Ny bruker avhøreapparater

Høreapparater kan bety mye for livskvaliteten din, men det skjer ikke over natten. Det kan ta opptil seks måneder før du blir vant til å høre nye lyder, men disse tipsene kan hjelpe deg med å tilpasse deg de nye høreapparatene.

5 tips

for å hjelpe deg med å tilpasse deg de nye høreapparatene


1. Ha realistiske forventninger

Høreapparat hjelper deg med å høre bedre, men de gir deg ikke perfekt hørsel eller gjenoppretter hørselen du en gang hadde. 

2. Øvingslyder

Lydene kan virke for høye eller overveldende i starten, men med øvelse lærer du å fokusere på lydene du ønsker å høre. Bruk høreapparatene så mye som mulig, spesielt i nye lytteomgivelser, slik at du blir flinkere til å gjenkjenne lyder og lærer hvilke innstillinger som fungerer best i forskjellige situasjoner. 

3. Vær tålmodig

Hjernen din trenger tid til å bli kjent med tale og lyder i omgivelsene som den tidligere ikke kunne høre. Det er en prosess som krever tålmodighet og forpliktelse, men belønningen i form av bedre hørsel er verdt det.

4. Hvile

Du bør gradvis øke tidsperioden du bruker høreapparatene, slik at du til slutt kan bruke dem hele dagen. Tilvenningsperioden kan være slitsom, så sørg for at du hviler nok.

5. Audiograf

Informer audiografen hvis du har problemer med hørselen eller hvis du kjenner smerte eller ubehag, slik at høreapparatene kan stilles inn riktig. 

Ettersyn og vedlikehold

Det er viktig at du fjerner eventuell støv, ørevoks, skitt, fett eller smuss som kan blokkere inngående lyder eller skade komponentene i dine nye høreapparater. Som ny bruker av høreapparater er det viktig at du leser instruksjonene for rengjøring av høreapparatene godt, eller spør audiografen din. Du kan også lese vår Vedlikehold og feilsøkingsside  for hjelp med dine ReSound høreapparater.
Audiograf som reparerer et høreapparat

Gjør dette

 
Rengjør høreapparatene daglig med en myk, tørr klut eller egnet rengjøringsverktøy.

 
Be audiografen om å rengjøre høreapparatene regelmessig.,

 
Oppbevar høreapparatene med et tørkemiddel eller på et kjølig, tørt sted med batteriluken åpen.

 
Oppbevar høreapparatene unna direkte sollys eller varmekilder.

 
Beskytt høreapparatene mot svette, fett, hårspray, parfyme og hårprodukter.

 
Slå av høreapparatene når de ikke er i bruk og ta ut batteriet hvis høreapparatet ikke skal være i bruk over en lengre periode.

Ikke

 
Stikk inn annet i høreapparatene enn de medfølgende rengjøringsverktøyene.

 
Forsøk å reparere høreapparatene på egen hånd.

 
Eksponere høreapparatene for fuktig eller høy luftfuktighet.

 
Eksponere høreapparatene for høy varme.

 
Bruke høreapparatene mens du vasker deg.

 
Glemme å oppsøke audiografen for regelmessig vedlikehold.

Tilkobling

Koble til høreapparatene

Dine ReSound høreapparater kan pares med Apple- eller Android-enheter, samt apper og tilbehør. 
Mann med iPhone | Resound høreapparat