Skip to main content
Personvernregler
Disse personvernreglene forklarer hvordan GN Hearing behandler dine personlige opplysninger og dine rettigheter i tilknytning til GN Hearings innsamling, behandling og lagring av dine personlige data.  Merk at hvis du har mottatt en spesifikk personvernmelding fra GN Hearing (f.eks. under bruk av GN Online Services), ber vi deg om å lese meldingen knyttet til løsningen du bruker. 
Personvernet ditt er viktig for GN Hearing. GN Hearing støtter beskyttelse av ditt personvern og prinsippene om deling og rettferdig informasjonspraksis. GN Hearing respekterer dine valg vedørende personvern. Hvis du deler personlige opplysninger med GN Hearing, vil opplysningene behandlet i henhold til disse personvernreglene. GN Hearings personvernregler dekker GN Hearings nettside(er) og apper, GN Hearing oppfordrer deg til å lese disse personvernreglene. 
 

Datakontroller

Viser i disse personvernreglene til "GN Hearing", "vi" eller "oss" i betydningen GN Hearing A/S (et selskap registrert i Danmark og eier av merkene ReSound, Beltone og Interton). Som datakontroller vil GN Hearing sørge for at opplysningene dine blir samlet inn og brukt i overensstemmelse med europeiske personvernregler.    
Vi er del av en gruppe av selskaper ("vår gruppe", som består av selskaper i flere land, som oppgitt på våre nettsteder, www.resound.com, www.beltone.com, www.interton.com. 
Selskapet ansvarlig for behandling av dine personlige opplysninger (formelt kalt datakontroller) er:
GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Danmark
Danmark
Org.nr. 55082715
Telefonnummer +45 45 75 11 11

 

Personvernansvarlig

Hvis du har spørsmål om datasikkerhet, kan du kontakte vår datasikkerhetsansvarlig (Data Protection Officer, DPO) via dette formularet eller telefon +45 45 75 00 00
 

Personlige opplysninger vi samler om deg

Når vi bruker begrepet "personlige opplysninger" i disse personvernreglene mener vi informasjon som er knyttet til deg og som lar oss identifisere deg, enten direkte eller i kombinasjon med annen informasjon vi har. Dine personlige opplysninger kan for eksempel inneholde navnet ditt, kontaktopplysninger, informasjon knyttet til kjøp eller informasjon om hvordan du bruker våre nettsteder og apper, og hvordan du kontakter oss.
Vi samler inn personlige opplysninger fra deg, for eksempel når du bruker våre nettsteder eller apper, bruker våre tjenester eller kontakter oss. 
Opplysningene vi samler inn
Vi kan samle inn og behandle følgende typer opplysninger om deg:

A) Kontaktopplysninger 
Når du tar en nettbasert hørselstest eller ønsker å finne en audiograf i nærheten, vil vi kunne be om navn, telefonnummer og e-postadresse for å kunne kontakte deg. Hvis du oppretter en konto på nettstedet vår eller når du kjøper våre produkter, vil vi også be om adressen din, slik at vi kan sende deg produktene.

B) Hørselstester 
For å kunne gjennomføre hørselstester, kontakte deg via ulike kommunikasjonsmetoder (inkludert telefon, e-post, adressert post med mer), for å diskutere testresultater og avtale en hørselstest, vil vi be om ditt samtykke til å samle inn og behandle kontaktopplysninger om deg og resultatet fra hørselstesten. Dette omfatter også rett til å dele opplysningene med din lokale audiograf.

C) For å produsere, levere og reparere høreapparater kan vi registrere informasjon som serienummer, tilpasninger, audiogram og kontaktopplysninger om deg, hvis oppgitt av deg eller din audiograf. 

D) Brukernavn og passord Gir deg tilgang til din profil i våre nettbutikker eller andre digitale applikasjoner (på nettsider). 

E) Kommunikasjonen du utveksler med oss, f.eks. e-post, brev, telefonsamtaler, meldinger eller vår online chattjeneste
Brukt til å spørre og svare på ulike henvendelser. Også brukt til å distribuere informasjon om GN Hearings produkter og tjenester. 

