Skip to main content

Organic Hearing

Vår organiske tilnærming skiller seg fra andre mer tradisjonelle høreapparatløsninger.

Organic Hearing, slik den benyttes i ReSound One, forbedrer din opplevelse av de akustiske omgivelsene, bidrar til å gjenopprette ørets biologiske funksjon, omslutter deg i et rikt ytre sanserom og gir en transparent lyd som er unik for deg, slik naturen ville det.

En lang historie av innovasjoner

Ideologien bak våre hørselsløsningen er helhetlig. Vi tar både hensyn til hørselen din og hvordan du bruker den på ulike måter gjennom dagen, en tilnærming som vi mener gir den beste og mest persontilpassede opplevelsen med høreapparatet.

Våre milepæler innenfor innovasjon

ReSound var den første produsenten av høreapparater som forsto og benyttet ny kunnskap om det indre øret for å kompensere for skade i den følsomme strukturen. Vi har senere forfinet frekvensoppløsningen benyttet i denne funksjonen basert på en modell av det menneskelige sneglehuset med vår WARP-baserte lydbehandling.
ReSound utviklet et design som var lite, tilnærmet usynlig i øret, og lot øregangen være helt åpen. Dette ga brukerne muligheten til å forsterke lydene de hadde problemer med å høre uten at lydene de kunne høre naturlig ble forstyrret.
ReSound så videre utover teknologiske nyvinninger til den menneskelige hjernen og hvordan den sammenstiller lyd fra begge ørene.  Vi utviklet en løsning for å benytte direksjonale mikrofoner som gir bedre hørsel i støy uten at omgivelsene blir blokkert. Vi følger fortsatt denne binaurale strategien i dag.
Hjernen er avhengig av viktige akustiske tegn fra begge ører som blir forstyrret av direksjonal behandling. Ved å splitte inngangslyden i bånd og benytte direksjonalitet kun på områdene med mest effekt på taleforståelsen, kunne vi beholde disse naturlige signalene samtidig som brukeren fikk bedre hørsel i støy.
Den måten mennesker naturlig bruker hørselen kan overføres til hvordan de bruker dagens teknologi. ReSound så muligheten til å øke tilgjengeligheten til vanlige lydenheter uten å stigmatisere brukeren med plagsomme ekstraenheter. Vi etablerte nye standarder for tilgjengelighet for brukerne av høreapparater, som gir dem flere muligheter til å leve et mer normalt og fullt liv.
Ved å benytte en tredje mikrofon inne i øregangen skape ReSound en videreutvikling av Organic Hearing. Det er vår mest brukertilpassede løsning som benytter ørets anatomi til å samle lyden slik naturen ønsket det.
Balansere naturen med vitenskapen

Vi benytter Organic Hearing-tilnærmingen fordi vi mener at inspirasjon kommer fra hvordan vi hører og samhandler naturlig med verden rundt oss.

Vårt mål er å balansere naturen med vitenskapen i perfekt harmoni, ved å designe hørselsløsninger som passer perfekt til livet ditt, i stedet for at du må tilpasse livet ditt til hørselstapet.

Organic Hearing er ikke et nytt konsept for oss. Historien til Organic Hearing inneholder mange eksempler på banebrytende nyvinninger.

Den neste evolusjonen av Organic Hearing

Vår organiske tilnærming skiller seg fra andre mer tradisjonelle høreapparatløsninger.

Organic Hearing, slik den benyttes i ReSound One, forbedrer din opplevelse av de akustiske omgivelsene, bidrar til å gjenopprette ørets biologiske funksjon, omslutter deg i et rikt ytre sanserom og gir en transparent lyd som er unik for deg, slik naturen ville det.

Dette sier brukerne våre
Se hva noen av disse personene har å si om ReSound høreapparat.