ditt. Høreapparatindustrien har farge- og nummerkodet emballasjen til batteriene slik at det skal bli enklere å kjøpe riktig type. Velg mellom 5-rød, 10-gul, 13-oransje, 312-brun og 675-blå. Fliken på baksiden av batteriet er også fargekodet. Mindre batterier har vanligvis kortere batterilevetid enn større batterier.
Oppbevar batteriene i romtemperatur 18–26 °C for optimal levetid. Unngå å oppbevare batteriene på varme eller fuktige steder eller i kjøleskapet. Åpne batteriluken på høreapparatet hver natt for å forhindre at fuktighet skal samle seg, samt for å spare på batteriet.
Et batteri kan oppbevares i 3 år, men levetiden til et batteri som er i bruk avhenger av type høreapparat og hvor mye strøm det bruker. Noen høreapparater, som digitale høreapparater med avanserte funksjoner, bruker mer strøm enn analoge høreapparater. Vanlig batterilevetid er 5–7 dager når det blir brukt i et digitalt høreapparat. Kontakt audiograf hvis du erfarer kortere batterilevetid. 
Oppbevar batteriene i romtemperatur 18–26 °C siden eksponering for varme og luftfuktighet forkorter batterilevetiden. Unngå å bære batteriene i en lomme eller håndveske hvor de kan komme i kontakt med metallgjenstander som løse mynter eller nøkler. Dette kan føre til at batteriene kortsluttes. Slå av høreapparatet og åpne batteriluken når høreapparatet ikke er i bruk for å sikre optimal ytelse og forlenge batterilevetiden.
Brukte batterier er skadelig for miljøet og må kastes etter anvisning fra myndighetene. Du kan også returnere brukte batterier til audiografen din.
Oppsøk lege umiddelbart hvis du skulle svelge et batteri ved et uhell. 
Oppsøk lege umiddelbart hvis du skulle svelge et batteri ved et uhell. Oppbevar batterier og høreapparat utilgjengelig for spedbarn og småbarn.
Ring veterinær med en gang, siden batterier er like, om ikke mer skadelig for dyr. Ikke vent siden det kan være livsfarlig for dyret.
Behov for personlig hjelp?
Vi samarbeider med audiografer over hele verden og vi kan hjelpe deg å finne en audiograf i nærheten. 
ReSounds audiograf i direkte kontakt med en pasient under en konsultasjon.