F) Informasjon om betaling 
Ved kjøp av produkter fra GN Hearings nettsteder, samarbeider vi med eksterne leverandører av betalingstjenester. Vi får ikke tilgang til betalingsopplysningene. Vi viser til personvernreglene for betalingsformidleren.

G) GN Hearing Internet Protocol-repportering
GN Hearing bruker IP-adressen (Internet Protocol) til å overvåke trafikken på nettstedet, samt til å diagnostisere problemer på våre servere. Vi bruker ikke IP-adressen til å identifisere våre brukere på personnivå. 

H) Bruk av informasjonskapsler
Vi viser til våre retningslinjer for informasjonskapsler. Du finner retningslinjene for informasjonskapsler på våre nettsteder.

I) Apper 

Når du laster ned appen og bruker appen, kan GN Hearing samle inn informasjon om enhetsspesifikkinformasjon som den unike ID-en på mobilenheten, type mobilenhet du bruker, IP-adressen til mobilenheten, bluetoothnavn, bluetooth mac-adresse og operativsystemet på mobilen. 

Apper for bruk med trådløse høreapparat:

GN Hearing samler kort fortalt inn aggregert, ikke personidentifiserbar data fra alle aktive brukere av apper ved å analysere hvordan funksjonene i appene generelt blir benyttet. Dette kan være informasjon om hvor mye en funksjon blir brukt og når funksjonen vanligvis blir aktivert. Vi kan også finne ut om volumstolpen brukes av et flertall av brukerne, men vi sporer ikke ditt personlige bruk av volumstolpen.
I noen av appene dine kan du motta programvareoppdateringer, tjenester for ekstern fininnstilling og motta kundeservice, for at du skal få mest mulig utbytte av høreapparatet ditt. Hvis dette er aktuelt vil vi be om din tillatelse når du installerer appen. Bruk av appen er frivillig og gir deg de ekstra fordelene og fleksibiliteten ved å kunne motta maskinvareoppdateringer, men som følge av dette må noen av dine personopplysninger behandles slik som beskrevet nedenfor. Ved å bruke appen lar du oss få tilgang til og behandle opplysningene nedenfor om deg og din bruk av appen: Høreapparatets serienummer, identifikasjonsnummer på maskinvare og programvareversjon, innstillinger på høreapparatet, hvor lenge du bruker høreapparatet, typeinformasjon om enheten, informasjon fra den tekniske loggen og sted (når du har godtatt GPS-tjenester). 
For å motta tjenester for fininnstilling må du kontakte audiografen din og signere et samtykkeskjema. Vi viser til personvernmeldingen som du mottok da du ga ditt samtykke til tjenesten for ekstern fininnstilling.
Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, vil du ikke kunne motta programvareoppdateringer til høreapparatet via appen. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt til å motta ekstern fininnstilling,  vil du ikke kunne bruke denne tjenesten. Hvis du bruker stedstjeneste, kan du når som helst slå av stedstjenesten og GPS-funksjonen på den mobile enheten din og forhindre innsamling og behandling av denne informasjonen.

Noen av appene våre har funksjoner som krever at du tar bilder av deg selv og høreapparatene dine. Disse funksjonene er avhengige av ansikts- og objektgjenkjenningsteknologier og brukes med det formål å sikre en god passform og lydopplevelse for deg. Bildene lagres kun lokalt i appen og blir ikke åpnet eller brukt av GN Hearing eller delt med noen tredjeparter. Bildene kan slettes direkte i appen eller ved å avinstallere appen fra telefonen.

Apper som kan brukes uten høreapparat:

I noen av appene våre kan du abonnere på funksjonalitet, for eksempel for å lage din egen plan for håndtering av tinnitus. Ingen personlige opplysninger utover det som nevnes over i avsnitt I (enhetsspesifikk informasjon) blir behandlet.Betaling for abonnement via apper håndteres enten gjennom Apple Appstore og din iTunes-konto eller gjennom din Google Play Store-konto. GN Hearing har ikke tilgang til betalingsopplysningene dine. Vi viser til personvernerklæringen for betalingstjenesten.


