Vedlikehold og feilsøking

Vedlikehold på høreapparat er viktig for at de skal fungere riktig og lenge. Selv om høreapparat er holdbare og tåler belastningen med daglig bruk, er det nødvendig å vedlikeholde dem for å sikre at du får best mulig lydkvalitet og levetid.

Ettersyn og vedlikehold

Daglig

 • Ta ut høreapparatene når du påfører sminke, parfyme, aftershave, hårspray og solkrem, siden dette kan trenge inn i høreapparatet og forårsake skade.
 • Rengjør høreapparatet med en ren klut, papir eller renseutstyr for å fjerne ørevoks, fett eller fukt. Ikke bruk vann eller løsemidler da disse kan skade høreapparatet. 
 • Oppbevar høreapparatene kjølig og tørt når de ikke er i bruk, og la batteriluken stå åpen for å spare på batteriet.

Regelmessighet

 • Bruk en fuktig klut til å rengjøre receiverslangen og mottakerdomen.
 • Ikke bruk en direkte vannkilde når du rengjør receiverslager eller receiverdomer.
 • Kontakt audiograf for reservedeler når de blir stive, sprø eller misfargede.

Andre tips

Hold høreapparatet rent og tørt:
 • Senk aldri høreapparatet i vann eller andre væsker eller bruk det mens du dusjer, svømmer, går i kraftig regn eller oppholder deg i fuktige omgivelser som i et dampbad eller badstue.
 • La våte høreapparat tørke med batteriet tatt ut og batteriluken åpen.
 • Legg høreapparatet og batteriet i en forseglet beholder sammen med et tørkemiddel over natten. Ikke bruk høreapparatet før det er helt tørt.
 • Ikke etterlat høreapparatene i eller i nærheten av direkte varme eller sollys.
 • Unngå røff behandling av høreapparatene, og slipp dem ikke ned på harde overflater eller gulv.
 • Les bruksanvisningen for høreapparatet eller kontakt audiograf for ytterligere instruksjoner om vedlikehold.
To ReSound høreapparater på et bord.

Feilsøke høreapparater

Selv om du tar godt vare på høreapparatene kan du oppleve problemer med dem. Du kan selv feilsøke noen av de mest vanlige problemene.

Hvorfor fungere ikke høreapparatet / Hvorfor er høreapparatet dødt?
Hvorfor er lyden fra høreapparatet uklar eller forvrengt?
Hvorfor får jeg mye piping/feedback fra høreapparatet?
Hvorfor er lyden ikke høy nok?

Trenger du fortsatt hjelp?

Hvis disse forslagene ikke løser problemet eller hvis du opplever andre problemer, ber vi deg kontakte audiograf. 
ReSounds audiograf i direkte kontakt med en pasient under en konsultasjon.