Audiologi

Hørsel forbinder mennesker. På grunn av dette kan hørselstap virke isolerende og påvirke livskvaliteten din. Målet til oss i ReSound er å bringe lyd til live på en måte som gjør at brukerne glemmer at de har hørselstap. Det viktigste for personer som bruker høreapparat er at de kan høre godt i forskjellige omgivelser, og at de får en naturlig lydkvalitet.

En naturlig lytteopplevelse

En naturlig lytteopplevelse betyr at du er orientert og klar over hva som foregår rundt deg, at du kan fokusere på det du ønsker å høre, og at du enkelt kan delta i samtaler eller forflytte oppmerksomheten til andre lyder.

Surround Sound by ReSound

Surround Sound by ReSound er vår eksklusive tilnærming til lydprosessering som etterligner det menneskelige øret. Gjennom bruk av avansert teknologi benytter vi oss av din naturlige evne til å kjenne igjen lyder, identifisere hvor de kommer fra og høre tale tydelig i støy.

Hør mer enn du trodde var mulig

ReSound benytter dokumentert teknologi som med stor grad av nøyaktighet identifiserer stemmer i støyende bakgrunner og automatisk justerer innstillingene, slik at du kan høre tale tydeligere, samtidig som du ikke går glipp av andre lyder.

Binaural Direksjonalitet III

Med Binaural Direksjonalitet III kan du høre 80 % mer av lydene rundt deg, samtidig som du hører tale tydeligere sammenlignet med andre premium høreapparater.

De fire hjørnesteinene i Smart Hearing

Audiologi

Audiologi.
ReSounds audiograf i direkte kontakt med en pasient under en konsultasjon.