J) Ekstra personlige opplysninger vi samler inn om deg som audiograf eller forretningspartner.I tillegg til det over samler vi inn informasjon om forretningsrelaterte forhold som vi planlegger eller har hatt med deg som audiograf eller forretningspartner. Vi samler inn og behandler bare opplysninger som er nødvendig for å kontakte og/eller følge opp deg på en måte som er nødvendig for å opprettholde det profesjonelle forhold, samt levere det avtalte nivået på kundeservicen.

Vi kan samle inn og behandle følgende typer opplysninger om deg som audiograf eller forretningspartner:

a) Kunderelasjoner og tjenestehåndteringFor å sikre et profesjonelt forhold til våre kunder og partnere, registrerer vi data, kontaktopplysninger, hensikt og avtalt hensikt med møter og arrangementer med kunder og partnere. I tillegg lagrer vi opplysninger om service på produkter fra GN Hearing, gitt til kunder på forespørsel om kvalitet og bruk av produkter fra kunder og partnere.

b) OpplæringFor å sikre profesjonell bruk av produkter fra GN Hearing og levere opplæring som er kvalitetssikret av tredjepart, lagrer vi kundenavn, dato og innhold i gitt opplæring.

 

Innsamling av personlige opplysninger

Vi samler inn dine personlige opplysninger fra følgende kilde(r):

a) direkte fra deg, som informasjon du skrive inn i en app, eller fra skjema eller informasjon du sender til GN Hearing gjennom våre nettsteder eller muntlig informasjon og

b) direkte fra appene og din bruk av nettstedene.

c) fra audiografer

Hensikt og hjemmel for behandling av personlige opplysninger

GN Hearing begrenser sin innsamling, lagring og behandling av personlige opplysninger til situasjoner hvor det foreligger en bestemt hensikt. Vedrørende EU General Data Protection Regulation (GDPR), har vi oppgitt de mest relevante hensiktene og noen av våre aktiviteter knyttet til hensiktene.

Vi behandler dine personlige opplysninger på grunnlag av følgende juridisk grunnlag:
a) Paragraf 6.1.a (Samtykke):
F.eks. når du har godtatt å motta nyhetsbrev fra oss, bruke stedsbaserte tjenester i en app, eller godtar programvareoppdateringer i en app.

b) Paragraf 6.1.b (Nødvendig for leveransen av kontrakten mellom deg om GN Hearing):
F.eks. når det er nødvendig for GN Hearing å behandle dine personlige opplysninger for å kunne selge og sende produkter til deg.

c) Paragraf 6.1.f (Nødvendig for overhold av legitime forhold av GN Hearing) 
F.eks. når GN Hearing lagrer noen av dine personlige opplysninger for å administrere ressurser på ulike prosjekter.
All innsamlet data om bruk av appene er viktig for å sikre at de alltid leverer, opprettholder, beskytter og forbedrer tjenestene som GN Hearing tilbyr. Videre gjør innsamlingen det mulig å identifisere behovet for å forbedre eksisterende funksjonalitet og utvikle nye apper. 
d) Paragraf 9.2.a (uttrykkelig samtykke)
Helseinformasjon når GN Hearing lagrer data om ekstern tilpasning, eller nettbaserte hørselstester (inkludert din tillatelse til å dele resultatet av hørselstesten med en lokal audiograf). 

