Skip to main content
Med fokus på høreapparatbrukernes virkelige behov: Smarter Fitting
GN ReSound har gjennom mange år løst sentrale problemstillinger for både brukere av høreapparater og audiografer. 

18. april 2016

 

Forskning viser at grad av tilfredshet hos brukerne av høreapparater i stor grad avhenger av servicen de får fra audiografen under og etter tilpasning. De fleste brukerne tar det første skrittet mot gjenoppdaget hørsel sammen med en audiograf.

Men ofte blir denne relasjonen brutt på et tidspunkt hvor det er som viktigst, når den nye høreapparatbrukeren går ut fra audiografen og tilbake til verden utenfor. Det er her tilvenningen virkelig begynner.

"Hos GN ReSound tror vi på at kontinuerlig innovasjon kan endre det som er oppnåelig for personer med hørselstap. Vår visjon er forankret i vår ekspertise innenfor lydkvalitet og audiologi, slik at vi leverer de mest avanserte høreapparatene som er tilgjengelig. For å høste potensialet fra tilkoblingsmulighetene, ønsket vi å forflytte grensene og la brukerne høre mer, gjøre mer og være mer ved å tilføre en helt ny dimensjon til høreapparater - en smartere tilpasning. Smarter Fitting involverer de tre dimensjonene som gir forbedret kundetilfredshet: brukerinvolvering, rådgivning fra audiograf og tilvenning i virkelige situasjoner. Vi ønsket å løse behovene til høreapparatbrukerne samt løse industriens store utfordringer," sa Anders Hedegaard, CEO i GN ReSound.

I dag får for mange brukere en tilpasning som ikke er optimal den første gangen. Dette er dyrt og tidkrevende for audiografen. Hva hvis tilpasningen i fremtiden kunne bli enklere og bedre med moderne teknologi, kunne engasjere brukeren og audiografen direkte og hyppigere for å oppnå bedre tilpasning på kortere tid? Hva om brukeren i fremtiden, med veiledning fra audiografen, kunne justere tilpasningen uten å måtte oppsøke klinikken? Hva om audiografen og brukeren kunne samarbeide om å oppnå en tilpasning tilpasset ønskene uansett hvor brukeren oppholder seg?

"Selv om vi har arbeidet hardt for å sikre naturlig hørsel på en enkel måte, er det fortsatt mye som kan gjøres for å sikre at brukerne får full nytte av høreapparatene i dagliglivet. For audiografene ser vi muligheten for en smartere tilpasning gjennom en maksimal effektiv prosess, slik at audiografen får mer tid til rådgivning av brukerne," sa Anders Hedegaard, CEO i GN ReSound.

Se denne videoen og hør hvilke forhåpninger noen høreapparatbrukere har til neste generasjon høreapparater.Om ReSound

GN ReSound er en ledende utvikler og produsent av innovative høreapparatløsninger, som lar brukerne høre mer, gjøre mer og være mer enn de noen gang trodde var mulig. Selskapet har revolusjonert næringen gjennom sine ReSound Smart™ Hearing høreapparater, som leverer imponerende lyd og gir personlig frihet til brukerne gjennom trådløs tilkobling til smarttelefon og nettbrett. GN ReSound er del av GN Group, som består av en unik portefølje av medisinske lydløsninger, samt lydløsninger rettet mot det profesjonelle og private markedet, som gjør lyden bedre gjennom forskning, innsikt og ekspertise.