Skip to main content
GN ReSound åpner ny fabrikk i Malaysia for å legge til rette for videre vekst
GN ReSound har åpnet et nytt produksjons- og distribusjonsanlegg i Kulaijaya, Johor, Malaysia. Produksjonsanlegget på 5000 m2 øker GN ReSounds produksjonskapasitet og fungerer også som et nytt distribusjonspunkt for regionen.

8. september 2015

GN ReSound CEO Anders Hedegaard var vert for arrangementet og fikk besøk av blant annet malaysiske og danske embetsmenn, inkludert den danske ambassadøren til Malaysia, H.E. Mr. Nicolai Ruge og Yang Berhormat Dato’ Sri Mustapa Mohamed, Malaysias minister for internasjonal handel og industri, i tillegg til flere toppledere og nyansatte i GN ReSound. Under lanseringen var det også en tur rundt på fabrikkanlegget, produktdemonstrasjoner og en pressekonferanser.

"GN ReSounds ekspansjon i Malaysia representerer vårt siste fremstøt innenfor vårt arbeid for å tilfredsstille den globale etterspørselen etter innovative hørselsløsninger. Denne avanserte fabrikken vil hjelpe oss med vårt arbeid for å revolusjonere det som er mulig innenfor hørsel," sa Anders Hedegaard.

GN ReSounds Johor-lokasjon i Malaysia ble valgt etter en grundig vurdering av mer enn et dusin lokasjoner rundt om i verden. Driften på fabrikken blir gjort enklere av nærheten til Singapores logistikkinfrastruktur og et svært godt samarbeid med leverandører innenfor en lang rekke forretningsområder. Hittil er det ansatt mer enn hundre medarbeidere på fabrikken. Ved full kapasitet har fabrikken potensial til å gi rom for 450 ansatte.

GN ReSound har også produksjon og distribusjon i Kina, Storbritannia, Spania, samt FoU-avdelinger i Danmark og USA.