Mottakere av personlige opplysninger

GN Hearing vil generelt begrense deling av personlige opplysninger og alltid utelukkende i den grad det er nødvendig. Vi kan imidlertid dele dine personlige opplysninger med:
Audiografer, leverandører, forretningspartnere og salgssteder som vi samarbeider med for å fremme vår virksomhet (dvs. tjenesteleverandører, teknisk service, leverandører av betalingsløsninger, nettbutikker, analysetjenester, transporttjenester og finansinstitusjoner);
Andre samarbeidspartnere (som nettleverandører):
Gruppeselskaper;
Offentlige myndigheter.
Enkelte forretningspartnere og leverandører behandler personlige opplysninger på vegne av GN Hearing, og kan bare behandle dine personlige opplysninger i samsvar med instruksjoner gitt av GN Hearing og i overensstemmelse med disse personvernreglene og andre tiltak for å sikre konfidensialitet og sikkerhet. Disse eksterne partene kan ikke behandle dine personlige opplysninger til egne formål. I den grad GN Hearing deler eller overfører dine personlige opplysninger til slike eksterne parter, som kan bruke dine personlige opplysninger til egne formål, vil slik deling eller overføring bare skje i samsvar med gjeldende lov eller med forhåndsinnhentet samtykke fra deg.
Fra tid til annen kan autoriserte tredjeparter ha behov for tilgang til noen av dine personlige opplysninger. Hvis GN Hearing for eksempel sender deg noe, er det nødvendig å oppgi navn og adresse til fraktleverandøren. Vi begrenser tredjeparts tilgang og bruk av dine personlige opplysninger så langt som mulig.
Vi kan dele aggregert informasjon offentlig og med virksomheter, organisasjoner eller enkeltpersoner utenfor GN Hearing eller med våre partnere, som kan være annonsører eller relaterte nettsteder. Vi kan for eksempel dele aggregerte opplysninger for å dokumentere trender om generell bruk av våre applikasjoner.
Hvis GN Hearing inngår i en sammenslåing, oppkjøp eller salg, vil vi fortsette å sikre at informasjon for mobilapplikasjoner forblir konfidensielle, og gi berørte brukere beskjed før informasjon blir overført eller blir underlagt andre personvernregler.

 

Overføring til land utenfor EU/EØS 

I den grad mulig vil GN Hearing avstå fra å sende personlige opplysninger til land utenfor EU/EØS. I noen tilfelle er dette likevel nødvendig.
Vi kan overføre personlige opplysninger til land utenfor EU/EØS. Slik overføring vil bare gjennomføres i den hensikt som er oppgitt over, og vi vil alltid sikre at nødvendige sikkerhetstiltak er på plass for slik overføring som beskrevet over, enten: 
a) Hvis landet/landene er vurdert av EU-kommisjonen til å ta tilstrekkelig grad av sikring av personlige opplysninger, eller bruker EU US-Privacy Shield; eller
b) Hvis landet/landene er vurdert av EU-kommisjonen til å ha tilstrekkelig grad av sikring av personlige opplysninger, vil vi også sikre overføringen, enten gjennom bruk av "Model Contracts for the Transfer of Personal Data to Third Countries", som publisert av EU-kommisjonen, eller enhver annen avtale godkjent av relevante myndigheter. Du kan få mer informasjon om kontrakten/avtalen ved å kontakte oss.
 

Retningslinjer for lagring av opplysninger

Dine personlige opplysninger blir lagret så lenge som er nødvendig for å oppfylle formålene som beskrevet over, og overholde minimum lagringsperioder fastsatt i gjeldende lov. 

 

Tilbaketrekking av samtykke

Vi informerer deg herved om at når behandlingen av dine personlige opplysninger er basert på ditt samtykke, kan du når som helst trekke tilbake samtykket. 
Merk at dette ikke gjelder for GN Hearings behandling av dine personlige opplysninger forut for din tilbaketrekking av samtykke. 
Du kan trekke tilbake samtykket ditt her. I noen apper kan du også varsler oss direkte fra appen.

