Skip to main content

Ny bruker av høreapparater

Høreapparater kan bety mye for livskvaliteten din, men det skjer ikke over natten. Det kan ta opptil seks måneder før du blir vant til å høre nye lyder, men disse tipsene kan hjelpe deg med å tilpasse deg de nye høreapparatene.
Meld deg på nyhetsbrevet for nye brukere

5 tips

for å hjelpe deg med å tilpasse deg de nye høreapparatene


1. Ha realistiske forventninger
Høreapparat hjelper deg med å høre bedre, men de gir deg ikke perfekt hørsel eller gjenoppretter hørselen du en gang hadde. 
2. Øvingslyder
Lydene kan virke for høye eller overveldende i starten, men med øvelse lærer du å fokusere på lydene du ønsker å høre. Bruk høreapparatene så mye som mulig, spesielt i nye lytteomgivelser, slik at du blir flinkere til å gjenkjenne lyder og lærer hvilke innstillinger som fungerer best i forskjellige situasjoner. 
3. Vær tålmodig
Hjernen din trenger tid til å bli kjent med tale og lyder i omgivelsene som den tidligere ikke kunne høre. Det er en prosess som krever tålmodighet og forpliktelse, men belønningen i form av bedre hørsel er verdt det.
4. Hvile
Du bør gradvis øke tidsperioden du bruker høreapparatene, slik at du til slutt kan bruke dem hele dagen. Tilvenningsperioden kan være slitsom, så sørg for at du hviler nok.
5. Audiograf
Informer audiografen hvis du har problemer med hørselen eller hvis du kjenner smerte eller ubehag, slik at høreapparatene kan stilles inn riktig. 
Ettersyn og vedlikehold
Det er viktig at du fjerner eventuell støv, ørevoks, skitt, fett eller smuss som kan blokkere inngående lyder eller skade komponentene i dine nye høreapparater. Som ny bruker av høreapparater er det viktig at du leser instruksjonene for rengjøring av høreapparatene godt, eller spør audiografen din. Du kan også lese vår Vedlikehold og feilsøkingsside  for hjelp med dine ReSound høreapparater.
Audiograf som reparerer et høreapparat
Gjør dette
 
Rengjør høreapparatene daglig med en myk, tørr klut eller egnet rengjøringsverktøy.

 
Be audiografen om å rengjøre høreapparatene regelmessig.,

 
Oppbevar høreapparatene med et tørkemiddel eller på et kjølig, tørt sted med batteriluken åpen.

 
Oppbevar høreapparatene unna direkte sollys eller varmekilder.

 
Beskytt høreapparatene mot svette, fett, hårspray, parfyme og hårprodukter.

 
Slå av høreapparatene når de ikke er i bruk og ta ut batteriet hvis høreapparatet ikke skal være i bruk over en lengre periode.
Ikke
 
Stikk inn annet i høreapparatene enn de medfølgende rengjøringsverktøyene.

 
Forsøk å reparere høreapparatene på egen hånd.

 
Eksponere høreapparatene for fuktig eller høy luftfuktighet.

 
Eksponere høreapparatene for høy varme.

 
Bruke høreapparatene mens du vasker deg.

 
Glemme å oppsøke audiografen for regelmessig vedlikehold.
Kom godt i gang
Hvis du nettopp har fått nye høreapparater eller trenger mer informasjon om dine ReSound-høreapparater, kan du melde deg på vårt nyhetsbrev for nye høreapparatbrukere og få en uunnværlig guide til hvordan du får mest mulig ut av høreapparatene, samt svar på vanlige spørsmål om bruk og vedlikehold.
RS_ONE_Bathroom_Rechargeability
Tilkobling
Koble til høreapparatene
Dine ReSound høreapparater kan pares med Apple- eller Android-enheter, samt apper og tilbehør. 
Mann med iPhone | Resound høreapparat