Skip to main content

Behandling av hørselstap

Hørselstap kan komme av forskjellige årsaker og være enten gradvis eller plutselig. Enkelte typer hørselstap kan behandles med legemidler, mens andre ikke kan det. En person med hørselstap kan imidlertid få hjelp med teknologi.

Les mer om de forskjellige typene behandling av hørselstap. 
Hørselsteknologi
En av de vanligste behandlingsmåtene av hørselstap er bruk av en enhet som forsterker lyden. Høreapparat er et godt eksempel på enheter som gjør det enklere å høre lyd.

Hvis du kontakter en audiograf får du tilgang til de beste behandlingsmåtene for hørselstap. 

Hvert enkelt hørselstap er unikt, og en audiograf kan hjelpe deg med å velge riktig teknologi og justere den valgte teknologien.
ReSound bimodal hearing solution
En bimodal hørselsløsning er når du har et cochleaimplantat i ett øre og høreapparat i motsatt øre.
Sammen med Cochlear, den globale lederen innenfor hørselsimplantater, har vi etablert et partnerskap kalt Smart Hearing Alliance, og vi har utviklet en Smart Bimodal Hearing solution. 
Tegning over ReSound Cochlear bimodale løsning
Hørselstap bør behandles så tidlig som mulig
Hvis man utsetter behandlingen kan dette føre til at det blir vanskeligere å kommunisere med familie og venner. Det kan også gi en følelse av isolasjon.

Forskning viser at et hørselstap som blir behandlet så tidlig som mulig, kan bidra til å forbedre personens kognitive evner.

Hvis du tror at du har et hørselstap, bør du kontakte audiograf for å undersøke mulighetene for behandling av hørselstapet. 
Par på verandaen | Resound høreapparat