 

Avmelding fra mottak av kommunikasjon, avinstallere apper og avslutte abonnement

Vi gir brukerne muligheten til ikke å motta mer kommunikasjon fra GN Hearing når de mottar distribusjon via e-post. Nederst i hver e-post finnes informasjon om hvordan du avslutter abonnementet og slette deg selv fra distribusjonslisten. GN Hearing gir også brukerne mulighet til å kontakte GN Hearing for å fjerne sine opplysninger fra vår database, eller avslutte ytterligere mottak av elektronisk kommunikasjon.
Du kan avslutte all innhenting av opplysninger via appen ved å avinstallere den. Du kan bruke standard avinstalleringsprosess, som kan være tilgjengelig som del av mobilenheten din, eller via markedsplass eller nettverk for mobilapplikasjonen. Hvis du avinstallerer appen, vil all fremtidig innsamling av opplysninger av GN Hearing gjennom appen opphøre. 

 

Dine rettigheter 

Som mål for datainnsamlingen ønsker vi å informere deg om at GN Hearing har tatt alle nødvendige og egnede skritt for å beskytte dine personlige opplysninger og sikre dine rettigheter. Vennligst merk at det kan finnes flere vilkår eller begrensninger i disse rettighetene enn oppgitt nedenfor. 

Rett til tilgang
Du har rett til å be om tilgang til personlige opplysninger som vi har behandlet om deg og ekstra opplysninger i tilknytning til behandlingen.

Rett til korrigering
Du har rett til å korrigere feil i personlige opplysninger som vi har lagret om deg. Dette inkluderer korrigering av ufullstendige personlige opplysninger.

Rett til å slette (rett til å bli glemt)
Under visse omstendigheter har du rett til å slette, som betyr at etter forespørsel fra deg vil vi slette lagrede personlige opplysninger om deg.

Rett til å nekte
Under visse omstendigheter har du rett til å motsette deg vår behandling av personlige opplysninger om deg. Du har mer konkret en ubetinget rett til å nekte behandling av dine personlige opplysninger til direktemarkedsføring.

Rett til begrensning
Under visse omstendigheter har du rett til å begrense vår behandling av personlige opplysninger om deg.

Rett til mottak av overførbarhet
Under visse omstendigheter har du rett til å motta personlige opplysninger om deg på et strukturert, vanlig benyttet og maskinlesbart format, og rett til å ha dine personlige opplysninger overført til en annen datakontroller.

Utøvelse av dine rettigheter
Du kan utøve dine rettigheter her.

 

Sikkerhetstiltak

GN Hearing beskytter de personlige opplysningene du gjør tilgjengelig for oss. 

GN Hearing er svært opptatt av å beskytte GN Hearing, våre forretningspartnere og våre brukere fra uautorisert tilgang til eller uautorisert endring, deling eller ødeleggelse av opplysninger i vår besittelse. Mer konkret:

Vi krypterer datakommunikasjon med sterk kryptering (128 eller 256-biters SSL).
Vi ser over våre egne rutiner for innsamling, lagring og behandling av informasjon, inkludert fysiske sikringstiltak, for å beskytte mot uautorisert tilgang til våre systemer.
Vi begrenser tilgang til dine personlige opplysninger til ansatte i GN Hearing, hos våre leverandører og agenter som trenger å ha tilgang til denne informasjonen for å behandle den for oss, og som er underlagt strenge konfidensialitetskrav og som kan bli straffet dersom de ikke overholder disse kravene. 

Klager

Hvis du ønsker å klage på GN Hearings behandling av dine personlige opplysninger, kan du kontakte vår DPO (kontaktopplysninger over, del 2).
 Merk at du også kan kontakte det danske datatilsynet ved klager som vi ikke kan løse. 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
DK-1300 København K
Telefonnummer: +45 33 19 32 00
E-post: dt@datatilsynet.dk
Nettside: www.datatilsynet.dk

 

Endringer i personvernreglene

Disse personvernreglene blir regelmessig oppdatert, og når nødvendig som følge av endringer i gjeldende lov. Personvernreglene vil alltid inneholder informasjon om når den nyeste versjonen er gyldig fra. Vi legger ut alle endringer i personvernreglene på hjemmesiden for GN Hearing og varsler deg om oppdateringer i personvernreglene som del av en generelle oppdatering av applikasjonen. Hvis endringene i disse personvernreglene anses som betydelige, vil du bli uttrykkelig informert om dette.